Реформи освіти другої половини ХХ століття у Великобританії

Педагогіка: історія і сьогодення » Система освіти у Великобританії » Реформи освіти другої половини ХХ століття у Великобританії

Сторінка 1

Особливість англійської системи народної освіти полягає в тому, що в управлінні школами велику роль відіграють місцеві органи влади. У відповідності із законом 1944 року система освіти в Англії перебуває у подвійному підпорядкуванні – центрального (Міністерства освіти) і місцевих органів.

Міністерство має такі функції: розподіл державних субсидій, видавництво рекомендацій для шкіл,спостереження за роботою субсидованих шкіл, консультування місцевих органів народної освіти і директорів шкіл з усіх питань навчально-виховної роботи, контроль за проведенням місцевими владними структурами національної політики в галузі освіти. В обов’язок місцевих органів народної освіти (їх 163) входить відкриття нових шкіл і контроль за їх роботою; вони слідкують за виконанням закону про обов’язкове навчання дітей від 5 до 16 років, забезпечення учнів молоком, шкільними сніданками і медичним обслуговуванням.

Головними важелем за допомогою якого Міністерство спрямовує роботу шкіл є фінанси, оскільки розмір державних субсидій кожної школи встановлюється в залежності від того, в якій мірі школа визнана ефективною. Дійовою силою через яку Міністерство впливає на школу є інспектори Міністерства – так звані інспектори її величності – суперкваліфіковані фахівці з усіх предметів, які здійснюють інспектування шкіл і дають методичні вказівки вчителям. Характеризуючи функції інспекторів англійці кажуть, що інспектори – це “очі і вуха”, Міністерство “охоронні пси фінансів” і педагогічні місіонери. Школи, які субсидуються безперечно Міністерством освіти називаються школами “прямого субсидування”. Школи, які засновуються і утримуються школами графств, школи засновані іншими організаціями (переважно релігійними) називаються добровільними школами.

Існують в Англії і незалежні школи. Вони належать приватним особам чи окремим організаціям і не отримують субсидій.

Сьогодні поступово запроваджений новий порядок у фінансуванні, згідно з яким школи отримують гроші не від місцевої адміністрації, а безпосередньо від уряду - він платить школі за кожного учня,якого за своїм вибором привели батьки.

Постановка навчання в Англійських школах знаходиться в прямій залежності від того як ставиться і розв’язується в країні питання про всеобуч. Під всеобучем тут розуміють лише обов’язкове відвідування школи протягом певного періоду часу. Аспекти обов’язкової освіти певного обсягу знань обов’язкового для всіх в це поняття не вкладається. В результаті більшість шкіл отримують погану освіту. Їх знання низького рівня, мало пов’язані з реальним життям. В середині 70-х років кожний п’ятий випускник школи не отримав документа про складання екзаменів. В англійській пресі регулярно з’являлося повідомлення про те, що багато молодих людей не вміють читати і писати,незважаючи на довгі роки перебування в школі.

В 1978 році були опубліковані результати дослідження проведеного національним інститутом математики. Більш, як 7 тисяч випускників шкіл запропонували тест, який повинен був виявити мінімальний рівень їх математичної підготовки. З тестом повністю справились лише 6,5 % випускників. Керівник інституту назвав отримані результати “ вкрай жахливими”. Ще зовсім недавно Британія гордилась, як досягненням розгалуженою і ефективною мережею безплатних державних шкіл. На їх фоні існування привілейованих приватних учбових закладів з високою платою за навчання не виглядало дуже антидемократичним. Сьогодні ж переважна більшість англійців впевнені, що високий рівень навчання зберігся лише в платних учбових закладах чи принаймні в нечисленних граматичних школах. Не випадково опозиції партій наполягають на перегляді бюджету народної освіти, виділенні додаткових асигнувань місцевим органам влади на утримування шкіл.

Страницы: 1 2 3Можливість отримання іспанського гранту для громадян України
Обов`язковою умовою участі в конкурсі на отримання грантів Міністерства закордонних справ Іспанії є наявність вищої освіти. Громадяни України можуть брати участь в 5 конкурсах на отримання гранта. Їх ...

Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів на уроках фізики
Моніторинг якості освіти є прогресивним чинником загальноосвітньої системи, який дає змогу визначити потенційні можливості дітей, прогнозувати потреби особистості. Моніторинг слід розглядати як систе ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net