Загальна характеристика типу професій "людина — художній образ"

Педагогіка: історія і сьогодення » Професійна орієнтація як інструмент соціалізації шкільної молоді » Загальна характеристика типу професій "людина — художній образ"

Сторінка 1

До професій типу "людина — художній образ" сучасна професіографія відносить групу спеціальностей, які передбачають взаємодію людини з системами художніх образів (їх частинами, елементами, якостями. Усі спеціальності даної групи професій можуть бути віднесені відповідно до певних видів мистецтва та різних підгруп:

1. Просторові види художньої діяльності:

— декоративноприкладне мистецтво;

— образотворче мистецтво — архітектура, скульптура, живопис, графіка;

— виробниче (індустріальне) мистецтво;

— фотографія.

2. Часові види художньої діяльності:

— музика;

— література.

3. Просторовочасові види художньої діяльності:

— хореографія;

— театр;

— кіно та телемистецтво.

Створення або відтворення (повторення) художнього образу чи його елементів, оперування засобами естетичного впливу, тобто підпорядкування певному ідейному задумові завдяки поєднанню певних ліній, форм, фарб, звуків, рухів — все це характеризує представників групи "людина — художній образ".Саме предметом праці — художнім образом (його елементами,частинами) — визначається основний комплекс психологічних вимог даної групи професій. За всієї різноманітності умов роботи,професії мистецтва вимагають від людини насамперед високого рівня розвитку емоційно-естетичного сприймання, естетичного почуття.

Поряд з цими вимогами спеціальності даного типу передбачають високу художню культуру, розвинений художній смак людини,розуміння нею художніх ефектів (так званого "художнього чуття"),художнього (образного) бачення, законів емоційного впливу і, нарешті, художньої обдарованості, тобто здібностей до музики, літератури, живопису, танців, акторського мистецтва тощо. Щоб досягти майстерності у скульптурі, потрібні поєднання ряду художніх та деяких рухових навичок.Для продуктивної музичної діяльності людина повинна, насамперед, володіти чуттям ритму, музичною пам'яттю, так званим ладовим чуттям, тобто здатністю визначати завершеність або незавершеність музичної мелодії.

Як засвідчують окремі професіограми групи професій типу "людина — художній образ", у діяльності фахівців переважають, в основному, емоційні, сенсорні та моторні види психологічної активності. Переважання у професіях художнього типу названих видів психічної активності, обумовлених специфічністю предмета праці, визначає і структуру характерних для даної групи професій психологічних вимог до здібностей людини.

Музика, навпаки,передбачає розвинену слухову чутливість. Розвинене художнє сприймання (зорове, слухове, дотикове) необхідне фотографу і граверу, музикантувиконавцю і диригенту, художникуоформлювачу та іншим спеціалістам сфери художньої праці. Дотикове сприймання відіграє велику роль у роботі кондитера. Зорове сприймання виконує контрольну функцію у роботі шліфувальника, полірувальника каміння та сприяє точності розрізнення кольорів. Без розвиненої образної, смакової, нюхової пам'яті неможливо стати хорошим кондитером. Руховий вид пам'яті необхідний ювеліру, кондитеру, хореографу, піаністу. Емоційна пам'ять — професійно важлива якість актора. Взаємодія з системами художніх образів вимагає від людини розвиненого, добре організованого спостереження. Ретушеру потрібна добре розвинена уява, щоб побачити в наборі негативів і діапозитивів кольорову ілюстрацію. Рідко зустрічаються такі види діяльності, які вимагали б таких великих можливостей уяви, як професія актора. Більшість професійно важливих якостей у структурі вимог професій типу "людина — художній образ" обумовлені не тільки предметом праці, а й багатогранними цілями, зокрема, естетичними і виховними. Найвищим проявом причетності людини до світу художньої праці є здатність відчути естетичний аспект оточення, побачити безмежну красу форм і кольорів, багатство фактури, почути ритм і музику людської діяльності, поезію природи і людини.За засобами праці професії поділяються на які відділи? Розкажіть про ваш професійний вибір?

Гра «Пастки-капкани».

Спільно з учасниками вибирається варіант професійної кар'єри (надходження в той або інший учбовий заклад, оформлення на роботу, конкретні професійні досягнення, премії). Далі вибирається доброволець, який прагнути зробити вибрану кар'єру. При цьому для героя визначаємо його основні характеристики: стать, вік, освіта, сімейний стан. Кожен учасник, вже знаючи до яких цілей прагне герой, повинен придумати деякі труднощі, які потрібно подолати на шляху до досягнення меті. Труднощі можуть бути як зовнішні (які-небудь обставини, бажання інших людей і тому подібне), так і внутрішні, увязнені в самій людині, адже саме про внутрішні труднощі багато хто часто забуває.

Страницы: 1 2Семінарські заняття
Семінарські заняття як форма навчання мають давню історію. Семінари проводилися в давньогрецьких і римських школах як сполучення диспутів, повідомлень учнів, коментарів і висновків учителів. З XVII с ...

Шляхи підвищення педагогічних знань батьків у сфері морального виховання
Ефективність навчально-виховної роботи забезпечується єдністю школи і сім'ї, якої досягають за постійної турботи школи про підвищення рівня психолого-педагогічної обізнаності, педагогічної культури б ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net