Програма дослідно-експериментальної роботи щодо ефективності діяльності профорієнтації соціального педагога

Педагогіка: історія і сьогодення » Професійна орієнтація як інструмент соціалізації шкільної молоді » Програма дослідно-експериментальної роботи щодо ефективності діяльності профорієнтації соціального педагога

Сторінка 2

3. Тренінгові заняття. Метою даного етапу є чіткіше визначення переважної професії, розширення знань учнів про професії, інформаційна і психологічна підготовка їх до вступних іспитів і проходження співбесіди при прийомі на роботу, усвідомлення учнями можливих перешкод на шляху до професійних досягнень, навчання учнів аргументованому відстоюванню свого професійного вибору перед батьками (товаришами, вчителями і ін.), активізація планування професійної і життєвої перспективи. Для реалізації цієї мети використовується ігровий метод. Проводяться такі методики, як:

- активізуючий опитувальник «Соціологічний стаж», мета якого - визначення найбільш переважних для предметів (сфер) праці і засобів праці учнів, а також визначення найпривабливішого для учнів рівня професійної освіти і рівня самостійності в праці;

- гра «Професія на букву», мета якої - розширення у учасників знань про світ професійної праці і актуалізація вже наявних знань про професії;

- гра «З вигадкою ідемо по життю», мета якого - розвиток у учнів уміння виділяти загальне в різних видах трудової діяльності;

- гра «Пастки-капкани», мета якої – усвідомлення учнями можливих перешкод (пасток) на шляху до професійних досягнень.

- гра «Профконсультація», мета якої - планування учнями професійної і життєвої перспективи за допомогою однолітків;

- гра «Захист професії перед батьками», мета якої - навчити учнів аргументовано відстоювати свій професійний вибір перед батьками (друзями, вчителями і так далі).

- гра «Приймальна комісія» (або «Відділ кадрів»), мета якої - знайомство з вимогами при прийомі в учбові заклади або на роботу, підготовка до проходження співбесіди.

- гра «Криміналісти», мета якої - підвищення знань, про світ професійної праці;

- бланкова гра «Біржа праці», мета - змоделювати деякі дії, пов'язані з досягненням різних життєвих благ і цінностей;

- бланкова гра «Я - компаньйон», метою якої є ознайомлення старшокласників з особливостями комерційної діяльності, з взаєминами між компаньйонами;

- активізуючий опитувальник «Будь готовий!», мета - підвищити у учнів рівень усвідомлення своєї готовності до різних видів професійної праці;

- активізуючий опитувальник «Престижна професія», мета якого - допомогти старшокласникові прогнозувати престижність найбільш типових видів професійної праці;

- активізуючий опитувальник «Зараз і потім», мета якого - активізація професійного самовизначення старшокласників;

- ігрова вправа «Ветеран- Нероба», мета якого - усвідомлення учнями специфічних моментів і особливостей деяких професій;

- гра «Нове місто», мета якої - підвищити у гравців готовність усвідомлено вибудовувати свої життєві і професійні перспективи;

- карткова бланкова гра «Вгадай професію», мета якої - формування у учнів уміння співвідносити різні якості людини з тими або іншими вимогами професій.

4. Професійні консультації. Консультації проводяться індивідуально. Зміст консультацій залежить від індивідуальних потреб клієнта. В ході консультування учня, виявляється допомога у виборі професії, освітньої установи, надається інформація про свідчення і протипоказання до роботи по тій або іншій професії і способи і методи діагностики цих свідчень. Також надається інформація про способи розвитку умінь і навиків, необхідних для роботи по вибраній спеціальності. Особлива увага приділяється питанню причини вибору професії.

В ході консультації використовуються всі вище перелічені методи. Перш за все, проводиться бесіда з учнем по питаннях, що цікавлять його,учням надається вся необхідна інформація. При необхідності проводиться повторне тестування. При консультуванні використовується і ігровий метод. Учням пропонуються такі ігри як:

- методика «Профконсультаційні переліки». Мета даної методики: технологізувати процес індивідуальної профконсультації, використовуючи для цього спеціальну систему підказок для консультанта і клієнта у вигляді «переліків» спільно обговорюваних і вибираних об'єктів (різних характеристик професії, чинників вибору і тому подібне). У основі цієї методики лежить розгорнена схема побудови особистої професійної перспективи.

З контрольною групою заняття не проводяться.

На контрольному етапі проводиться повторне анкетування обох груп. Отримані результати обробляються, представляються у вигляді графіків і далі порівнюються результати двох груп. За наявності поліпшень ситуації профорієнтованості школярів експериментальної групи в порівнянні з результатами школярів контрольної групи, можна судити про ефективність запропонованої моделі роботи соціального педагога по профорієнтації старшокласників.

Таким чином, автором була запропонована модель роботи соціального педагога по професійній орієнтації старшокласників, яка включає складові: професійну діагностику, професійну освіту (професійна інформація і професійна агітація) і професійну консультацію. Перші три частини проводяться в групі, консультація проводиться індивідуально. Модель реалізується через наступні методи: тестування, лекція, групова і індивідуальна бесіда, диспут, гра. Згідно запропонованої моделі, функціями соціального педагога як профорієнтатора є: діагностична, просвітницька, коректувально-розвиваюча і консультативна. Критеріями оцінки ефективності діяльності соціального педагога по профорієнтації старшокласників є: наявність або відсутність вибору професії, рівень знань про професію, причина вибору професії. Визначені також кількісні і якісні показники оцінки.

Страницы: 1 2 3Ігрові технології підвищення рівня мотивації студентів до навчання
Мотивація студентів до навчання є однією з основних складових навчально-виховного процесу. Спрямованість дій будь-якого викладача визначається його прагненням і життєвою необхідністю підвищити рівень ...

Засоби діагностування готовності дітей до школи
Реформування освіти, необхідність її інформатизації спонукає дошкільну освіту, як першу ланку безперервної освіти, здійснювати пошук шляхів застосування комп’ютера, як засобу розвитку особистості дит ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net