Методичні рекомендації по вдосконаленню роботи соціального педагога по профорієнтації старшокласників

Педагогіка: історія і сьогодення » Професійна орієнтація як інструмент соціалізації шкільної молоді » Методичні рекомендації по вдосконаленню роботи соціального педагога по профорієнтації старшокласників

Сторінка 1

Система професійної орієнтації, що діє в даний час, погано пристосована до функціонування в сучасних умовах. Для вирішення цієї проблеми виключно важливо на основі наукових досліджень розробити ряд прийнятних науково-практичних рекомендацій по її вдосконаленню.

Як показало проведене дослідження, багато випускників стикаються з труднощами професійного самовизначення у зв'язку з відсутністю в освітній установі професійної інформаційної бази. Соціальному педагогові доцільно створити і постійно оновлювати професійну інформаційну базу і забезпечити до неї вільний доступ для учнів. Така база повинна включати:

- перелік установ професійної освіти з координатами зв'язку, а також з вимогами для надходження для кожної установи;

- перелік можливих організацій і підприємств з координатами для зв'язку, куди могли б влаштується випускники, що не поступили до установ професійної освіти;

- стан ринку праці (наявність посад, потреба в кадрах);

- базу професіограм (коротких описів професій).

Іншим напрямом вдосконалення роботи профорієнтації соціального педагога може бути взаємодія соціального педагога з представниками різних професій, а також з представниками установ середньої і вищої професійної освіти.

Координація діяльності освітніх установ, установ середньої і вищої професійної освіти і підприємств дозволить розширити можливості роботи профорієнтації. Як показує практика, соціальні педагоги мають хороші можливості для вивчення і розвитку інтересів, схильностей і здібностей школярів, для виявлення і формування мотивів професійного вибору. Проте познайомити із змістом певної професії або спеціальності, з її специфічними особливостями, з вимогами, які пред'являються до рівня підготовки працівника, краще зможуть представники професій з багаторічним стажем роботи. Їх знання і досвід доцільно використовувати в школі при проведенні професійної орієнтації учнів. Розповісти про шляхи і способи отримання цієї професії більш повно зможуть представники професійних учбових закладів. Таким чином, розумне сумісне проведення профорієнтації працівниками освітніх установ, установ професійної освіти і підприємств. Загальну частину профорієнтації (знайомство з системою розподілу праці в суспільстві, системою оплати і так далі) раціонально проводити соціальному педагогові. У цій роботі можна використовувати різноманітні форми:

- шефство викладачів професійних закладів, фахівців підприємств і організацій над освітніми установами;

- організація екскурсій учнів в професійні учбові заклади і на підприємства;

- допомога професійних установ і підприємств освітнім установам в організації навчально-методичних кабінетів, в поповненні матеріальної бази профорієнтації в школах;

- проведення днів відкритих дверей на підприємствах і в учбових закладах.

Спільна діяльність школи, професійних закладів і підприємств має ряд позитивних наслідків: значно розширюється професійний кругозір учнів, заглиблюються уявлення про професії; змінюється відношення учнів до професійних учбових закладів; відбувається підготовка до комплектування професійних закладів; сприяє організації виробничої практики і забезпечує працевлаштування на канікулах.

Для ефективності будь-якої взаємодії необхідні активні дії не тільки організуючого цю взаємодію, але тих, на яких ця взаємодія направлена. Тобто, якщо розглядати це питання стосовно профорієнтації старшокласників, а профорієнтація, безумовно, є взаємодією, для ефективності останньою необхідна активна діяльність не тільки соціального педагога, але і старшокласників. При цьому це активність не повинна обмежуватися участю старшокласників в заходах, організовуваних соціальним педагогом. Необхідно стимулювати самостійну діяльність учнів. Наприклад, це може бути самостійний пошук необхідної ним інформації, підготовка різних професіограм, вибір установи професійної освіти або професії, з представниками яких вони бажали б зустрітися, вибір підприємства, де вони хотіли б побувати на екскурсії.

Страницы: 1 2 3 4Передумови формування девіантної поведінки у родині
З-поміж факторів соціалізації, якщо розглядати їх поодинці й аналізувати міру впливу на можливість формування девіантної поведінки, одним з найголовніших і вагомих є сім'я, вплив якої дитина відчуває ...

Естетичне виховання учнів початкових класів в процесі вивчення природознавства
На сучасному етапі велика увага приділяється естетичному вихованню учнів, головне завдання якого - формування у дітей почуття прекрасного. Найкращим вихователем цих почуттів є природа. У процесі вивч ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net