Стан досліджуваної проблеми в практиці сучасних ДНЗ

Сторінка 1

Найважливішим на етапі дошкільного дитинства є розвиток зв’язного мовлення, адже дитина для власного особистісного розвитку та успішної соціалізації мусить спілкуватися з тими, хто поруч, тобто стати зрозумілою, переконливою, а також навчити пізнавати світ за допомогою мови і мовлення, розвинути свідоме, у міру своїх можливостей, ставлення до мовної дійсності.

Навчання дітей розмовної мови здійснюється в дитячому садку як у повсякденній роботі, так і під час спеціальних занять. З цією метою використовуються розмови з дітьми під час режимних процесів, спостережень, екскурсій, розглядання картин, предметів; бесіди за змістом літературних творів, на теми з досвіду дітей; дидактичні ігри з лялькою та іншими іграшками.

Діти старшого віку з інтересом розмовляють один з одним протягом усього дня. Вони діляться своїми враженнями, обговорюють якусь подію. Вихователь спрямовує і доповнює розмову. Він повинен знати інтереси дітей, їхнє життя в сім’ї, з ким вони граються вдома, чим займаються.

Діти дошкільного віку намагаються наслідувати старших, охоче вступають у спілкування з ними. Тому, якщо є відповідні санітарно-гігієнічні умови і можливості, варто організувати спільні прогулянки, ігри дітей різних вікових груп, а потім запропонувати дітям висловитися на основі побаченого.

Готовність суб’єкта використовувати мову в своїй діяльності можна назвати мовленнєвою здібністю (в ній закладено найважливіші складові мовної системи та основні види мовленнєвої діяльності – слухання і розуміння (аудіювання), говоріння, читання і письмо.

Мета і завдання з розвитку зв’язного мовлення дошкільників полягають у тому, щоб діти якомога раніше почули всі граматичні форми рідної мови і поступово вникали в їх зміст. Усвідомлення змісту граматичних значень рідної мови – процес становлення і розвитку інтелекту зростаючої людини. Дитина, яка не засвоїла граматичного ладу рідної мови до школи, слабше вчиться, бо не може зрозуміти зв’язки і відношення між явищами дійсності, що вивчаються в школі.

У дошкільному навчальному закладі дітей навчають таким видам зв’язного мовлення: розповідь, опис, переказ.

У практиці роботи ДНЗ найчастіше використовують заняття, де поєднують три дидактичні цілі: а) повідомлення нових знань; б) закріплення та повторення матеріалу; в) самостійна робота дітей.

Виокремлюють такі заняття з навчання дітей розповіді:

* опис іграшок, предметів, картин, дидактичних картинок;

* опис двох предметів, картинок з контрастними ознаками;

* розповідь з власного досвіду;

* розповідь за опорними словами;

* розповідь за планом вихователя;

* розповідь на тему;

* розповідь про зображене на картині, ілюстрації;

* творчі розповіді;

* переказ.

Дітей старшого дошкільного віку вчать описувати предмети не лише дивлячись на них, але й з пам’яті, самостійно. Для навчання дітей описування використовують зразок або план опису. Слід підтримувати спроби дітей привносити в опис власний досвід.

Розповіді на запропоновану тему, розповіді-міркування належать до творчих розповідей. Вихователь може запропонувати скласти творчу розповідь на тему: «Про що гомонять дерева?», «Що бачать птахи?», «Яку історію розповів тобі золотий листочок?» Можна запропонувати скласти творчу розповідь за змістом дитячих малюнків.

Міркування – зв’язне висловлювання, в якому для доведення якогось твердження використовуються судження, приклади, зіставлення, що приводять до висновків. Для розповіді-міркування можна використати загадку.

Розглядання картини базується на запитаннях. Вихователі часто ставлять до дітей трафаретні, типові запитання, пов’язані з констатацією того, що зображено на картині, та встановленням найпростіших зв’язків між елементами зображення. Шаблонні запитання за змістом картини роблять хід заняття від початку приреченим на невдачу, адже стає неможливою ініціатива, зайвими виявляються активність та самостійність думки дітей.

Страницы: 1 2 3 4 5Вивчення думки вчителів фізичної культури про організацію навчання молодших школярів метанню
Для виявлення методик навчання метанню, використовуваних на практиці в процесі навчання молодших школярів, нами було проведено анкетування вчителів фізкультури. Нами Анкета складалася з 19 питань, як ...

Психологічні чинники формування гендерних установок у молодшому шкільному віці
Психологічно стать не виникає одно моментно, а складається в процесі становлення особистості дитини, формування самосвідомості, образу самого себе. На усвідомлення своєї статі впливають як біологічні ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net