Експериментальна перевірка ефективності моделі роботи профорієнтації соціального педагога із старшокласниками

Педагогіка: історія і сьогодення » Професійна орієнтація як інструмент соціалізації шкільної молоді » Експериментальна перевірка ефективності моделі роботи профорієнтації соціального педагога із старшокласниками

Сторінка 6

2. середній рівень знань у 38% дітей;

3. низький рівень знань у 37% дітей.

3. Причина вибору професії (з дітей, що зробили вибір одній або 2-3 професій):

1. для 40% дітей причина вибору - інтерес до вибраної діяльності;

2. для 35% дітей головне у вибраній професії - престиж, висока заробітна плата, інтерес не обов'язковий;

3. 25% дітей вибрали собі професію на прикладі або за порадою батьків.

Різниця в результатах анкетування старшокласників в контрольній групі на констатуючому і контрольному етапах добре видно на графіках (Рис.2.5).

Рис. 2.5 Результати анкетування старшокласників на контрольному етапі.

Контрольна група. Таким чином, аналіз даних дає підставу для оптимістичного висновку про те, що реалізація запропонованої програми професійної орієнтації старшокласників сприяє підвищенню рівня останньої.

Для ефективності визначення рівня ознайомлення зі світом професій ми провели дослідження у 9 і в 11 класах. Нашою метою було порівняння рівня обізнаності учнів і сформованість їх до даної професії.

Для визначення такого складного утворення як професійна спрямованість використався ряд методик, з яких ми дізнались, що за методиками: «Як обрати професію», «Методика дослідження особистісної здатності учнів до вибору професії», «Карта світу професій» за Є.Климовим. «Професійна спрямованість учня», і інші, ( у яких висвітлювались такі якості особистості, якими повинен володіти випускник до певної професії), у 9 класі було визначено, що більшість це 50 % від кількості всіх учнів у класі мають схильність до професії «Людина і людина» 8% «Людина і знакова система», 3% «Людина і природа», 32% «Людина і художній образ», 7% «Людина і техніка». (Рис. 2.6.)

Що у порівнянні з 11 класом, ми отримали такий результат 10% «Людина і знакова система», 15% «Людина і художній образ», 17% «Людина і техніка», 45% «Людина і природа», 13% «Людина і людина». Виходячи із даного порівняння можна зробити висновок, що у 9 класі (де бралась однакова кількість учнів з двох класів по 20 учнів), переважають ті професійні якості як: «Людина і людина» (50%), що порівняно з 11 класом найбільше це «Людина і природа» (45%).( Рис.2.7)

професії типу «людина-техніка», пов’язані з взаємодією людини з технічними об’єктами .

професії типу «людина-природа» , в яких об’єктом праці виступають природні системи – рослини, тварини, мікроорганізми та умови їх існування.

професії типу «людина-людина», пов’язані з взаємодію людина з іншими людьми.

професії типу «людина-художній образ», в яких об’єктом праці виступають художні образи або їх елементи .

професії типу «людина-знакова система», де об’єктом праці є умовні знаки та їх ознаки-слова, цифри , формули, хімічні символи, ноти , схеми, графіки.

Отже у профорієнтаційній роботі з підлітками провідним завданням виступає актуалізація прагнень, схильностей особистості до вироблення рефлексивної самооцінки власного інтелектуального потенціалу, ще співвідноситься з реальними вимогами трудової діяльності.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Проведення уроку історії по темі "Київська Русь за наступників Ярослава. Володимир Мономах"
Мета уроку: ознайомити учнів з особливостями періоду історії Київської держави за правління синів Ярослава Мудрого; працювати над поняттями “міжусобні війни”, “народні повстання”, показати, що завдяк ...

Місто та роль народної хореографії в процесі формування культури підлітків
Історія мистецтва танцю йде в сиву давнину. На зорі свого існування людство відкрило способи вираження думок, емоцій, учинків через рухи. Тут не звучить слово. Але виразність пластики людського тіла ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net