Форми роботи соціального педагога в літньому оздоровчому таборі

Педагогіка: історія і сьогодення » Соціально-педагогічна робота в умовах літнього оздоровчого табору » Форми роботи соціального педагога в літньому оздоровчому таборі

Сторінка 6

Мотиваційний (спонукальний) компонент виявляється в характері ставлення до взаємодії з дитячим колективом; полягає в усвідомлені студентами особистісної та суспільної значущості виховної роботи, переведення зовнішньої мотивації у внутрішню.

Змістовий (інтелектуальний) передбачає наявність необхідного обсягу науково-теоретичних знань у галузі педагогіки та психології, досконале знання складових виховної роботи, а саме: особливостей, завдань, функцій, видів, форм, методів та усвідомлення їхнього конкретного впливу на дітей, що перебувають у тимчасовому колективі дитячого закладу оздоровлення й відпочинку, необхідності вдосконалення цих знань.

Процесуальний (виконавський) має на меті застосування практичних умінь проектувати й самостійно організовувати виховний процес з дітьми під час “табірної зміни”.

Регулятивний (контрольний) передбачає моніторинг знань, аналіз результатів виховної діяльності, а також самооцінку (рефлексію) власного рівня готовності до вирішення професійних завдань у галузі виховної діяльності.

Науковці-практики вважають, що під час проходження організаційно-дозвіллєвої практики в літніх таборах студенти повинні оволодіти такими вміннями: визначати цілі та завдання оздоровчої й виховної роботи з дітьми та підлітками в таборі, специфіку виховної роботи в період канікул, відпочинку; складати план оздоровчої й виховної роботи на табірну зміну та на кожен день з урахуванням інтересів, вікових й індивідуальних особливостей дітей; здійснювати профілактичну, інформаційну, корекційну діяльності; організовувати та проводити дозвіллєву, оздоровчу, просвітницьку роботи з дітьми й підлітками, спрямовану на розвиток творчості, ініціативності, самостійності, відповідальності; організовувати самоуправління в дитячому колективі, різноманітну діяльність дітей і підлітків, створювати умови для розвитку самодіяльності дітей і підлітків; педагогічно осмислювати та аналізувати досвід своєї педагогічної діяльності.

Головним завданням підготовки соціальних педагогів до роботи в літніх оздоровчих таборах є усвідомлення ними основних виховних ситуацій таборової зміни.

Таборова зміна - це концентрований в часі період інтенсивного соціально-педагогічного впливу на вихованця засобами тимчасового творчого колективу та специфічного таборового виховного середовища.

Визначають такі періоди таборової зміни:

підготовчий ( до заїзду),

організаційний ( 1-3 дні),

основний (10-16 днів)

підсумковий (1-3 дні).

Основними завданнями підготовчого періоду є:

створення методичної „скриньки”, підготовка розробок конкурсів, свят;

ознайомлення з територією табору, підготовка території табору, загону до заїзду;

підготовка методичного забезпечення перших днів роботи.

Основними завданнями організаційного періоду є:

організація прийому вихованців, забезпечення іх потреб, організація виконання режиму денного;

ознайомлення вихованців з територією табору, корпусом, кімнатами;

знайомство в колективі;

проведення організаційних зборів, створення органів самоврядування;

проведення Свята відкриття табору.

Завданнями основного періоду роботи табору є створення комфортного психологічного мікроклімату та трох основних виховних ситуацій.

Ситуація "друга" повинна забезпечити наявність в колективі хоча б однієї людини, з якою вихованця пов’язували б близькі міжособистісні стосунки. Власним прикладом, створенням штучних педагогічних ситуацій соціальний педагог має сприяти розвитку товариськості, емпатійності, здатності до долання конфліктних ситуацій.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8Особливості образотворчої діяльності учнів молодшого шкільного віку
Одним з улюблених дітьми є зображення тварин: кішок, собак, білок, змій, птахів. І це не випадково: тварини постійно оточують людину, багато хто з них приносить велику користь. Анімалістична тематика ...

Використання результатів спостережень за природою в процесі засвоєння знань молодших школярів
Різні прийоми розумової діяльності дітей формуються на кожному уроці залежно від його мети і змісту навчального матеріалу. Розглянемо докладніше цей процес на прикладі встановлення причинно-наслідков ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net