Експериментальна перевірка ефективності моделі роботи профорієнтації соціального педагога із старшокласниками

Педагогіка: історія і сьогодення » Професійна орієнтація як інструмент соціалізації шкільної молоді » Експериментальна перевірка ефективності моделі роботи профорієнтації соціального педагога із старшокласниками

Сторінка 3

Рис. 2.2 Результати анкетування старшокласників на констатуючому етапі.

Аналіз отриманих даних показав, що багато школярів ще не визначилися з вибором професії, а з тих, хто визначився, багато хто мало знає про вибрану професію і про те, де її можна отримати. На велику увагу заслуговує і критерій причини вибору професії - більшість опитаних вважає за краще інтересу до професії її престижність і висока заробітна плата. Проте, як було сказано вище, це не завжди виявляється кращим.

Формуючий етап

На формуючому етапі для дітей, що беруть участь в експерименті, були розроблені групові і індивідуальні заняття, метою яких була професійна орієнтація учнів.

У формуючому експерименті брала участь тільки експериментальна група. Основу даного етапу складали групові заняття по професійній діагностиці, професійній освіті, групові тренінгові заняття і індивідуальні професійні консультації.

Метою занять по професійній діагностиці було виявлення інтересів, схильностей старшокласників, спрямованості в особи, первинних професійних намірів і їх динаміки, визначення соціальних установок старшокласників, визначення мотивації вибору і її структури, визначення вираженості і структури здібностей кожного. В рамках даних занять дітям були запропоновані наступні методики і тести: тест Д. Голланда за визначенням типу особи; диференціально-діагностичного опитувальника «Я віддам перевагу» Е.А. Климова; методика «Матриця вибору професії»; тест «Схильність до виконавчої або творчої праці»; методика «КОС»; методика «Карта інтересів»; визначення схильностей по методиці Л.А. Йовайши; методика анкета «Профорієнтація».

Цілями професійної освіти були розширення кола відомих учасникам експерименту професій, а також підвищення рівня знань старшокласників про ці професії і про вибрану професію зокрема. Як було сказано вище, професійна освіта включає наступні напрями: професійна інформація і професійна агітація. Перший напрям реалізовувався за допомогою організації занять, на яких дітям була запропонована інформація про різні професії, вимоги, які вони пред'являють до людини; інформація про потребу ринку праці і потреби в кадрах; інформація про середньо-спеціальні і вищі учбові заклади, повчальні фахівців тієї або іншої області професійної діяльності, - який рівень освіти необхідно мати і які іспити необхідно складати для надходження до тієї або іншої установи. Матеріали для занять збиралися на виставках освіти, в мережі Internet, крім того використовувалися матеріали «Енциклопедії професій Кирила і Мефодія», журналів «Куди піти вчитися». Інший метод використався в процесі професійної освіти -це організація зустрічей учнів з представниками: педагог, психолог, співробітник міліції, директор освітньої установи, програміст, медичний працівник і так далі. Професійна агітація проводилася у формі групових бесід, диспутів, різних ігор профорієнтацій: гра «Прибульці»; гра «Острів»; гра «Три долі»; активізуючий опитувальник «Зараз і потім».

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Аналіз досвіду роботи з «дітьми вулиці»
Ми вже вище зазначали, що явище «дітей вулиці» є поширеним і має місце не лише в Україні. Так, в країнах Латинської Америки, зокрема Бразилії, Аргентині, є певна кількість дітей, які живуть на вулиці ...

Застосування біолого-екологічних дослідів для формування екологічної культури учнів
Екологічна освіта та виховання школярів передбачає не тільки одержання учнями певної суми інформативного матеріалу про довкілля, вивчення властивостей предметів природи, явищ засвоєння правил поведін ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net