Методичні рекомендації по вдосконаленню роботи соціального педагога по профорієнтації старшокласників

Педагогіка: історія і сьогодення » Професійна орієнтація як інструмент соціалізації шкільної молоді » Методичні рекомендації по вдосконаленню роботи соціального педагога по профорієнтації старшокласників

Сторінка 3

В даний час існують певні теоретичні і нормативно-правові основи профорієнтації, робляться практичні кроки. Проте сьогодні питання профорієнтації розглядаються переважно з боку психологічної науки. Для роботи соціального педагога по профорієнтації старшокласників поки немає міцної методичної і нормативно-правової основи.

У зв'язку з таким станом речей, нами була розроблена модель роботи соціального педагога по професійній орієнтації старшокласників. Модель включає чотири складових: професійну діагностику, професійну освіту (професійна інформація і професійна агітація), що коректувальний-розвивають заняття і професійну консультацію. Перші три частини проводяться в групі, консультація проводиться індивідуально. Програма реалізується через наступні методи: тестування, лекція, групова і індивідуальна бесіда, диспут, гра. Таким чином, функції соціального педагога як профорієнтатора: діагностична, просвітницька, коректувально-розвиваюча і консультативна.

Для оцінки ефективності моделі були виділені такі групи критеріїв як: вибір професії, рівень знань про професію, причина вибору професії. Визначені також кількісні (співвідношення кількості учнів по кожному з критеріїв; кількість старшокласників, що проконсультувалися, за рік; питома вага тих або інших форм роботи кількість клієнтів, що послідували рекомендаціям соціального педагога) і якісні (поява нових ціннісних орієнтацій і сенсів у виборі професії формування внутрішньої готовності самостійне здійснювати вибори; готовність працювати спільно з соціальним педагогом в процесі професійного) показники оцінки.

Для підтвердження ефективності моделі на ЗОШ був проведений експеримент по реалізації моделі професійної орієнтації. Експеримент включав три етапи: констатуючий, формуючий і контрольний.

На констатуючому етапі за допомогою анкетування були отримані дані, які свідчать про низький рівень професійної орієнтації старшокласників: багато хто ще не вибрав собі професію, а з тих, хто вибрав, більшість або зовсім не знають про неї і про те, де і як її можна отримати. Необхідно також відзначити, що багато хто вибрали професію, виходячи не з інтересу до тієї або іншої діяльності, а з причини тільки престижності професії або бажання батьків продовжувати сімейну традицію. Все це підтвердило необхідність проведення робіт профорієнтацій серед старшокласників. Для наступних етапів експерименту були сформовані дві групи старшокласників: експериментальна і контрольна. Групи були організовані так, щоб результати анкетування були приблизно однакові.

На формуючому етапі була реалізована модель, описана в другому розділі. Робота проводилася тільки з експериментальною групою. Згідно запропонованої моделі робота проводилася в напрямах: професійна діагностика, професійна освіта, коректувально–розвиваючі заняття і професійна консультація. Професійної діагностика, освіта і коректувально-розвиваючі заняття мали груповий характер. Перша включала проведення ряду тестів і діагностичних методик на визначення професійного типу особи, схильностей, інтересів і переваг старшокласників. В ході освіти учням була надана інформація про професії, освітні установи міста і країни, перебування на ринку праці і потреби суспільства в кадрах, були організовані зустрічі з фахівцями різних областей професійної діяльності. В процесі коректувально-розвиваючих занять були проведені групові бесіди, диспути і тренінги, направлені на підвищення рівня професійної орієнтації учнів. Консультування проводилося індивідуально. Учням була надана допомога у виборі професії, освітньої установи, надана вся необхідна інформація.

В результаті, як показав контрольний етап експерименту, рівень професійної орієнтації старшокласників, що входили до експериментальної групи, підвищився, при тому, що в контрольній групі кількісні показники практично не змінилися.

Страницы: 1 2 3 4



Етимологічний аналіз слів - активізуючий засіб розвитку зв'язного мовлення
Розуміти походження слова і вміти його пояснювати — основа розвитку як пізнавального інтересу до рідної мови, так і зв'язного мовлення. Кожна мова постійно змінюється. Одні слова поступово відмирають ...

Адаптація дитини до школи
Соціально-психологічна адаптація є процесом активного пристосування на відміну від фізіологічної адаптації, яка відбувається мимовільно (реакція очей на зміну освітлення, реакція тіла на холодну чи г ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net