Загальний огляд уроків з використанням комп’ютерних ігор

Сторінка 4

IV. Підсумок уроку.

Гра “Лабіринт”.

Аналіз результатів гри.

Тема: Маса предметів. Одиниці вимірювання маси (урок-закріплення)

Мета. Закріпити уявлення дітей про масу предметів, вчити користуватись одиницями вимірювання маси, розвивати логічне мислення.

Хід уроку

І Контроль, корекція та закріплення знань.

Перевірка домашнього завдання.

Індивідуальні картки.

Фронтальна робота.

Гра “Ваговик” (етап самостійної роботи учнів).

Оцінювання знань, умінь і навичок учнів.

Фізкультхвилинка.

ІІ. Розвиток математичних знань.

Використання комплексу “Вежа знань”:

Організаційний момент (пригадування суті гри);

Самостійна робота у середовищі “Вежа знань” (опис гри див. опис програм);

Аналіз результатів, пропозицій тощо.

ІІІ. Підсумки уроку.

Ділення на двоцифрове число виду 450:30 (4 клас)

Мета. Вчити ділити на двоцифрове число, використовуючи таблицю ділення.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань учнів.

Усне фронтальне опитування таблички ділення чисел.

Робота з грою “Роздвоювач”. Етап самостійного розв’язку завдань (доречно використати роботу парами).

Підсумки роботи.

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку.

Фізкультхвилинка.

ІІІ. Подача нового матеріалу.

Робота з підручником.

Робота в зошиті (виконання вправ).

Висновок з вивченої теми.

ІV. Підсумки уроку.

Вивчення та узагальнення теоретичних основ досліджуваної проблеми, результати яких наведені нами у розділі І дипломної дозволили сформулювати робочу гіпотезу нашого дослідження: урок математики буде більш насиченим, розвивальним та емоційним внаслідок обґрунтованого використання на ньому комп’ютерних ігор навчального та розвивального призначення.

Вивчення основних психолого-педагогічних та методичних проблем використання комп’ютерних ігор на уроках математики на констатуючому етапі дослідження проводилося шляхом використання методів опитування (інтерв’ювання, бесід та анкетування) та спостереження.

Анкетуванням було обстежено 2 групи респондентів (зразок анкет див. додаток 1):

1) учні початкових класів середніх загальноосвітніх шкіл (учні Тернопільської СЗОШ № 23;

2) друга група – вчителі початкової ланки освіти;

Кожній з груп надавались анкети із запитаннями стосовно використання комп’ютера (зокрема комп’ютерних ігор) на уроках математики. Потрібно зауважити, що завданнями опитування були:

з’ясувати, чи варто використовувати комп’ютер на уроці математики в початковій школі?;

з’ясувати ставлення учнів та батьків до цієї проблеми у початковій школі (зокрема на уроках математики);

визначення недоліків і можливих шляхів вдосконалення використання комп’ютерних ігор на уроках математики.

З метою перевірки даної гіпотези на констатуючому етапі дослідження проводилося вивчення впливу комп’ютерних ігор на пізнавальну діяльність учнів.

В ході анкетування було задіяно 100 учнів початкової школи.

Школярі вважають, що за допомогою комп’ютера вони легше засвоюють математичні знання (85%). Багато учнів (63%) вже грали у різноманітні комп’ютерні ігри поза школою і вже чітко можуть відділити навчальні комп’ютерні ігри від інших.

На питання “На яких уроках найцікавіше з комп’ютером” учні відповіли наступним чином (див. діаграму 1).

Діаграма 1.

На запитання “Що вам найбільше запам’яталось з ігор, у які ви грали”, голоси учнів розприділились наступним чином (див. діаграму 2).

Страницы: 1 2 3 4 5 6Поняття психологічної готовності до навчання
Психологічна готовність дітей до навчання в школі — предмет численних досліджень вітчизняної і зарубіжної психології (Л.С. Виготській, Д.Б. Ельконін, А.В. Запорожець, В.В. Давидов, Л.А. Венгер, М.І. ...

Функції та види педагогічних ігор
Місце і роль ігрової технології в навчальному процесі, сполучення елементів гри та навчання багато в чому залежать від розуміння вчителем функцій педагогічних ігор. Функція гри - її різноманітна кори ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net