Експериментальна перевірка ефективності моделі роботи профорієнтації соціального педагога із старшокласниками

Педагогіка: історія і сьогодення » Професійна орієнтація як інструмент соціалізації шкільної молоді » Експериментальна перевірка ефективності моделі роботи профорієнтації соціального педагога із старшокласниками

Сторінка 5

У експериментальній групі:

I. Вибір професії:

1. 45% школярів зробили вибір конкретної професії;

2. 40% школярів вибирають між 2-3 професіями;

3. 15% школярів ще не вибрали собі професію.

II. Рівень знань про професію (з дітей, що зробили вибір однієї або 2-3 професій):

1. високий рівень знань у 60% дітей;

2. середній рівень знань у 20% дітей;

3. низький рівень знань у 20% дітей.

III. Причина вибору професії (з дітей, що зробили вибір однієї або 2-3 професій):

1. для 40% дітей причина вибору професії, перш за все, інтерес до вибраної діяльності;

2. для 35% дітей головне у вибраній професії залишився престиж, висока заробітна плата, інтерес не обов'язковий;

3. 25% дітей вибрали собі професію на прикладі або за порадою батьків.

Різниця в результатах анкетування старшокласників в експериментальній групі на констатуючому і контрольному етапах добре видно на графіках (Рис 2.3).

Рис. 2.4 Результати анкетування старшокласників на контрольному етапі. Експериментальна група.За додатковими кількісними показниками результати наступні:

1. Кількість старшокласників, що проконсультувалися, складає 90% від учнів, входять до експериментальної групи.

2. Кількість учнів, послідували рекомендаціям соціального педагога, складає 40%.

Ці дані свідчать про підвищення рівня професійної орієнтації старшокласників що входять до експериментальної групи.

Окрім кількісних показників нами були виділені також і якісні, тому доцільно зробити аналіз проведеної роботи і за цими показниками. Спостереження на організованих заняттях показали, що багато учнів спочатку не проявляли активності в процесі роботи. Проте через деякий час ці хлоп'ята почали активніше включаться в загальну діяльність, брали участь в іграх профорієнтацій, дискусіях, з цікавістю вислуховували запропоновану нами інформацію, ставили питання. В процесі бесід вони показали свій інтерес до свого професійного визначення. Багато учнів почали самостійно шукати інформацію про різні професії, про установи професійної освіти. Практично всі учні показали свою готовність працювати спільно з соціальним педагогом над професійним самовизначенням. І, нарешті, деякі старшокласники змінили свої уявлення про майбутню професію - вони стали прагнути не тільки і не стільки до престижної професії, але перш за все цікавої для них професії, до тієї професії, до якої у них є здібності. Інші ж учні зуміли довести своїм батькам свій власний вибір.

У контрольній групі результати анкетування зазнали незначні зміни. Це відбулося за рахунок самостійної діяльності респондентів по професійному самовизначенню і пошуку необхідної інформації. Отже, отримані наступні результати:

1. Вибір професії:

1. 35% школярів вже зробили вибір конкретної професії;

2. 25% школярів вибирають між 2-3 професіями;

3. 40% школярів ще не вибрали собі професію.

2. Рівень знань про професію (з дітей, що зробили вибір одній або 2-3 професій):

1. високий рівень знань у 25% дітей;

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Реалізація дидактичного принципу наочності на уроках образотворчого мистецтва
Одним із важливих дидактичних принципів – принцип наочності навчання – обумовлений необхідністю чуттєвого сприйняття вивчаючих предметів і явищ як основного для формування понять. Глибоко вивчав вико ...

Семінарські й практичні заняття у Вузі
Процес навчання у вузі передбачає практичні заняття. Вони призначені для поглибленого вивчання дисципліни. Їхні форми різноманітні. Це родове поняття: уроки іноземної мови, лабораторні роботи, семіна ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net