Особливості соціально-педагогічної роботи в умовах літнього оздоровчого табору

Педагогіка: історія і сьогодення » Соціально-педагогічна робота в умовах літнього оздоровчого табору » Особливості соціально-педагогічної роботи в умовах літнього оздоровчого табору

Сторінка 1

Сьогодні система різних соціальних інститутів прагне вирішити особливо актуальне завдання щодо створення сприятливого соціального середовища для розвитку особистості дитини та молодої людини. Найяскравішими можливостями для розв’язання завдань реабілітації, терапевтичного впливу, профілактичної роботи володіє літній оздоровчий табір.

Канікулярні умови, зміна видів діяльності, авангард традиційних та інноваційних форм роботи забезпечують літньому оздоровчому табору особливе місце в системі соціально-виховних впливів, що спрямовані на розв’язання завдання організації змістовного дозвілля дітей та молоді.

Для соціального педагога важливим завданням є визначення переваг роботи літнього тимчасового дитячого оздоровчого табору в розвитку та формуванні особистості клієнта. Особливості даного виду соціально-педагогічної роботи визначені колективом кафедри в теорії та історії педагогіки національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Назвемо основні з них:

Соціально-педагогічний процес в літньому оздоровчому таборі планується з урахуванням того, що вихованці відірвані від звичного для них сімейного, побутового середовища.

Процес формування та розвитку особистості клієнта здійснюється в умовах тимчасового колективу, тому вирізняється певною нестабільністю, ситуативністю.

Соціально-педагогічна робота будується на засадах добровільності, тому має передбачати можливості для вільного вибору вихованцем видів та форм таборової дозвіллєвої діяльності.

Обмежений період перебування вихованця потребує надзвичайно чітких дій педагогічного колективу, визначення місця, позицій, доручень кожного, надання можливостей для самореалізаці.;

Тимчасовий колектив надає можливості для руйнації стереотипів, розкриття обдарувань, потенційних можливостей особистості.

Педагогічний колектив літнього оздоровчого табору володіє більш широким та біль демократичним арсеналом засобів педагогічного впливу, ніж традиційний педагогічний колектив.

Соціально-педагогічний вплив здійснюється в умовах природного середовища і нового соціального оточення.

Соціально-педагогічна робота в умовах табору накладає на педагога відповідальність за дотримання санітарно-гігієнічних норм, попередження захворювань та травматизму.

На посаду соціального педагога призначається особа, що має вищу професійну освіту. Соціальний педагог безпосередньо підпорядковується начальнику літнього оздоровчого табору . На час відсутності соціального педагога (відпустка, хвороба, тощо) його обов'язки виконує особа, що має вищу професійну освіту, призначена наказом начальника. Дана особа набуває відповідних прав і несе відповідальність за якісне і сучасне виконання покладених на нього обов'язків. Основними напрямками діяльності соціального педагога є:

здійснення професійної діяльності, спрямованої на збереження та зміцнення здоров'я в учасників педагогічного процесу, з урахуванням специфіки оздоровчого табору, вікових особливостей вихованців.

забезпечення режиму і правил техніки безпеки педагогічного процесу.

створення сприятливих умов для організації педагогічного процесу.

сприяння соціалізації вихованців, формування в них загальної культури, розвиток їх різноманітної творчої діяльності.

Таблиця 1.1 Основні напрями діяльності соціального педагога в оздоровчому таборі

Напрямки

Зміст роботи

 

Дослідження соціуму оздоровчого табору.

Визначає морально-психологічний фон оздоровчого табору з метою виявлення його впливу на особистість та вжиття заходів щодо його вдосконалення.

 

Підвищення рівня педагогічної культури педагогів та вихователів оздоровчого табору

Сприяє підвищенню рівня педагогічної культури педагога.

 

Соціально-педагогічна освіта і консультування.

Організовує та проводить індивідуальні консультації для дітей та підлітків.

 

Соціально-педагогічна профілактика

Виявляє і попереджає факти асоціальної поведінки підлітків, організовує превентивно-профілактичну роботу з волонтерськими групами з числа дітей і співробітників табору за наступними напрямками: соціально-побутова; культурно-дозвіллєва;

духовно-моральна;

фізкультурно-оздоровча.

 

Сприяння створенню педагогічно орієнтованої середовища

Звертає увагу керівництва і педагогів оздоровчого табору на проблеми і потреби дітей і підлітків при плануванні та організації виховного процесу, соціально-педагогічної діяльності. Сприяє зміцненню взаєморозуміння і взаємодії між педагогами, підлітками і батьками.

Організаційно-методична діяльність

Проводить організаційно-методичну роботу (аналіз і узагальнення соціально-педагогічної роботи, розробка рекомендацій щодо її вдосконалення).

Страницы: 1 2Особистісна переоцінка агресивних проявів
Вправа "Любов та лють" Мега:дати змогу відчути прояви позитив.них і негативних емоцій на рівні тілесних відчуттів, розвивати здатність до рефлексії, самоаналізу, підвищити сензитивну чутлив ...

Аналіз шкільних програм і підручників в контексті ознайомлення учнів з бісероплетінням
В даний час актуальною стала проблема збереження культурної і історичної самобутності України, національних традицій, непорушних етичних цінностей народу. Декоративно-прикладне мистецтво органічно ув ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net