Методичні рекомендації по вдосконаленню роботи соціального педагога по профорієнтації старшокласників

Педагогіка: історія і сьогодення » Професійна орієнтація як інструмент соціалізації шкільної молоді » Методичні рекомендації по вдосконаленню роботи соціального педагога по профорієнтації старшокласників

Сторінка 1

Система професійної орієнтації, що діє в даний час, погано пристосована до функціонування в сучасних умовах. Для вирішення цієї проблеми виключно важливо на основі наукових досліджень розробити ряд прийнятних науково-практичних рекомендацій по її вдосконаленню.

Як показало проведене дослідження, багато випускників стикаються з труднощами професійного самовизначення у зв'язку з відсутністю в освітній установі професійної інформаційної бази. Соціальному педагогові доцільно створити і постійно оновлювати професійну інформаційну базу і забезпечити до неї вільний доступ для учнів. Така база повинна включати:

- перелік установ професійної освіти з координатами зв'язку, а також з вимогами для надходження для кожної установи;

- перелік можливих організацій і підприємств з координатами для зв'язку, куди могли б влаштується випускники, що не поступили до установ професійної освіти;

- стан ринку праці (наявність посад, потреба в кадрах);

- базу професіограм (коротких описів професій).

Іншим напрямом вдосконалення роботи профорієнтації соціального педагога може бути взаємодія соціального педагога з представниками різних професій, а також з представниками установ середньої і вищої професійної освіти.

Координація діяльності освітніх установ, установ середньої і вищої професійної освіти і підприємств дозволить розширити можливості роботи профорієнтації. Як показує практика, соціальні педагоги мають хороші можливості для вивчення і розвитку інтересів, схильностей і здібностей школярів, для виявлення і формування мотивів професійного вибору. Проте познайомити із змістом певної професії або спеціальності, з її специфічними особливостями, з вимогами, які пред'являються до рівня підготовки працівника, краще зможуть представники професій з багаторічним стажем роботи. Їх знання і досвід доцільно використовувати в школі при проведенні професійної орієнтації учнів. Розповісти про шляхи і способи отримання цієї професії більш повно зможуть представники професійних учбових закладів. Таким чином, розумне сумісне проведення профорієнтації працівниками освітніх установ, установ професійної освіти і підприємств. Загальну частину профорієнтації (знайомство з системою розподілу праці в суспільстві, системою оплати і так далі) раціонально проводити соціальному педагогові. У цій роботі можна використовувати різноманітні форми:

- шефство викладачів професійних закладів, фахівців підприємств і організацій над освітніми установами;

- організація екскурсій учнів в професійні учбові заклади і на підприємства;

- допомога професійних установ і підприємств освітнім установам в організації навчально-методичних кабінетів, в поповненні матеріальної бази профорієнтації в школах;

- проведення днів відкритих дверей на підприємствах і в учбових закладах.

Спільна діяльність школи, професійних закладів і підприємств має ряд позитивних наслідків: значно розширюється професійний кругозір учнів, заглиблюються уявлення про професії; змінюється відношення учнів до професійних учбових закладів; відбувається підготовка до комплектування професійних закладів; сприяє організації виробничої практики і забезпечує працевлаштування на канікулах.

Для ефективності будь-якої взаємодії необхідні активні дії не тільки організуючого цю взаємодію, але тих, на яких ця взаємодія направлена. Тобто, якщо розглядати це питання стосовно профорієнтації старшокласників, а профорієнтація, безумовно, є взаємодією, для ефективності останньою необхідна активна діяльність не тільки соціального педагога, але і старшокласників. При цьому це активність не повинна обмежуватися участю старшокласників в заходах, організовуваних соціальним педагогом. Необхідно стимулювати самостійну діяльність учнів. Наприклад, це може бути самостійний пошук необхідної ним інформації, підготовка різних професіограм, вибір установи професійної освіти або професії, з представниками яких вони бажали б зустрітися, вибір підприємства, де вони хотіли б побувати на екскурсії.

Страницы: 1 2 3 4Розвиток процесів запам’ятовування у масовому педагогічному досвіді
З метою вивчення шляхів реалізації проблеми розвитку процесів запам’ятовування у школярів у масовому педагогічному досвіді нами проведено спостереження уроків, анкетування вчителів початкових класів, ...

Індивідуальні особливості розвитку самоконтролю та саморегуляції старших дошкільників
Відповідно до досліджень, дитина володіє довільними формами поведінки, якщо вміє регулювати свої дії відповідно до правил, зразкам і нормам, виробленими суспільством, що задаються навколишніми доросл ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net