Форми роботи соціального педагога в літньому оздоровчому таборі

Педагогіка: історія і сьогодення » Соціально-педагогічна робота в умовах літнього оздоровчого табору » Форми роботи соціального педагога в літньому оздоровчому таборі

Сторінка 4

Практичні завдання:

створити перелік назв таборових органів самоврядування;

визначити функції, змісту роботи органів самоврядування в умовах табору;

розробити приблизний перелік назв та зміст доручень для колективів різного віку;

розробити перелік "Рад Справ", відповідно до плану роботи табору.

7.Оволодіння методикою проведення тематичного дня - свята в роботі табору. Організація роботи табору як системи Днів-свят.

Поняття тематичного Дня-свята. Його значення в житті оздоровчого табору. Методика проведення найбільш типових табірних Днів. Вибір тематичних Днів-свят залежно від специфіки, умов роботи табору, можливостей місцевості, традицій роботи. Тематичний День як масове театралізоване свято. Тематичний День як комплекс різноманітних організаційних форм виховної роботи. Наповненість, доцільність всіх виховних форм Дня-свята, забезпечення участі кожного вихованця в плануванні, організації, проведенні тематичного дня. Передбачення форм роботи для колективів різного віку. Емоційна збалансованість, урахування емоційного навантаження під час проведення Дня-свята. Розвиток почуття прекрасного, емоційної активності, здатності до винахідництва, фантазії, уявлення, задоволення від процесу творчості у вихованців. Імпровізаційний, експромтний характер творчих завдань для дня-свята.

Практичні завдання:

розробити план та методику проведення найбільш типових табірних Днів-свят (День Казки, День Іменинника, Батьківський День);

розробити методику проведення Днів-свят, що знайомлять вихованців з новими формами економічного життя (День Праці, Місто веселих майстрів, День кооперативів, Ярмарок);

розробити методику проведення Дня Здоров’я, Дня Фантастики, Дня "Все навпаки", Дня Театру, Дня Кіно, Дня Гри та Іграшки, Карнавалу;

розробити назву, зміст та методику проведення авторського Дня-свята, що міг би стати традиційним в роботі даного табору.

8.Організація спортивно-оздоровчої роботи в умовах табору. Зміст, форми, методи роботи.

Спортивно-оздоровча робота в умовах табору як найважливіший напрямок діяльності дитячих та юнацьких колективів. Зміцнення здоров’я дітей, їхньої загартованості, повернення з новими силами до навчально-виховного процесу. Проведення Днів Спорту чи Малих Олімпійських Ігор в умовах літнього табору за місцем проживання вихованців. Допомога шкільних викладачів фізичної культури, керівників спортивних гуртків, секцій. Заняття спортом як гарантія розвитку таких якостей творчої особистості як: сміливість, готовність до ризику, самостійність, енергійність, гордість, почуття власної гідності. Спортивне свято як різновид дитячого театралізованого свята (наприклад, Свято м’яча, резинки та стрибалки). Залучення кожного вихованця до різних організаційних форм спортивно-оздоровчої роботи.

Практичні завдання:

розробити приблизний план проведення Малих Олімпійських Ігор;

розробити перелік та зміст конкурсів для проведення Веселих стартів для вихованців різного віку;

розробити перелік та зміст завдань для проведення туристської естафети;

розробити маршрут, план проведення, перелік обладнання для проведення одноденного походу;

розробити план проведення спортивного свята.

9.Організація народознавчої та пошуково-краєзнавчої роботи в умовах літнього оздоровчого табору.

Вітчизнознавство як комплекс історичного, етнографічного, географічного, фольклорного, літературного краєзнавства. Можливості краєзнавчої роботи в умовах табору, що працює за місцем проживання школярів. Вивчення історії міста, району, вулиць, де мешкають вихованці. Поєднання пошуково-краєзнавчої роботи з розвідкою корисних справ. Допомога батьків, громадськості, ветеранів у пошуково-краєзнавчої роботі. Проведення заочних та очних мандрівок вулицями району, області. Розвиток почуття національної гідності, гордості за свою Батьківщину. Отримання інформації про традиції, звичаї, свята інших народів.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8Елементи педагогічної майстерності
До елементів педагогічної майстерності належать: 1. Гуманістична спрямованість діяльності. Полягає в спрямованості діяльності педагога на особистість іншої людини, утвердження словом і ділом найвищих ...

Динаміка готовності майбутніх учителів початкових класів до формування естетичного досвіду молодших школярів
На підсумковому етапі експериментального дослідження було поставлене завдання визначити динаміку показників готовності майбутніх учителів початкових класів до формування естетичного досвіду молодших ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net