Форми роботи соціального педагога в літньому оздоровчому таборі

Педагогіка: історія і сьогодення » Соціально-педагогічна робота в умовах літнього оздоровчого табору » Форми роботи соціального педагога в літньому оздоровчому таборі

Сторінка 6

Мотиваційний (спонукальний) компонент виявляється в характері ставлення до взаємодії з дитячим колективом; полягає в усвідомлені студентами особистісної та суспільної значущості виховної роботи, переведення зовнішньої мотивації у внутрішню.

Змістовий (інтелектуальний) передбачає наявність необхідного обсягу науково-теоретичних знань у галузі педагогіки та психології, досконале знання складових виховної роботи, а саме: особливостей, завдань, функцій, видів, форм, методів та усвідомлення їхнього конкретного впливу на дітей, що перебувають у тимчасовому колективі дитячого закладу оздоровлення й відпочинку, необхідності вдосконалення цих знань.

Процесуальний (виконавський) має на меті застосування практичних умінь проектувати й самостійно організовувати виховний процес з дітьми під час “табірної зміни”.

Регулятивний (контрольний) передбачає моніторинг знань, аналіз результатів виховної діяльності, а також самооцінку (рефлексію) власного рівня готовності до вирішення професійних завдань у галузі виховної діяльності.

Науковці-практики вважають, що під час проходження організаційно-дозвіллєвої практики в літніх таборах студенти повинні оволодіти такими вміннями: визначати цілі та завдання оздоровчої й виховної роботи з дітьми та підлітками в таборі, специфіку виховної роботи в період канікул, відпочинку; складати план оздоровчої й виховної роботи на табірну зміну та на кожен день з урахуванням інтересів, вікових й індивідуальних особливостей дітей; здійснювати профілактичну, інформаційну, корекційну діяльності; організовувати та проводити дозвіллєву, оздоровчу, просвітницьку роботи з дітьми й підлітками, спрямовану на розвиток творчості, ініціативності, самостійності, відповідальності; організовувати самоуправління в дитячому колективі, різноманітну діяльність дітей і підлітків, створювати умови для розвитку самодіяльності дітей і підлітків; педагогічно осмислювати та аналізувати досвід своєї педагогічної діяльності.

Головним завданням підготовки соціальних педагогів до роботи в літніх оздоровчих таборах є усвідомлення ними основних виховних ситуацій таборової зміни.

Таборова зміна - це концентрований в часі період інтенсивного соціально-педагогічного впливу на вихованця засобами тимчасового творчого колективу та специфічного таборового виховного середовища.

Визначають такі періоди таборової зміни:

підготовчий ( до заїзду),

організаційний ( 1-3 дні),

основний (10-16 днів)

підсумковий (1-3 дні).

Основними завданнями підготовчого періоду є:

створення методичної „скриньки”, підготовка розробок конкурсів, свят;

ознайомлення з територією табору, підготовка території табору, загону до заїзду;

підготовка методичного забезпечення перших днів роботи.

Основними завданнями організаційного періоду є:

організація прийому вихованців, забезпечення іх потреб, організація виконання режиму денного;

ознайомлення вихованців з територією табору, корпусом, кімнатами;

знайомство в колективі;

проведення організаційних зборів, створення органів самоврядування;

проведення Свята відкриття табору.

Завданнями основного періоду роботи табору є створення комфортного психологічного мікроклімату та трох основних виховних ситуацій.

Ситуація "друга" повинна забезпечити наявність в колективі хоча б однієї людини, з якою вихованця пов’язували б близькі міжособистісні стосунки. Власним прикладом, створенням штучних педагогічних ситуацій соціальний педагог має сприяти розвитку товариськості, емпатійності, здатності до долання конфліктних ситуацій.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8Теоретико-методичні основи екологічного виховання у позашкільних навчальних закладах
Пустовіт Г.П. Теоретико-методичні основи екологічної освіти і виховання учнів 1-9 класів у позашкільних навчальних закладах. – Рукопис. Монографія на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних н ...

Труднощі спілкування з педагогічно-занедбаними підлітками у спадщині В.О. Сухомлинського
У практицi роботи школи трапляються випадки, коли використовуваннi педагогами засоби виховного впливу не забезпечуютъ нормального розвитку деяких дiтей. Здебiльшого це буває тодi, коли вихователі маю ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net