Експериментальна перевірка ефективності моделі роботи профорієнтації соціального педагога із старшокласниками

Педагогіка: історія і сьогодення » Професійна орієнтація як інструмент соціалізації шкільної молоді » Експериментальна перевірка ефективності моделі роботи профорієнтації соціального педагога із старшокласниками

Сторінка 3

Рис. 2.2 Результати анкетування старшокласників на констатуючому етапі.

Аналіз отриманих даних показав, що багато школярів ще не визначилися з вибором професії, а з тих, хто визначився, багато хто мало знає про вибрану професію і про те, де її можна отримати. На велику увагу заслуговує і критерій причини вибору професії - більшість опитаних вважає за краще інтересу до професії її престижність і висока заробітна плата. Проте, як було сказано вище, це не завжди виявляється кращим.

Формуючий етап

На формуючому етапі для дітей, що беруть участь в експерименті, були розроблені групові і індивідуальні заняття, метою яких була професійна орієнтація учнів.

У формуючому експерименті брала участь тільки експериментальна група. Основу даного етапу складали групові заняття по професійній діагностиці, професійній освіті, групові тренінгові заняття і індивідуальні професійні консультації.

Метою занять по професійній діагностиці було виявлення інтересів, схильностей старшокласників, спрямованості в особи, первинних професійних намірів і їх динаміки, визначення соціальних установок старшокласників, визначення мотивації вибору і її структури, визначення вираженості і структури здібностей кожного. В рамках даних занять дітям були запропоновані наступні методики і тести: тест Д. Голланда за визначенням типу особи; диференціально-діагностичного опитувальника «Я віддам перевагу» Е.А. Климова; методика «Матриця вибору професії»; тест «Схильність до виконавчої або творчої праці»; методика «КОС»; методика «Карта інтересів»; визначення схильностей по методиці Л.А. Йовайши; методика анкета «Профорієнтація».

Цілями професійної освіти були розширення кола відомих учасникам експерименту професій, а також підвищення рівня знань старшокласників про ці професії і про вибрану професію зокрема. Як було сказано вище, професійна освіта включає наступні напрями: професійна інформація і професійна агітація. Перший напрям реалізовувався за допомогою організації занять, на яких дітям була запропонована інформація про різні професії, вимоги, які вони пред'являють до людини; інформація про потребу ринку праці і потреби в кадрах; інформація про середньо-спеціальні і вищі учбові заклади, повчальні фахівців тієї або іншої області професійної діяльності, - який рівень освіти необхідно мати і які іспити необхідно складати для надходження до тієї або іншої установи. Матеріали для занять збиралися на виставках освіти, в мережі Internet, крім того використовувалися матеріали «Енциклопедії професій Кирила і Мефодія», журналів «Куди піти вчитися». Інший метод використався в процесі професійної освіти -це організація зустрічей учнів з представниками: педагог, психолог, співробітник міліції, директор освітньої установи, програміст, медичний працівник і так далі. Професійна агітація проводилася у формі групових бесід, диспутів, різних ігор профорієнтацій: гра «Прибульці»; гра «Острів»; гра «Три долі»; активізуючий опитувальник «Зараз і потім».

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Методика організації самостійної роботи студентів на прикладі дисципліни «Педагогіка»
Мета навчання визначає вибір дидактичних прийомів, організаційних методів, форм і засобів навчання. Основною метою вищої освіти є формування творчої особистості, фахівця-професіонала, який уміє самос ...

Соціально-психологічні особливості групи навчання
Я обрала дітей 8 класу (14-15 років), вони є учнями середнього шкільного віку. Підлітковий вік (від 10-11 до 14-15 років) є перехідним головним чином в біологічному сенсі, оскільки це вік статевого д ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net