Стан досліджуваної проблеми в практиці сучасних ДНЗ

Сторінка 3

Ефективне вирішення завдань з формування зв'язного мовлення дітей забезпечить єдність навчальної та ігрової діяльності. З цією метою необхідно, по-перше, здійснити відбір, систематизацію і конкретизацію того змісту, який пропонується дітям на заняттях і може служити змістовною основою для спільних сюжетно-рольових ігор, по-друге, визначити раціональні способи подачі змісту на використання набутих знань, адекватних грі. Зокрема, слід передбачити використання таких засобів гри, які б враховували різний рівень розвитку зв'язного мовлення дітей, розширювали мовленнєві можливості кожної дитини. Дидактичні ігри слід використовувати, як ефективний педагогічний засіб опосередкованої активізації зв’язного мовлення дітей.

Слід звернути особливу увагу на мовлення педагога, яке характеризується емоційністю, зрозумілістю, змістовністю, образністю, граматико-синтаксичною правильністю, його місце на роль у дитячому середовищі. Доцільно створити атрибути (предметно-схематичні моделі для складання міні-розповідей), які сприятимуть більш сприятимуть більш тісному контакту між дітьми і викличуть зв’язне монологічне мовлення у вигляді розповідей, суджень, описів тощо; створити належне матеріальне середовище для організації різноманітних ігор.

Дослідження проблеми розвитку зв'язного мовлення і постановка дослідно-експериментальної роботи здійснювалася на базі дошкільного навчального закладу №2 «Дударик» у м. Коломия у старшій групі №5 «Букварик» . Для проведення експерименту були обрані діти 5-6 років життя, так як саме цей період дошкільного віку є сензитивним для розвитку зв'язного мовлення.

На першому етапі роботи проводився констатуючий експеримент. До нього увійшли наступні завдання:

1. Опис іграшки.

Мета: Виявити особливості зв'язкових монологічних висловлювань у дітей старшої групи в ході опису іграшки: структуру, послідовність і зв'язність викладу, характер пропозицій і використовуваних мовних засобів.

2. Опис предмета.

Мета: Вивчити особливості зв'язкових монологічних висловлювань описового типу в дітей старшої групи в ході розповіді про предмет.

3. Розповідь по сюжетній картинці.

Мета: Вивчити особливості зв'язкових монологічних висловлювань послідовного типу у дітей старшої групи в ході розповіді за сюжетною картинкою.

Для з'ясування навичок опису дітям пропонувалося розповісти про іграшку: «Розглянь уважно матрьошку і розкажи про неї все. Яка вона?» У протоколі № 1 дослівно фіксувалась розповідь кожної дитини зі збереженням особливостей висловлювань. Мова дітей не виправлялася. Обстеження дітей проводилося в індивідуальному порядку для того, щоб виключити вплив висловлювань однієї дитини на якість мови інших дітей.

Для аналізу зв'язних монологічних висловлювань описового типу були використані показники:

1) послідовність викладу, наявність структурних частин в описі.

2) зв'язність викладу.

3) використовувані мовні засоби у вислові: кількість прикметників, іменників, дієслів.

4) характер пропозицій: прості, складносурядні, складнопідрядні, однослівні пропозиції.

5) інформативність висловлювання: кількість слів, використовуваних у викладі.

6) плавність висловлювання: кількість пауз.

На основі методики оцінки дитячих текстів, Т. А. Ладиженський і О.С. Ушакової, а також даних аналізу зв'язних висловлювань були виділені 4 рівні розвитку зв'язного мовлення.

I Високий рівень.

Діти відчувають структурну організацію тексту. В оповіданнях простежується композиційна завершеність, зв'язність частин висловлювання. В описі використовуються різноманітні засоби мови, висока інформативність висловлювання. Розповіді побудовані граматично правильно, присутня велика кількість пропозицій складно підпорядкованої конструкції. Мова плавна, кількість пауз не більше двох.

Страницы: 1 2 3 4 5Аналіз основних понять “екологічна освіта”, “екологічне виховання”, “екологічна вихованість”
Екологічна освіта і виховання підростаючих поколінь у сучасних умовах мають бути спрямовані, у першу чергу, на зміну ставлення самої людини до свого здоров’я, а потім і до навколишнього середовища як ...

Основні форми і методи організації навчального процесу в університеті
Основні форми і методи організації навчального процесу в університеті Основні форми: Навчальні заняття Викон. інд. завдань Самост-на робота студентів Практична підгот. Контрольні заходи Основні види: ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net