Психолого-педагогічні дослідження формування зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування зв’язного мовлення у дітей старшого дошкільного віку » Психолого-педагогічні дослідження формування зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку

Сторінка 3

Зв'язкова мова - результат загального розвитку мови, показник не тільки мовного, а й розумового розвитку дитини. (Л. С. Виготський, Н. І. Жинкін, О. М. Стрічці, Л. Р. Лурія, С. Л. Рубінштейн, Д. Б. Ельконін та ін.).

Психологічна природа зв'язного мовлення, його механізми та процес становлення аналізувалися багатьма вченими (С, Рубінштейн, Д. Ельконін, М, Жинкін, О. Леонтьєв), які в розкритті основ породження мовленнєвого висловлювання на перший план висувають мотивацію, розглядаючи її як імпульс для всього мовотворення.

Аналізуючи дитяче мовлення, дослідники вважають, що мовлення може бути ситуативним (пов'язане із конкретною ситуацією, але не відтворює у словесних формах зв'язного смислового цілого) та контекстовим (зміст якого зрозумілий із самого контексту висловлювання). С. Л. Рубінштейн вважав, що характерною особливістю ситуативної мовлення є, що вона більше зображує, ніж висловлює. Супутні мові міміка і пантоміміка, жести, інтонація, що підсилюють повторення, інверсії та інші засоби виразності, якими дитина користується, часто значно перевищує те, що закладено в значенні його слів. М. Леушина показала, що « . ситуативна мова дитини – це перш за все виражена діалогічна, розмовна мова. Вона діалогічна за самою своєю структурою і притому навіть тоді, коли зовні за формою вона носить характер монологу; дитина розмовляє з реальним або уявним співрозмовником, або, нарешті, сама з собою, але вона незмінно розмовляє, а не просто розповідає.»

А. М. Леушина встановила, що в одних і тих же дітей мова може бути то більш ситуативною, то більш зв'язковою – в залежності від завдань і умов спілкування. Залежність характеру дитячої мови від змісту і умов спілкування підтверджується дослідженнями З.М. Істоміної. У ситуації, при якій матеріал добре відомий слухачеві, дитина не відчуває потреби давати розгорнуте висловлювання.

У дітей старшого дошкільного віку зв'язне мовлення досягає досить високого рівня. Під час спілкування вони можуть давати точну, коротку або розгорнуту (залежно від ситуації) відповідь, зрозумілу для навколишніх людей. Старші дошкільники здатні брати активну участь у бесіді, висловлювати доречні репліки, вчасно реагувати на чужі висловлювання, формулювати запитання. Характер діалогу дітей певною мірою залежить від змісту їхньої спільної діяльності (Г. Леушина, М. Лісіна).

Численні дослідження вітчизняних і зарубіжних науковців (О. Коненко, С. Ласунова, Т. Постоян, О. Смирнова, О. Ушакова та ін.) доводять, що на шостому році життя дитина може бути переконливою, послідовно й чітко складати описову та сюжетну розповідь на запропоновану тему, висловлювати міркування, наводити аргументи. У старших дошкільників активно розвивається мовленнєво-творча діяльність, яка за умови правильно організованого навчання сприяє розвитку початкових літературно-художніх здібностей дітей, стимулює та збагачує інші види дитячої творчості (Н. Гавриш, Н. Орланова).

Вчені довели, що у зв'язному мовленні виявляються всі мовні вміння та навички дитини. По тому, як дошкільник будує зв'язне висловлювання, наскільки він точно вміє підбирати слова, як використовує засоби художньої виразності, можна судити про рівень його мовного розвитку.

Таким чином, в даний час учені мають в своєму розпорядженні багатий практичний матеріал і базу експериментальних даних про процеси розвитку зв'язного мовлення під впливом цілеспрямованого педагогічного впливу.

Як зазначалося вище, в сучасній дошкільній освіті є багато програм розвитку дитини дошкільного віку. Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році рекомендовано такі програми:

- Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»,

- Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»,

- Дитина в дошкільні роки. Комплексна додаткова освітня програма,

- Програма виховання дітей дошкільного віку «Українотворець»,

- Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»,

- Програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина».

У кожній програмі реалізуються мовленнєві завдання, які повинні виконувати педагоги в ДНЗ. Можна проаналізувати декілька з них.

Так, у найбільш розповсюдженій програмі «Я у Світі» (наук. керівник Кононко О.Л.), покладено такі мовленнєві завдання для дітей старшого дошкільного віку:

Розвиток фонематичного слуху, вдосконалення звуковимови та літературного мовлення.

Розвиваються інтенсивність, глибина, тривалість мовленнєвого дихання (тривалість одного мовленнєвого видиху подовжується до 3-4 складових слів). Розвивається уміння: розрізняти тверді і м'які звуки в парах слів: лис - ліс, рис - рись, тин - тінь; слухати й розуміти сприйняте на слух (пари слів, повідомлення вихователя, запитання, строфу вірша, невелике оповідання, уривок казки тощо); спостерігати за артикуляційним апаратом та виокремлювати положення губ, язика при вимові окремих звуків; уловлювати римовані закінчення (у віршах) і самим добирати рими до поданих слів; розрізняти та передавати інтонаційне забарвлення фрази, залежно від характеру чи "поведінки партнера, казкових персонажів (повідомлення, запитання, вагання, обурення, захвату, радості тощо); говорити в різному темпі та з різною силою голосу; розрізняти на слух скоромовку, лічилку, загадку, прислів'я.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Засоби організації самостійної роботи студентів на прикладі дисципліни «Педагогіка»
Провідною тенденцією розвитку сучасної педагогічної науки є її повернення до своїх світоглядних витоків, повернення до людини, переорієнтація на творчий розвиток особистості. Сучасна соціально-педаго ...

Синтез думок
За метою та початковою фазою дуже нагадує попередній варіант групової роботи. Аде після об'єднання в групи й виконання завдання учні не роблять записів на дошці, а передають свій варіант іншим групам ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net