Спільна робота ДНЗ і сім’ї у плані формування зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування зв’язного мовлення у дітей старшого дошкільного віку » Спільна робота ДНЗ і сім’ї у плані формування зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку

Сторінка 4

Аналіз психолінгвістичної, лінгвістичної, психолого-педагогічної, лінгводидактичної літератури засвідчив важливість і необхідність мовленнєвого виховання в дошкільному дитинстві. Саме в цей період проходить активне оволодіння дітьми розмовною мовою, становлення й розвиток усіх сторін мовлення – фонетичної, лексичної, граматичної. Втрачені можливості цього розвитку у подальшому не відновлюються, тому необхідне своєчасне мовленнєве виховання, що включає в себе розвиток інтересу, чуйності й любові до рідного слова. Розвиток мовлення в дошкільному дитинстві – процес, багатоаспектний за своєю природою. Перш за все, цей процес органічно пов’язаний з розумовим розвитком, оскільки мовно-інтелектуальні взаємозв’язки, що відбуваються у процесі оволодіння

рідною мовою, активно впливають на педагогічний процес навчання рідній мові, розвитку й формування зв’язного монологічного мовлення.

Дослідження довело ефективність впроваджених методів та прийомів. Використання їх у практиці роботи з дітьми дошкільного віку для формування їхньої мовленнєвої компетентності є доцільним.

Отже, робота з розвитку зв'язного мовлення дітей потребує значної цілеспрямованої уваги. Вона невід'ємно пов'язана з розвитком словника, формуванням граматичної сторони мовлення, бо в мовленні слово використовується в тій чи іншій словоформі, а словоформи пов'язані між собою за законами граматики. Розвивальна робота повинна бути спрямована як на формування правильного зв'язку слів у реченні (узгодження, керування, прилягання), так і на правильне вживання в них службових слів. Працюючи над словосполученнями, необхідно спрямовувати увагу на те, щоб вони обов'язково включалися в речення. Тільки поєднуючи роботу над усіма мовленнєвими ланками, спираючись як на словесний, так і на ілюстративний матеріал, можна досягти удосконалення мовленнєвих умінь, без яких неможливий гармонійний розвиток дитини та її подальше навчання у школі.

Орієнтовні дидактичні ігри для розвитку мовлення

Дидактичні ігри, спрямовані на формування вмінь описувати, виділяти суттєві ознаки предметів і явищ:

«Відгадай за описом», «Куди я потрапив?», «Кому це потрібно?»

Дидактичні ігри на порівняння, пояснення, міркування:

«Що змінилось?», «Що ми робимо – не скажемо…», «Що тут не так?», «Що спочатку, а що потім?», «Буває – не буває», «Що зайве?».

Дидактичні ігри, спрямовані на створення діалогу та монологу:

«Чия це розмова?», «Що трапилось, якби…».

Дидактичні ігри, спрямовані на розвиток інтонаційної виразності мовлення:

«Відгадай по голосу», «Зіпсований телефон».

Список дітей групи №5 «Букварик»

1. Андрейкіна Софія.

2. Бойчук Станіслав.

3. Вань Орест.

4. Городчук Діана.

5. Городчук Тамара.

6. Граб Анджеліка.

7. Григорак Роман.

8. Копильців Діана.

9. Лопатнюк Олег.

10. Мицак Анастасія.

11. Пашковська Анастасія.

12. Партатус Анастасія.

13. Сіщук Вероніка.

14. Фесюк Назар.

15. Шевчук Євген.

Протокол № 1. Опис дітьми старшої групи іграшки.

Городчук Діана.

Це матрьошка. Вона дуже красива, тому що у неї ззаду кіска з бантиком і є квіти на хустці. На обличчі в матрьошки намальовані великі очі, ніс, щоки і рот. На голові у неї розмальована хустка. Матрьошка одягнена в червоний сарафан і жовту кофтину з чорним горошком. Попереду у матрьошки красивий фартух, на якому є багато квітів. Є дві синеньких квіточки і фіолетовий бутончик, а одна квіточка ще розкривається.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Взаємозв’язок кіномистецтва та художньої літератури
Вихід у світ багатосерійного кінофільму В.Бортко "Майстер і Маргарита" − не тільки найяскравіша подія в культурному житті, а й подія, яка визначила перспективи подальшого суспільного ...

Аналіз психолого – педагогічної літератури з проблеми дослідження
У дослідженнях сучасних зарубіжних та вітчизняних учених проблема поведінки особистості розглядається переважно у таких аспектах: теоретико-методологічні засади виховання культури поведінки (С. Анісі ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net