Форми роботи соціального педагога в літньому оздоровчому таборі

Педагогіка: історія і сьогодення » Соціально-педагогічна робота в умовах літнього оздоровчого табору » Форми роботи соціального педагога в літньому оздоровчому таборі

Сторінка 8

Особливе місце в практиці соціально-педагогічної діяльності літнього оздоровчого табору займають комплексні форми роботи, до особливостей яких слід віднести: довготривалість та поєднання кількох організаційних форм роботи в єдиній тематичній формі. Прикладами таких організаційних форм є: Ярмарок, Карнавал, Фестиваль, Свято Івана Купали тощо.

Переваги комплексних форм соціально-виховної роботи в умовах табору полягають в тому, що:

відбувається “занурення” клієнтів у виховну ситуацію, сюжет;

тривалість цієї форми дозволяє виявити свій творчий потенціал кожному вихованцю; реалізується можливість поєднання різних форм виховної роботи;

реалізуються зв’язки між колективами вихованців різного віку і створюються підстави для появи різновікових колективів;

соціальні педагоги отримують можливість бачити позитивну динаміку розвитку якостей вихованців протягом форми роботи.

Тематичний День-свято є провідною комплексною формою в роботі літнього оздоровчого табору, за допомогою якої вирішується ціла низка соціально-педагогічних завдань. Головна вимога, якої повинні дотримуватись соціальні педагоги: забезпечення інтенсивності, наповнення і завдяки цьому − ефективності тематичного Дня-свята.

Ще одним напрямком культурно-дозвіллєвої діяльності в системі виховної роботи оздоровчого табору є проведення тематичних тижнів. Переваги тематичного тижня як комплексної форми виховної роботи полягають в тому, що соціальні педагоги отримують можливість бачити певні зрушення у розвитку якостей вихованців протягом тижня. Вибір тематики таких тижнів визначається специфікою, умовами, традиціями табору .

В умовах літнього оздоровчого табору тематичний День-свято продовжує реалізацію завдань тематичного тижня. За таборову зміну можна провести 2-3 тематичних тижні чи 10-15 тематичних днів. Проте період підготовки тематичного дня дозволяє включити до змісту таборової зміни значно більшу кількість форм роботи. Організаційні форми проведення тематичного Дня-свята потребують специфічних умов, саме тому пропонують їх для застосування в роботі літнього оздоровчого табору.

Таким чином, тематичний день є органічним продовженням і логічним висновком тематичного тижня і утворює разом з ним комплекс взаємопов’язаних організаційних форм виховної роботи.

Страницы: 3 4 5 6 7 8 Зв'язки Києво-Могилянської академії з іншими країнами
Зарубіжні зв'язки Києво-Могилянської академії носили різнобічний характер. Зв'язки з Києво-Могилянської академії з європейськими науковими та освітніми центрами розширились в часи раннього Просвітниц ...

Стан розвитку пізнавального інтересу в молодших школярів на уроках курсу «Я і Україна» в практиці школи
Перед сучасною початковою школою стоїть питання про таку організацію навчально-виховного процесу, яка була би більш особистісно-орієнтованою на всебічну підготовку школярів, їхній цілісний і гармоній ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net