Загальний огляд уроків з використанням комп’ютерних ігор

Сторінка 4

IV. Підсумок уроку.

Гра “Лабіринт”.

Аналіз результатів гри.

Тема: Маса предметів. Одиниці вимірювання маси (урок-закріплення)

Мета. Закріпити уявлення дітей про масу предметів, вчити користуватись одиницями вимірювання маси, розвивати логічне мислення.

Хід уроку

І Контроль, корекція та закріплення знань.

Перевірка домашнього завдання.

Індивідуальні картки.

Фронтальна робота.

Гра “Ваговик” (етап самостійної роботи учнів).

Оцінювання знань, умінь і навичок учнів.

Фізкультхвилинка.

ІІ. Розвиток математичних знань.

Використання комплексу “Вежа знань”:

Організаційний момент (пригадування суті гри);

Самостійна робота у середовищі “Вежа знань” (опис гри див. опис програм);

Аналіз результатів, пропозицій тощо.

ІІІ. Підсумки уроку.

Ділення на двоцифрове число виду 450:30 (4 клас)

Мета. Вчити ділити на двоцифрове число, використовуючи таблицю ділення.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань учнів.

Усне фронтальне опитування таблички ділення чисел.

Робота з грою “Роздвоювач”. Етап самостійного розв’язку завдань (доречно використати роботу парами).

Підсумки роботи.

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку.

Фізкультхвилинка.

ІІІ. Подача нового матеріалу.

Робота з підручником.

Робота в зошиті (виконання вправ).

Висновок з вивченої теми.

ІV. Підсумки уроку.

Вивчення та узагальнення теоретичних основ досліджуваної проблеми, результати яких наведені нами у розділі І дипломної дозволили сформулювати робочу гіпотезу нашого дослідження: урок математики буде більш насиченим, розвивальним та емоційним внаслідок обґрунтованого використання на ньому комп’ютерних ігор навчального та розвивального призначення.

Вивчення основних психолого-педагогічних та методичних проблем використання комп’ютерних ігор на уроках математики на констатуючому етапі дослідження проводилося шляхом використання методів опитування (інтерв’ювання, бесід та анкетування) та спостереження.

Анкетуванням було обстежено 2 групи респондентів (зразок анкет див. додаток 1):

1) учні початкових класів середніх загальноосвітніх шкіл (учні Тернопільської СЗОШ № 23;

2) друга група – вчителі початкової ланки освіти;

Кожній з груп надавались анкети із запитаннями стосовно використання комп’ютера (зокрема комп’ютерних ігор) на уроках математики. Потрібно зауважити, що завданнями опитування були:

з’ясувати, чи варто використовувати комп’ютер на уроці математики в початковій школі?;

з’ясувати ставлення учнів та батьків до цієї проблеми у початковій школі (зокрема на уроках математики);

визначення недоліків і можливих шляхів вдосконалення використання комп’ютерних ігор на уроках математики.

З метою перевірки даної гіпотези на констатуючому етапі дослідження проводилося вивчення впливу комп’ютерних ігор на пізнавальну діяльність учнів.

В ході анкетування було задіяно 100 учнів початкової школи.

Школярі вважають, що за допомогою комп’ютера вони легше засвоюють математичні знання (85%). Багато учнів (63%) вже грали у різноманітні комп’ютерні ігри поза школою і вже чітко можуть відділити навчальні комп’ютерні ігри від інших.

На питання “На яких уроках найцікавіше з комп’ютером” учні відповіли наступним чином (див. діаграму 1).

Діаграма 1.

На запитання “Що вам найбільше запам’яталось з ігор, у які ви грали”, голоси учнів розприділились наступним чином (див. діаграму 2).

Страницы: 1 2 3 4 5 6Методологічні принципи соціальної реабілітації дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку
Принцип неперервності реабілітаційного процесу Це, так би мовити, принцип переходу від „реабілітації на все життя" до „реабілітації через все життя", що є обов'язковою складовою сучасної па ...

Структура та зміст досліду в роботі з дітьми дошкільного навчального закладу
Пошукова діяльність проводиться в окремій системі. Структура дослідів має багато спільного із спостереженнями. Перший етап - підготовка дітей до досліду. Вихователь проводить з дітьми бесіду, щоб зац ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net