Стан досліджуваної проблеми в практиці сучасних ДНЗ

Сторінка 4

II Достатній рівень.

Порушена структура і послідовність опису. Поряд з займенникової зв'язком використовують формально-приєднувальну / союзи а, і /. У висловлюванні практично відсутні образні засоби мови, переважають пропозиції простої конструкції, хоча використовують і пропозиції складнопідрядних конструкцій; в мові є паузи. Розповідь складають з допомогою дорослого.

III Середній рівень.

Діти цього рівня просто перераховують ознаки деталей іграшки. У промові переважають іменники та прикметники, відсутні образні засоби мови, інформативність висловлювання низька. Присутня велика кількість пауз. Розповідь складають з допомогою дорослого.

IV Низький рівень.

Діти намагаються скласти розповідь, але обмежуються окремими пропозиціями без початку і кінця. Кількість пауз більше 5.

Дані аналізу протоколу № 1 відображені в діаграмі 1.

Зі 100% дітей п'ятого року 8,33% дітей з високим рівнем зв'язкових монологічних висловлювань описового типу; 41,65% дітей, які мають достатній рівень розвитку зв'язного мовлення; 33,32% дітей із середнім рівнем і 16,66% дітей з низьким рівнем розвитку зв'язних висловлювань описового типу.

З метою виявлення у дітей уміння описувати предмети, дошкільнятам було запропоновано завдання: «Розглянь уважно стілець і розкажи про нього все. Який він?»

У протоколі № 2 фіксувалися розповіді дітей зі збереженням особливостей висловлювань. Мова дітей не виправлялася.

Для аналізу зв'язних висловлювань монологічного типу були використані ті ж показники, що й при списанні іграшки: послідовність і структура висловлювання, зв'язність, мовні засоби, характер використовуваних пропозицій, інформативність і плавність висловлювання.

На основі показників були виділені рівні сформованості зв'язкових монологічних висловлювань описового типу: I - високий, II - достатній, III - середній, IV - низький рівень (їх опис див. вище).

Дані аналізу протоколу №2 відображені в діаграмі 2.

Зі 100% дітей старшої групи 16,66% дітей з високим рівнем розвитку зв'язкових монологічних висловлювань описового типу, 50% дітей мають достатній рівень; 24,99% дітей із середнім рівнем і 8,33% дітей з низьким рівнем розвитку зв'язкових монологічних висловлювань описового типу.

Аналіз висловлювання дітей показав, що в монологічному мовленні описового типу, дані дошкільнята часто замінюють іменники займенниками, неточно позначають деталі іграшки; пропозиції в основному прості, неповні. Опис іграшки йде без вказівки на об'єкт і часто без висновку; використовується складений зв'язок між пропозиціями за допомогою союзів «і», «так», вказівних займенників «це», «тут», прислівників «тут», «потім».

Висловлювання більшості дітей відрізняються композиційною незавершеністю – перерахуванням окремих частин іграшки. Зазначимо: деякі діти досить послідовно описували іграшку, проте пропускаючи при цьому яку-небудь структурну частину розповіді (початок або кінець).

Нарешті є діти, які, складаючи опис, обмежуються окремими словами і реченнями без початку і кінця, що свідчить про те, що у дітей однієї вікової групи спостерігаються суттєві індивідуальні відмінності.

Для вивчення у дітей зв'язкових монологічних висловлювань наказового типу дошкільнятам пропонувалося завдання, яке вони виконували індивідуально: розповідь за сюжетною картинкою.

У протоколі № 3 дослівно фіксувалась розповідь кожної дитини зі збереженням особливостей зв'язного висловлювання.

Для аналізу зв'язних монологічних висловлювань розповідного типу були використані наступні показники:

1) повнота охоплення фактів, зображених на картинці, вміння встановлювати різноманітні зв'язки між фактами, діючими особами та предметами і т. п.

Страницы: 1 2 3 4 5Конспект сценарію до свята 8 Березня
Виховний захід на тему "8 березня – свято весни" Тема: 8 березня – свято весни Мета: поглибити знання учнів щодо традицій святкування Дня 8 березня; пронести на святі світлий образ матері, ...

Методика самостійної роботи студентів
Самостійна робота студентів формує в студентів уміння і навички самостійної пізнавальної діяльності, вона одночасно сприяє розвитку й інших структурних компонентів особистості. Крім того, працюючи са ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net