Загальна характеристика типу професій "людина — людина"

Найважливішою умовою високої ефективності діяльності працівників типу "людина — людина". Вміння спілкуватися, контактувати з оточуючими, добиватися взаєморозуміння у процесі виконання професійних функцій. У роботі даних спеціалістів паралельно постають два завдання: а) дослідження, вивчення умов, обставин; б) організація праці людей, вжиття заходів, спрямованих на виправлення недоліків (керівник підрозділу, майстер цеху, вчитель, лікар тощо). В управлінській діяльності головне завдання — "зрозуміти громадські цілі і спрямувати зусилля на їх досягнення". В обслуговуючій — "зрозуміти і задовольнити потреби людини". Управління людьми, у свою чергу, поділяється на дві підгрупи. В одній домінують завдання керівництва, організації дій колективу (керівник установи, закладу, майстер цеху, бригадир у колгоспі), в другій- головну роль відіграють навчання, виховання (вчитель, вихователь дитячого садка, спортивний тренер, майстер профтехучилища).

Обслуговування, у свою чергу, поділяється на: а) професії інформаційного обслуговування, в завдання яких входить повідомлення довідкової, наукової, політичної, консультаційно юридичної інформації (лектор, адвокат консультант, працівник довідкового бюро), задоволення естетичних потреб людей засобами мистецтва (працівник клубу, дискжокей, масовик організатор); професії матеріального обслуговування, до яких відносяться, крім торговельного обслуговування (продавець, офіціант, касир) і соціальнопобутового обслуговування (страховий агент, приймальник ремонтної майстерні, ательє, пральні, працівник готелю), також медичне обслуговування (лікар, медсестра, санітарка). Спеціалісти професій типу "людина — людина", з одного боку, користуються різними приладами, інструментами (апарати у контролера касира, ваги у продавця продовольчих товарів, медична апаратура й інструментарій у лікаря, медсестри). Характеризуючи умови праці працівників групи професій "людина — людина", слід виділити: а) мікрокліматичні, гігієнічні умови; б) соціальні умови. Коли йдеться про соціальні умови працівників групи професій "людина —людина", варто підкреслити, що вони висувають підвищені вимоги до морального образу людини,її дисциплінованості, принциповості,відповідальності.

Мозковий штурм: Чи бачили ви,як працюють люди професії «людина-людина» ? Чи могли б ви працювати в даній сфері діяльності?Серед присутніх існують ті, які бажають пов’язати своє майбутнє з даною спеціальністю? Що ви робите для досягнення своєї цілі? Що приваблює вас в даній професії?

Гра «Вакансія» Мета гри: випробування своїх сил у різних виробничих ситуаціях учнів 7—9 класів і ознайомлення з особливостями професій. Час гри: 45 хвилин.

Хід гри

Керівником гри обираються п'ять «роботодавців» (одного для кожної сфери діяльності: «людина-природа», «людина-техніка», «людина-людина», «людина-знакова система», «людина-художній образ»). Кожен «роботодавець» пропонує іншим учасникам гри заміщення вакансії за однією обраною із своєї сфери професією. Наприклад, «людина-природа»

- овочівник, «людина-техніка» - автослюсар, «людина-людина» - продавець, «людина-художній образ» - маляр. При цьому він повинен продумати ряд основних вимог професії до «претендента». Інші учасники гри «претенденти» самостійно обирають одну із запропонованих вакансій. Перед тим, як йти на співбесіду до «роботодавця», «претендент» протягом 5-ти хвилин продумує 5 основних професійно значущих якостей, якими повинен володіти представник даної професії, щоб отримати роботу. На одну вакансію «роботодавця» можуть відгукнутися кілька «претендентів». Пара виграє при максимальному співпаданні вимог «роботодавця» та якостей, запропонованих «претендентом».Керівник гри оголошує скільки «роботодавців» знайшли собі «працівників» та скільки залишились із вільними вакансіями.Перевірка ефективності запропонованої системи вправ в експериментальному дослідженні
Дослідження проводилось у Білявецькій загальноосвітній школі І-ІІ ступенів на базі двох класів, з яких 4-А визначений нами як контрольний, а 4-Б – експериментальний. Кількість учнів у класах та стан ...

Дидактичні умови реалізації підготовки дітей до навчання у системі "родина - школа"
Стосовно молодшого шкільного віку, то в більшості країн світу виховання дітей до їх вступу у школу є особистою справою сім’ї, а зміст і способи виховання передаються за традицією. Звичайно, в окремих ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net