Соціально-педагогічні умови ефективності профорієнтації старшокласників

Педагогіка: історія і сьогодення » Професійна орієнтація як інструмент соціалізації шкільної молоді » Соціально-педагогічні умови ефективності профорієнтації старшокласників

Сторінка 1

Проведене нами дослідження показало, що сучасні старшокласники стикаються з множиною проблем при професійному самовизначенні. Ці проблеми пов'язані з недостатніми знаннями учнів про світ професій, про свої особові особливості, з невмінням відстоювати свій вибір перед батьками або друзями і так далі. Саме тому соціальному педагогові необхідно здійснювати діяльність по профорієнтації старшокласників. Але для того, щоб діяльність була ефективною, для неї потрібно створити певні умови. Це стосується і діяльності соціального педагога по професійній орієнтації старшокласників. Для того, щоб вона була ефективна, необхідно створити відповідні соціально-педагогічні умови.

Для ефективності діяльності по професійному самовизначенню старшокласників доцільно орієнтуватися на формування особових якостей учнів: здібності до самопізнання і самозміненню, незалежності, довіри до себе, уміння робити вибір і нести за нього відповідальність, цілеспрямованості, самокритичності, компетентності, комунікабельності, самостійності, мобільності, вольових якостей.

Діяльність профорієнтації соціального педагога буде ефективна за умови її системності, комплексності і безперервності. Дана діяльність повинна включати наступні напрями:

- надання учням глибоких і усесторонніх знань з проблеми вибору професії: знань про світ професій, знань про саме собі, знань про шляхи здобування професійної освіти, знань про потребу в кадрах.

- надання старшокласникові можливостей для глибокого самопізнання: свого темпераменту, інтересів, здібностей, схильностей, типу мислення, потреб, ціннісних орієнтацій і так далі;

- формування потреби самовизначення з урахуванням, що вже виникли у підлітка, освітніх і професійних інтересів і схильностей, переконань і установок, ідеалів і уявлень про життєві цінності;

- сприяти активізації учнів в пошуку власного шляху освоєння професії;

- створення умов для моделювання свого майбутнього, для побудови еталонів у вигляді ідеального образу професіонала, для створення професійних інтересів і планів.

Необхідною умовою для ефективної роботи профорієнтації є також взаємодія соціального педагога, освітньої установи в цілому з установами професійної освіти. Також необхідна взаємодія соціального педагога і освітньої установи з фахівцями різних областей професійної діяльності, а також різними підприємствами і організаціями, в цілях навчання (екскурсії) і працевлаштування учнів. Це забезпечить учнів ширшою інформацією про світ професій, про те, як можна отримати ту або іншу професію. Екскурсії на підприємства і організації дозволить старшокласникам поглянути на ту або іншу спеціальність з практичного боку. Працевлаштування ж бажаючих учнів в яку-небудь з організацій є логічним завершенням всієї роботи профорієнтації.

Також важливою умовою ефективності роботи профорієнтації є спільна діяльність по професійному самовизначенню старшокласників соціального педагога, педагогів освітньої установи, а також батьків учнів. Це забезпечить цілісність і безперервність роботи і дозволить соціальному педагогові відстежувати результати своєї діяльності за рамками, що проведених ними заходів профорієнтації.

Професійне самовизначення є центральним механізмом становлення особи старших підлітків і результатом особового розвитку: тільки достатньо зріла особа може ухвалити самостійне рішення, зробити вибір, знайти своє місце в системі соціальних і професійних стосунків.

Щоб молода людина могла самовизначиться в професійному плані, він повинен володіти високим рівнем особового розвитку - комплексом особових якостей і певними ціннісними орієнтаціями, потребами і тому подібне

Соціально-педагогічна робота із старшокласниками по професійній орієнтації повинна повною мірою враховувати актуальні вікові потреби учнів і суперечності, що виникають при їх реалізації. Необхідне включення старшокласників в діяльність по професійному самовизначенню на добровільній основі. Завдання соціальних педагогів - допомогти підліткам знайти сенс в житті сьогоднішньому і майбутньому.

Робота соціального педагога по професійному самовизначенню старшокласників повинна будуватися на основі особистого підходу. Це припускає послідовне відношення соціального педагога до вихованця як до особи. Необхідно розвивати наступні особові якості учнів: здібність до пізнання себе і навколишнього світу, до усвідомлення і зміни у тій або іншій ситуації, незалежність, уміння робити вибір, нести за нього відповідальність і ін. Необхідно створювати умови для прояву активності учнів, для усвідомленого, самостійного вибору виду освіти відповідно до своїх ціннісних орієнтацій, особових можливостей і здібностей. При цьому у старшокласника повинні формуватися відчуття відповідальності за цей вибір і психологічна гнучкість. Соціальному педагогові потрібно уміти бачити у вихованцеві особу, розуміти, що підліток цілком може стати свідомим, відповідальним суб'єктом власного розвитку.

Страницы: 1 2Завдання складових всебічного розвитку особистості
Основними напрямками всебічного розвитку особистості є: громадянське виховання; розумове виховання; моральне виховання; екологічне виховання; статеве виховання; правове виховання; трудове виховання; ...

Загальна структура навчального предмету
Наука і технології нині досягли надзвичайно високого рівня розвитку, але навіть створені ними можливості не можуть задовольнити усіх потреб людства. Опанування економікою створює основи для досягненн ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net