Стан досліджуваної проблеми в практиці сучасних ДНЗ

Сторінка 4

II Достатній рівень.

Порушена структура і послідовність опису. Поряд з займенникової зв'язком використовують формально-приєднувальну / союзи а, і /. У висловлюванні практично відсутні образні засоби мови, переважають пропозиції простої конструкції, хоча використовують і пропозиції складнопідрядних конструкцій; в мові є паузи. Розповідь складають з допомогою дорослого.

III Середній рівень.

Діти цього рівня просто перераховують ознаки деталей іграшки. У промові переважають іменники та прикметники, відсутні образні засоби мови, інформативність висловлювання низька. Присутня велика кількість пауз. Розповідь складають з допомогою дорослого.

IV Низький рівень.

Діти намагаються скласти розповідь, але обмежуються окремими пропозиціями без початку і кінця. Кількість пауз більше 5.

Дані аналізу протоколу № 1 відображені в діаграмі 1.

Зі 100% дітей п'ятого року 8,33% дітей з високим рівнем зв'язкових монологічних висловлювань описового типу; 41,65% дітей, які мають достатній рівень розвитку зв'язного мовлення; 33,32% дітей із середнім рівнем і 16,66% дітей з низьким рівнем розвитку зв'язних висловлювань описового типу.

З метою виявлення у дітей уміння описувати предмети, дошкільнятам було запропоновано завдання: «Розглянь уважно стілець і розкажи про нього все. Який він?»

У протоколі № 2 фіксувалися розповіді дітей зі збереженням особливостей висловлювань. Мова дітей не виправлялася.

Для аналізу зв'язних висловлювань монологічного типу були використані ті ж показники, що й при списанні іграшки: послідовність і структура висловлювання, зв'язність, мовні засоби, характер використовуваних пропозицій, інформативність і плавність висловлювання.

На основі показників були виділені рівні сформованості зв'язкових монологічних висловлювань описового типу: I - високий, II - достатній, III - середній, IV - низький рівень (їх опис див. вище).

Дані аналізу протоколу №2 відображені в діаграмі 2.

Зі 100% дітей старшої групи 16,66% дітей з високим рівнем розвитку зв'язкових монологічних висловлювань описового типу, 50% дітей мають достатній рівень; 24,99% дітей із середнім рівнем і 8,33% дітей з низьким рівнем розвитку зв'язкових монологічних висловлювань описового типу.

Аналіз висловлювання дітей показав, що в монологічному мовленні описового типу, дані дошкільнята часто замінюють іменники займенниками, неточно позначають деталі іграшки; пропозиції в основному прості, неповні. Опис іграшки йде без вказівки на об'єкт і часто без висновку; використовується складений зв'язок між пропозиціями за допомогою союзів «і», «так», вказівних займенників «це», «тут», прислівників «тут», «потім».

Висловлювання більшості дітей відрізняються композиційною незавершеністю – перерахуванням окремих частин іграшки. Зазначимо: деякі діти досить послідовно описували іграшку, проте пропускаючи при цьому яку-небудь структурну частину розповіді (початок або кінець).

Нарешті є діти, які, складаючи опис, обмежуються окремими словами і реченнями без початку і кінця, що свідчить про те, що у дітей однієї вікової групи спостерігаються суттєві індивідуальні відмінності.

Для вивчення у дітей зв'язкових монологічних висловлювань наказового типу дошкільнятам пропонувалося завдання, яке вони виконували індивідуально: розповідь за сюжетною картинкою.

У протоколі № 3 дослівно фіксувалась розповідь кожної дитини зі збереженням особливостей зв'язного висловлювання.

Для аналізу зв'язних монологічних висловлювань розповідного типу були використані наступні показники:

1) повнота охоплення фактів, зображених на картинці, вміння встановлювати різноманітні зв'язки між фактами, діючими особами та предметами і т. п.

Страницы: 1 2 3 4 5Проектування плану викладу теми
План – це набір коротких найменувань логічно завершених частин навчальної теми, послідовністю яких враховуються як особливості самого змісту, так і рівень знань учнів (базовий і той, що формується). ...

Особливості організації морального виховання у початковій школі
З перетворенням України на самостійну державу освіта стала власною справою українського народу. Розбудова система освіти, докорінне її реформування мають стати підґрунтям відтворення інтелектуального ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net