Загальна характеристика типу професій "людина — художній образ"

Педагогіка: історія і сьогодення » Професійна орієнтація як інструмент соціалізації шкільної молоді » Загальна характеристика типу професій "людина — художній образ"

Сторінка 2

Головному гравцеві також дається час, щоб він виділив декілька найбільш вірогідних труднощів на шляху до своєї мети і підготувався відповісти, як він збирається їх подолати.

Для того, щоб учні змогли оцінити, чи є у них якості, необхідні для тієї або іншої професії пропонуємо ряд вправ для перевірки координації руху.

1. Справа і зліва покласти по листку папери, одночасно обома руками намалювати на правому листі вертикальну лінію, на лівому - круг.

2. Лівою рукою намалювати круг, правою квадрат.

3. Правою рукою намалювати вертикальну лінію, лівою рукою - круг, головою зробити два кивки вперед і назад.

4. Однією рукою намалювати квадрат, інший - трикутник ногою додатково описати круг.

За наслідками виконаної вправи учні визначають, наскільки хороша у них координація руху.

Для оцінки окоміру (професії: токар, водій) проводимо методику «Масштабна». Учням роздаємо бланки і секундомір. На бланку зображені ті, що значно відрізняються за масштабом 10 пар фігур. Завдання кожного учня визначити в скільки разів велика фігура більше маленькою, тобто скільки разів маленька фігура укладеться у великій. Відповідь хлоп'ята записують, час проведення цієї вправи 7 хвилин. Результати тесту коментуються, при цьому загострюється увага не на професійній непридатності учнів, а на необхідності працювати над розвитком тих або інших індивідуальних якостей.

Діагностичне тестування на професійних пробах розширює і заглиблює знання учнів про себе. Відомо, що вправляючись, тренуючись, людина формує навики і уміння, які забезпечують йому успіх у вибраній справі. Особові якості також розвиваються, якщо людина наполегливо і систематично зайнятий якою-небудь діяльністю. Безпосередня участь в діяльності по тій або іншій професії - професійна проба - є найважливішим етапом професійного самовизначення, оскільки виступає свого роду «індикатором» правильності вибору. Адже дізнавшись свої можливості, маючи широке уявлення про професії, і зробивши для себе вибір, людина не зможе визначити, чи подобається йому робота чи ні і чи зможе він виконувати всі її вимоги. Для цього проводяться різні ігри- тренінги.

Процес вибору професії не може успішно здійснюватися без самоконтролю за розвитком свого професійного самовизначення. Звичайно, за цим розвитком стежать вчителі, класні керівники, батьки, практичні психологи. Самоконтроль допомагає таким, що вчиться зайняти активну позицію в професійному самовизначенні.

Підсумовуючи сказане, необхідно відзначити, що професіографія є однією з важливих основ, на яких будується стратегія профінформації, профконсультації і профвідбору. Результати психологічного вивчення професій — професіограми і психограми— мають бути підручними методичними засобами профконсультанта. Такі знання допомагають піднести профорієнтаційну роботу з населенням на значно вищий методичний рівень, ефективніше використовувати наявні професіографічні матеріали. Більше того, творче використання методичного посібника на практиці формує у профконсультантів узагальнений метод психологічного аналізу професії і стимулює до самостійного складання професіограм та їх нагромадження у профконсультаційних цілях. У системі профінформаційної роботи ознайомлення учнів і дорослого населення з психологічною структурою конкретних професій стимулює аналітичне порівняння своїх індивідуальнопсихологічних особливостей з вимогами конкретної професії до психологічної структури особистості працівника, розвиває самопізнання і самовиховання недостатньо розвинених професійно важливих якостей. На основі психограми профконсультант визначає основні критерії придатності людини до певної професійної діяльності, обгрунтовує вибір психодіагностичних методик для оцінки і прогнозування успішності її професійного навчання та майбутньої роботи.Відповідно до Закону “Про зайнятість населення”.

Страницы: 1 2 Комплекс вправ для вдосконалення навиків читання
Дитині, що зазнає труднощі в читанні, краще запропонувати на якийсь час відвернутися від цього "нудного" заняття і натомість зайнятися забавними вправами із словесним матеріалом; виконання ...

Текст і проблема зв’язності
Модернізація змісту шкільної освіти у світлі вимог Національної доктрини розвитку освіти, державної національної програми «Освіта» («Україна ХХІ ст.»), концепцій мовної освіти спрямована на становлен ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net