Особливості соціально-педагогічної роботи в умовах літнього оздоровчого табору

Педагогіка: історія і сьогодення » Соціально-педагогічна робота в умовах літнього оздоровчого табору » Особливості соціально-педагогічної роботи в умовах літнього оздоровчого табору

Сторінка 2

Вищенаведені особливості соціально-педагогічної роботи в умовах літнього оздоровчого табору дозволили визначити специфічні вимоги, що висуває даний вид практики до особистості соціального педагога, а саме:

перебування клієнтів в умовах літнього оздоровчого табору пов’язано з відповідальністю за їх життя та здоров’я;

цілодобове перебування в контакті з клієнтами, постійна відповідальність за успіх їх діяльності створює ситуацію емоційно-вольової напруги;

робота літнього оздоровчого табору характеризується надзвичайною інтенсивністю, насиченістю форм соціально-виховної роботи (звичайний день роботи табору може включати 8-10 різних організаційних форм соціально-педагогічної роботи);

педагоги перебувають в нових умовах міжособистісної взаємодії з клієнтами, що визначається більшою демократичністю;

соціально-виховне середовище літнього оздоровчого табору створює сприятливі умови для формування, розвитку та популяризації здібностей, обдарувань, як клієнтів, так і соціальних педагогів;

в центрі змісту діяльності літнього оздоровчого табору знаходяться не навчальна робота, а інша системотвірна діяльність (праця, спорт, мистецька діяльність, екологічна робота тощо);

педагог виступає не як контролер, дії якого обмежені вимогами навчально-виховного процесу, а як активний учасник творчої діяльності, радник, чи просто рівнозначний член творчого колективу;

період роботи тимчасового дитячого колективу (зміна) відповідає вимогам, зусиллям, які докладаються при створенні постійно існуючого дитячого об’єднання.

Таким чином, літній оздоровчий табір стає для соціального педагога не тільки місцем роботи, а й дієвим фактором особистісного становлення. Соціальні педагоги, вихователі, студенти-практиканти стають повноправними членами педагогічного колективу табору, вступають у взаємовідносини з іншими його службами, адміністрацією, представниками підприємств та організацій у підпорядкуванні яких знаходиться табір. Головне, що соціальний педагог має усвідомити себе особою, на яку розповсюджуються дії відповідних законодавчих документів і покладається юридична відповідальність за життя та здоров’я клієнтів.

Звичайно, може виникнути питання про важливість даного виду роботи саме для фахівців соціально-педагогічної сфери. Аналіз діяльності вітчизняних дитячих оздоровчих таборів вказує на появу певних тенденцій, що потребують саме соціально-педагогічного забезпечення діяльності канікулярних установ. До таких тенденцій зараховують:

посилення соціально-педагогічної спрямованості дій більшості літніх оздоровчих закладів;

створення в багатьох регіонах країни цільових програм літнього оздоровлення дітей-сиріт, дітей з кризових родин, дітей-інвалідів тощо;

відродження практики спеціалізованих таборових змін (спортивних, екологічних, волонтерських тощо );

розвиток інноваційних форм літнього відпочинку дітей та молоді: пересувні табори, етнотабори, сюжетно-рольові ігри, програми додаткової освіти тощо.

Таким чином, у професійній діяльності соціального педагогів можна виділити три провідні функції соціально-педагогічної роботи: профілактична (профілактика проблемної життєвої ситуації дитини); захисно-охоронна (захист і охорона прав дитини у вже сформованій важкій життєвій ситуації); організаційна (координація дій та засобів , які сприяють виходу дитини з важкої життєвої ситуації). Виходячи з цих функцій, формуються цілі й завдання роботи соціального педагога. Очікуваним результатом є соціалізація учнів.

Страницы: 1 2 Система вправ для формування в учнів четвертого класу умінь використовувати лексичний повтор як засіб міжфразного зв’язку
Формування усного комплексу умінь і навичок, необхідних у продуктивній мовній діяльності, здійснюється лише у процесі побудови зв'язних писемних висловлювань. Це зумовлено самою природою мовної діяль ...

Методологічні вимоги до педагогічних інновацій
Дослідники проблем педагогічної інноватики (О. Арламов, М. Бургін, В. Журавльов, Н. Юсуфбекова, А. Ніколс та ін.) Намагаються спедагогічних інноваційввіднести поняття нового у педагогіці з такими хар ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net