Методичні рекомендації по вдосконаленню роботи соціального педагога по профорієнтації старшокласників

Педагогіка: історія і сьогодення » Професійна орієнтація як інструмент соціалізації шкільної молоді » Методичні рекомендації по вдосконаленню роботи соціального педагога по профорієнтації старшокласників

Сторінка 2

Для того, щоб яка-небудь діяльність мала добрі результати, необхідно перш за все донести об'єктам цієї діяльності про те, що вона проводиться. Це застосовно і для професійної орієнтації. Для того, щоб така робота дійсно мала сенс, необхідно щоб учні знали, що така робота проводиться в їх освітній установі. Для цього розумно буде оформлення соціальним педагогом «Стенду профорієнтації». Стенд має бути яскравим, помітним, привертаючим увагу. На стенді може міститися наступна інформація:

- розклад консультацій профорієнтацій і тренінгів;

- оголошення про зустрічі з фахівцями різних сфер професійної діяльності, представниками установ професійної освіти;

- оголошення про екскурсії на підприємства і до установ професійної освіти;

- інформація про наявність вакантних місць на різних підприємствах, у фірмах і установах;

- перелік середньо-спеціальних і вищих учбових закладів з координатами для зв'язку.

Таким чином, для вдосконалення роботи по профорієнтації старшокласників соціальному педагогові необхідно:

1. Створити і постійно оновлювати професійну інформаційну базу.

2. Організовувати екскурсії на підприємства, установи професійної освіти, а так само зустрічі з фахівцями різних сфер професійної діяльності.

3. Стимулювати самостійну діяльність старшокласників по професійному самовизначенню.

4. Оформити «стенд Профорієнтації», на якому вивішуватимуться розклади консультацій профорієнтацій і занять, оголошення про зустрічі з фахівцями різних сфер професійної діяльності, представниками установ професійної освіти і тому подібне.

Таким чином, проведений експеримент по реалізації моделі роботи соціального педагога по професійній орієнтації старшокласників, дані показали, що багато старшокласників ще не вибрали собі професію, а з тих, хто вибрав, багато хто мало знає про неї, про те, де і як її можна отримати. Необхідно також відзначити, що багато вибрали професію, виходячи не з інтересу до тієї або іншої діяльності, а з причини тільки престижності професії або бажання батьків продовжувати сімейну традицію. Все це підтвердило необхідність проведення робіт профорієнтацій серед старшокласників.

На формуючому етапі була реалізована програма, запропонована автором в другому розділі. Вона включала наступні частини: професійна діагностика, професійна освіта, тренінгове заняття і професійна консультація.

Контрольний етап експерименту показав, що рівень професійної орієнтації старшокласників, що входили до експериментальної групи, підвищився. Таким чином, можна зробити висновок, що запропонована програма ефективна і повинна реалізовуватися в освітніх установах.

У результаті, дослідження дозволило виділити соціально-педагогічні умови ефективності профорієнтації старшокласників: орієнтація на формування особових якостей учнів; системність, комплексність, цілісність і безперервність роботи профорієнтації соціального педагога; взаємодія соціального педагога, освітньої установи в цілому з установами професійної освіти, з фахівцями різних областей професійної діяльності, а також з різними підприємствами і організаціями; спільна діяльність по профорієнтації старшокласників соціального педагога, педагогів освітньої установи, а також батьків учнів; включення старшокласників в діяльність по професійному самовизначенню на добровільній основі; облік актуальних вікових потреб учнів і суперечностей, що виникають при їх реалізації; особовий підхід в роботі.

Також були сформульовані декілька методичних рекомендації по соціальному забезпеченню профорієнтації: створити і постійно оновлювати професійну інформаційну базу; організовувати екскурсії на підприємства, установи професійної освіти, а так само зустрічі з фахівцями різних сфер професійної діяльності; стимулювати самостійну діяльність старшокласників по професійному самовизначенню; оформити «стенд Профорієнтації», на якому вивішуватимуться розклади консультацій профорієнтацій і занять, оголошення про зустрічі з фахівцями різних сфер професійної діяльності, представниками установ професійної освіти і тому подібне.

Страницы: 1 2 3 4Експериментальне визначення ефективності традиційної методики навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів
Для розв’язання завдань дослідження було визначено коло питань і проведені заходи з їх реалізації: 1. Аналіз навчальних програм, методичних вказівок і предметних матеріалів з предметів швейного вироб ...

Проектування мотиваційних технологій навчання
Мотивація – це система внутрішніх чинників (потреб, мотивів, інтересів, ідеалів, прагнень, установ, емоцій), які викликають та направляють поведінку суб’єкта, орієнтовані на досягнення мети. Мета мот ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net