Методичні рекомендації по вдосконаленню роботи соціального педагога по профорієнтації старшокласників

Педагогіка: історія і сьогодення » Професійна орієнтація як інструмент соціалізації шкільної молоді » Методичні рекомендації по вдосконаленню роботи соціального педагога по профорієнтації старшокласників

Сторінка 2

Для того, щоб яка-небудь діяльність мала добрі результати, необхідно перш за все донести об'єктам цієї діяльності про те, що вона проводиться. Це застосовно і для професійної орієнтації. Для того, щоб така робота дійсно мала сенс, необхідно щоб учні знали, що така робота проводиться в їх освітній установі. Для цього розумно буде оформлення соціальним педагогом «Стенду профорієнтації». Стенд має бути яскравим, помітним, привертаючим увагу. На стенді може міститися наступна інформація:

- розклад консультацій профорієнтацій і тренінгів;

- оголошення про зустрічі з фахівцями різних сфер професійної діяльності, представниками установ професійної освіти;

- оголошення про екскурсії на підприємства і до установ професійної освіти;

- інформація про наявність вакантних місць на різних підприємствах, у фірмах і установах;

- перелік середньо-спеціальних і вищих учбових закладів з координатами для зв'язку.

Таким чином, для вдосконалення роботи по профорієнтації старшокласників соціальному педагогові необхідно:

1. Створити і постійно оновлювати професійну інформаційну базу.

2. Організовувати екскурсії на підприємства, установи професійної освіти, а так само зустрічі з фахівцями різних сфер професійної діяльності.

3. Стимулювати самостійну діяльність старшокласників по професійному самовизначенню.

4. Оформити «стенд Профорієнтації», на якому вивішуватимуться розклади консультацій профорієнтацій і занять, оголошення про зустрічі з фахівцями різних сфер професійної діяльності, представниками установ професійної освіти і тому подібне.

Таким чином, проведений експеримент по реалізації моделі роботи соціального педагога по професійній орієнтації старшокласників, дані показали, що багато старшокласників ще не вибрали собі професію, а з тих, хто вибрав, багато хто мало знає про неї, про те, де і як її можна отримати. Необхідно також відзначити, що багато вибрали професію, виходячи не з інтересу до тієї або іншої діяльності, а з причини тільки престижності професії або бажання батьків продовжувати сімейну традицію. Все це підтвердило необхідність проведення робіт профорієнтацій серед старшокласників.

На формуючому етапі була реалізована програма, запропонована автором в другому розділі. Вона включала наступні частини: професійна діагностика, професійна освіта, тренінгове заняття і професійна консультація.

Контрольний етап експерименту показав, що рівень професійної орієнтації старшокласників, що входили до експериментальної групи, підвищився. Таким чином, можна зробити висновок, що запропонована програма ефективна і повинна реалізовуватися в освітніх установах.

У результаті, дослідження дозволило виділити соціально-педагогічні умови ефективності профорієнтації старшокласників: орієнтація на формування особових якостей учнів; системність, комплексність, цілісність і безперервність роботи профорієнтації соціального педагога; взаємодія соціального педагога, освітньої установи в цілому з установами професійної освіти, з фахівцями різних областей професійної діяльності, а також з різними підприємствами і організаціями; спільна діяльність по профорієнтації старшокласників соціального педагога, педагогів освітньої установи, а також батьків учнів; включення старшокласників в діяльність по професійному самовизначенню на добровільній основі; облік актуальних вікових потреб учнів і суперечностей, що виникають при їх реалізації; особовий підхід в роботі.

Також були сформульовані декілька методичних рекомендації по соціальному забезпеченню профорієнтації: створити і постійно оновлювати професійну інформаційну базу; організовувати екскурсії на підприємства, установи професійної освіти, а так само зустрічі з фахівцями різних сфер професійної діяльності; стимулювати самостійну діяльність старшокласників по професійному самовизначенню; оформити «стенд Профорієнтації», на якому вивішуватимуться розклади консультацій профорієнтацій і занять, оголошення про зустрічі з фахівцями різних сфер професійної діяльності, представниками установ професійної освіти і тому подібне.

Страницы: 1 2 3 4Аналіз літературних джерел з проблеми формування і розвитку загально-трудових умінь і навичок в учнів 6 класів
Аналіз літературних джерел виконується з метою, детального огляду, авторів які пропонують застосовувати свою методику формування і розвитку загально-трудових умінь і навичок в учнів 6 класів в процес ...

Аналіз музичних творів як наукова проблема
Для розкриття сутності поняття «аналіз музичних творів» доцільно розглянути дефініцію «аналіз». У філософському словнику «Людина і світ» ця дефініція трактується так: аналіз і синтез — фундаментальні ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net