Загальна характеристика літнього оздоровчого табору і його функції

Педагогіка: історія і сьогодення » Соціально-педагогічна робота в умовах літнього оздоровчого табору » Загальна характеристика літнього оздоровчого табору і його функції

Сторінка 6

Дитячі оздоровчі табори є частиною соціального середовища, в якій діти реалізують свої можливості, потреби в індивідуальній, фізичної та соціальної компенсації;

В основі діяльності дитячого оздоровчого табору лежать принципи масовості та загальнодоступності заходів за інтересами;

Розвитку творчості та самодіяльності, соціально значимої спрямованості діяльності; єдності оздоровчої та виховної роботи з дітьми;

Взаємозв'язку з родиною і соціальним середовищем;

Дитячі оздоровчі табори характеризують предметно-практичну діяльність, конкретні життєві ситуації, які допомагають пізнати дитину, вибудувати стосунки між дітьми, дітьми та дорослими.

При правильно організованої діяльності дитячий оздоровчий табір має в своєму розпорядженні сприятливою атмосферою для самопізнання і самовиховання, що зумовлено низкою особливостей. В умовах табору можуть бути організовані всі провідні види діяльності (комунікативна, спортивна, трудова, пізнавальна, естетична, художньо-творча, освітня тощо).

Взаємодія дітей у таборі носить нетрадиційний характер за змістом і формою включення їх у ті чи інші сфери діяльності, що сприяє прояву ініціативи і суб'єктної активності. Відбувається постійний самоаналіз відбувається в таборі, в тому числі і участі кожної дитини в його житті

Створення умов для розвитку самоврядування передбачає включення дітей у складні взаємини, що складаються в колективі. Через свою участь у вирішенні проблем загону, табору діти виробляють у себе якості, необхідні для подолання труднощів соціального життя. Від відношення дітей до цілей спільної діяльності залежить їх позиція у вирішенні управлінських проблем. Характер розвитку і ступінь оздоровлення дітей в значній мірі залежать від рівня професіоналізму та спеціальної компетентності дорослих, які організовують життєдіяльність дитини в таборі протягом всієї зміни і кожного дня.

Таким чином, дитячий оздоровчий табір на сьогоднішній день є установою, що не тільки здійснює оздоровлення і відпочинок дітей, а й виконує освітню і виховну функцію.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 Експериментальне визначення ефективності традиційної методики навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів
Для розв’язання завдань дослідження було визначено коло питань і проведені заходи з їх реалізації: 1. Аналіз навчальних програм, методичних вказівок і предметних матеріалів з предметів швейного вироб ...

Ліцензування освітньої діяльності
Відповідно до Закону України "Про вищу освіту" освітня діяльність — це діяльність, пов'язана з наданням послуг для здобуття вищої освіти, з видачею відповідного документа. Освітня діяльніст ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net