Методичні рекомендації по вдосконаленню роботи соціального педагога по профорієнтації старшокласників

Педагогіка: історія і сьогодення » Професійна орієнтація як інструмент соціалізації шкільної молоді » Методичні рекомендації по вдосконаленню роботи соціального педагога по профорієнтації старшокласників

Сторінка 3

В даний час існують певні теоретичні і нормативно-правові основи профорієнтації, робляться практичні кроки. Проте сьогодні питання профорієнтації розглядаються переважно з боку психологічної науки. Для роботи соціального педагога по профорієнтації старшокласників поки немає міцної методичної і нормативно-правової основи.

У зв'язку з таким станом речей, нами була розроблена модель роботи соціального педагога по професійній орієнтації старшокласників. Модель включає чотири складових: професійну діагностику, професійну освіту (професійна інформація і професійна агітація), що коректувальний-розвивають заняття і професійну консультацію. Перші три частини проводяться в групі, консультація проводиться індивідуально. Програма реалізується через наступні методи: тестування, лекція, групова і індивідуальна бесіда, диспут, гра. Таким чином, функції соціального педагога як профорієнтатора: діагностична, просвітницька, коректувально-розвиваюча і консультативна.

Для оцінки ефективності моделі були виділені такі групи критеріїв як: вибір професії, рівень знань про професію, причина вибору професії. Визначені також кількісні (співвідношення кількості учнів по кожному з критеріїв; кількість старшокласників, що проконсультувалися, за рік; питома вага тих або інших форм роботи кількість клієнтів, що послідували рекомендаціям соціального педагога) і якісні (поява нових ціннісних орієнтацій і сенсів у виборі професії формування внутрішньої готовності самостійне здійснювати вибори; готовність працювати спільно з соціальним педагогом в процесі професійного) показники оцінки.

Для підтвердження ефективності моделі на ЗОШ був проведений експеримент по реалізації моделі професійної орієнтації. Експеримент включав три етапи: констатуючий, формуючий і контрольний.

На констатуючому етапі за допомогою анкетування були отримані дані, які свідчать про низький рівень професійної орієнтації старшокласників: багато хто ще не вибрав собі професію, а з тих, хто вибрав, більшість або зовсім не знають про неї і про те, де і як її можна отримати. Необхідно також відзначити, що багато хто вибрали професію, виходячи не з інтересу до тієї або іншої діяльності, а з причини тільки престижності професії або бажання батьків продовжувати сімейну традицію. Все це підтвердило необхідність проведення робіт профорієнтацій серед старшокласників. Для наступних етапів експерименту були сформовані дві групи старшокласників: експериментальна і контрольна. Групи були організовані так, щоб результати анкетування були приблизно однакові.

На формуючому етапі була реалізована модель, описана в другому розділі. Робота проводилася тільки з експериментальною групою. Згідно запропонованої моделі робота проводилася в напрямах: професійна діагностика, професійна освіта, коректувально–розвиваючі заняття і професійна консультація. Професійної діагностика, освіта і коректувально-розвиваючі заняття мали груповий характер. Перша включала проведення ряду тестів і діагностичних методик на визначення професійного типу особи, схильностей, інтересів і переваг старшокласників. В ході освіти учням була надана інформація про професії, освітні установи міста і країни, перебування на ринку праці і потреби суспільства в кадрах, були організовані зустрічі з фахівцями різних областей професійної діяльності. В процесі коректувально-розвиваючих занять були проведені групові бесіди, диспути і тренінги, направлені на підвищення рівня професійної орієнтації учнів. Консультування проводилося індивідуально. Учням була надана допомога у виборі професії, освітньої установи, надана вся необхідна інформація.

В результаті, як показав контрольний етап експерименту, рівень професійної орієнтації старшокласників, що входили до експериментальної групи, підвищився, при тому, що в контрольній групі кількісні показники практично не змінилися.

Страницы: 1 2 3 4



Шляхи до високої екологічної культури
Екологічною культурою повинна оволодіти кожна людина. Щодо вчителя, так екологічна культура має стати складовою частиною його професіоналізму. Екологічну культуру вчителя можна розглядати як набір зн ...

Фізкультурне обладнання групової кімнати
Для дітей першого року життя у груповій кімнаті встановлюють індивідуальні та групові манежі. Малюкам до 2,5-3 місяців підвішують яскраві іграшки (брязкальця, целулоїдні фігурки та ін.) на висоті, зр ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net