Розвиток у молодших школярів навичок музичного сприймання за допомогою методу моделювання

Педагогіка: історія і сьогодення » Значення методу моделювання в процесі слухання музики » Розвиток у молодших школярів навичок музичного сприймання за допомогою методу моделювання

Сторінка 2

Проведення вчителем уроків настроїв («Сумно», «Радісно», «Святково», «Поетично» тощо) значно посилить чутливість учнів, сформує вміння розрізняти відтінки почуттів, переданих у художніх і, зокрема, музичних творах, розширить емоційно-естетичний досвід.

Емоційне реагування дитини па твір с тільки первинним і необхідним станом процесу сприймання. Важливо, щоб школярі вміли сприйняти не тільки емоційність твору, але і його образність, розвиток, сюжет. побудову, форму. Тому сприймання дітей необхідно спрямувати па інтонаційну, емоційно-смислову суть музичної форми.

Музична фраза, мелодія, п'єса, навіть великий твір виростають з однієї, двох або кількох «зернин». У «зерні-інтонації» міститься зародок мелодії, ритму та інших елементів музичної мови, головне ж – характер музики. Властивістю музики є її часовий, плинний характер, і безпосереднє сприймання триває лише стільки, скільки звучить твір. Тому юні слухачі мають виділити найзначиміші інтонаційні елементи музики і пов'язати їх у певну логічну лінію. «Первинні інтонаційні комплекси» вони легко виявляють під час слухання музичного твору, який викликає в свідомості коло емоцій, дитина отримує можливість «розшифрувати» об'єктивний зміст твору.

Прийоми цієї роботи слід базувати на глибокій спорідненості музичної та мовної інтонацій, па близькості їх функцій. Навчившись виявляти в поетично-мовному струмені смисловий та емоційний початок, настрій, характерологічні компоненти змісту, диференціювати словесний та звуковий матеріал мовлення, дитина здатна опанувати вмінням розрізняти будь-які інші звукові компоненти, наприклад, динаміку, висоту, тембр тощо.

Для опанування дітьми павичкою спостереження за інтонаційно-логічним розвитком можна проводити таку роботу:

а) інтонаційні «вправи»;

б) інтонування речень, виявлення у них основної інтонації;

в) гра «пишемо музику»:

г) демонстрування єдності інтонаційних особливостей різних художніх втілень явищ природи, навколишнього сні ту, образів тощо.

На початку цієї роботи можна нагадати дітям, що в житті зустрічаються різні настрої, почуття, характери. Розповісти про них чи визначити їх можна тільки за допомогою виразної мови. Запитати дітей: «Ви веселі?», «Ви задумливі?». «Ви бадьорі?», «Ви ласкаві?», відповідно до змісту питання змінюючи інтонаційне забарвлення. Учні повинні також в цьому настрої відповісти. Можна навмисно ставити питання з неправильною інтонацією для того, щоб діти зрозуміли її важливість для передачі змісту.

Пояснюючи учням термін «основна інтонація», важливо звернути увагу на те, що інтонація – маленька частка музики, в якій виявляється її характер. Коли ми чуємо таку інтонацію, то вже знаємо, яку музику можна з неї «виростити». Дітям можна запропонувати «стати композиторами». Прослухавши ряд інтонацій, учні мають сказати, яку за характером музику можна написати на їх основі. Як приклади вчителю доцільно підбирати невеличкі фрази, що відрізняються за характером та жанровою належністю (пісенні, танцювальні, маршові).

Наприклад:

Доповнюючи це завдання, можна запропонувати декілька рядків з різних віршів, зокрема, визначити, які з них за характером відповідають більше до кожної із запропонованих музичних інтонацій.

Наприклад:

1) Женчичок-бренчичок вилітає,

високо ніженьку підіймає.

2) Баю, баю, баю, бай.

Не лягай, мале, на край – …

3) Гей, малята, гей, малята.

Станьмо в ряд, станьмо в ряд.

4) Тупу-тупу ногами.

Сколю тебе рогами.

5) Я біжу, біжу по гаю,

Я метелика спіймаю.

З метою пізнання єдності інтонаційних особливостей різних художніх втілень однакових явищ природи, навколишнього світу, образів тощо дітям корисно запропонувати різні типи завдань: знаходження образно-поетичної єдності основних інтонацій різних художніх творі, що поєднані за будь-якими загальними ознаками (сюжет, жанр тощо).

Співставляючи задуми творів музики, літератури та образотворчого мистецтва, близькі за задумом, але різні за образним вирішенням, діти вчаться знаходити не тільки сюжетні, а й внутрішні емоційно-інтонаційні зв'язки, дізнаються про значення виражальних засобів.

Формування наступного компонента навички спостереження за інтонаційно-логічним розвитком твору – стеження за розвитком основних інтонацій – передбачає створення таких умов сприймання музики, за яких діти могли б найуважніше прослуховувати, спостерігати й оцінювати процес динамічного розвитку музичного образу.

Для систематизації емоційних станів, що виникли в процесі сприймання музики, доцільним є створення учнями графічної схеми розвитку основних інтонацій твору, яка є з одного боку, схемою емоційно-образного розвитку музики, що сприйнята візуально, а з іншого – відображенням процесу мислення учня.

Страницы: 1 2 3Фасилітуюча позиція вчителя та її ознаки
У наукових працях термін «позиція» використовується у двох основних значеннях: як складна, відносно усталена система ставлень, установок, мотивів, цінностей людини, якими вона керується у процесі сво ...

Проблеми в організації наступності у роботі дошкільних закладів та початковій школі
Критерієм нормальної адаптованості дитини до шкільного навчання є її позитивне ставлення до школи, розуміння пояснюваного вчителем навчального матеріалу, самостійність, здатність зосереджувати увагу ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net