Тематичний день як одна з форм роботи соціального педагога в літньому оздоровчому таборі

Педагогіка: історія і сьогодення » Соціально-педагогічна робота в умовах літнього оздоровчого табору » Тематичний день як одна з форм роботи соціального педагога в літньому оздоровчому таборі

Сторінка 4

Максимальну увагу розвитку особистості дитини, розкриття її здібностей, задоволенню інтересів;

Широке залучення дітей до різноманітного соціального досвіду, створення в таборі стилю і тону відносин справжнього співробітництва, співдружності, співтворчості;

Табір зобов'язаний зміцнювати здоров'я, працювати на загартовування організму дітей;

Виховувати дітей з урахуванням національних традицій проживали на даній території народів. Створюючи умови для творчого розвитку та саморозвитку не можна не враховувати індивідуальні особливості дітей. Тому на сьогоднішній день гуманістична педагогіка набуває дедалі більшої ваги і вплив на діяльність дитячих оздоровчих таборів.

Зміст діяльності зміни табору з денним перебуванням визначається спрямованістю зміни (профільної, праці і відпочинку або іншою метою) з обов'язковим проведенням оздоровчих заходів. Літня оздоровча компанія вимагає пильної уваги і зусиль, бо вирішує питання соціально-психологічної реабілітації дітей у період канікул. У період літньої оздоровчої компанії необхідно також формування комплексу умов (нормативно-правових, організаційно-управлінських, програмно-методичних, кадрових, матеріально-технічних, інформаційних), що забезпечують ефективне соціально-психологічний супровід дитячих оздоровчих таборів денного перебування (профільних оздоровчих таборів, дитячих трудових бригад), спрямоване на підвищення якості педагогічного процесу в цілому. Яка б не була спрямованість зміни табору необхідно скрізь піклуватися про здоров'я дітей. Дитячий оздоровчий табір в першу чергу націлений на збереження та відновлення здоров'я дітей і підлітків. Оскільки здоров'я - поняття комплексне, крім лікарів до роботи залучається соціальний педагог (створення умов для соціального здоров'я).

У сучасних умовах пріоритетним напрямком вітчизняної педагогічної науки і практики є виховання особистості, орієнтоване на загальнолюдські цінності та найвищі світові культурні стандарти. Значна роль у цьому процесі належить навчальним закладам, у діяльності яких ідеї гуманізації, гуманітаризації та життєтворчості є провідними.

Система соціально-педагогічної роботи на сьогоднішній день відчуває гостру потребу в перенесенні акцентів діяльності на форми позанавчальної роботи. Особливість позашкільного навчально-виховного процесу полягає у проектуванні таких педагогічних методик та технологій, що могли б якнайповніше допомогти дітям зорієнтуватися і самореалізуватися у складній багатограній соціокультурній ситуації.

Літній дитячий оздоровчий табір має певні переваги у вирішенні проблеми розвитку якостей особистості : в центрі діяльності таких закладів знаходяться не навчальна робота, а інша системотворча робота ( спорт, праця, мистецька діяльність тощо ); оздоровчий табір надає широкі можливості для роботи різновікових колективів дітей; в умовах табору змінюються міжособистісні стосунки, а саме : вихователь виступає не як контролер, дії якого обмежені вимогами уроку, а як активний учасник творчої діяльності, радник чи просто рівнозначний член творчого колективу; організація діяльності дитячого колективу в умовах табору набуває надзвичайної інтенсивності, наповненості ( звичайний день роботи табору може включати 8-10 різних форм виховної діяльності ).

В соціально-педагогічній роботі з дітьми можуть бути використані такі форми роботи: індивідуальні, групові, масові; а методи – переконання, змагання, виховання на прикладах, психологічні вправи, самовиховання. Обов’язково враховувати індивідуальність дитини, її знання, почуття, навички, звички, особливості характеру.

Основою розвитку особистості дитини в таборі є свобода вибору, свобода бажань і дій, задоволення могутньої потреби пізнавальної діяльності та спілкування. Прикладом такої діяльності є організація дитячого самоврядування на рівних правах з дорослими.

Самоврядування є одним з найважливіших факторів формування у дітей умінь й навичок керівництва демократичними процесами. Своїм завданням дитяче самоврядування має формувати ініціативну особистість, здатну приймати нестандартні рішення, залучати вихованців до участі в управлінні загальнотабірними справами.

Робота соціального педагога – вожатого, вихователя полягає в тому, що за порівняно короткий строк, вони не тільки повинні потоваришувати з дітьми, завоювати в них авторитет, але й згуртувати, об’єднати незнайомих раніше дітей, створити маленький колектив, де б панували взаєморозуміння та взаємопідтримка.

Страницы: 1 2 3 4 5Аналіз мовленнєвих навичок дітей старшого дошкільного віку створювати розповідь
Мета констатувального експерименту – визначення рівня розвитку мовленнєвих навичок дітей старшого дошкільного віку. Завдання: Розробити завдання для дітей; Підібрати показники та охарактеризувати рів ...

Форми, методи та засоби навчання
Форми навчання. Зовнішнє вираження узгодженої діяльності вчителя й учнів, що здійснюється у встановленому порядку і режимі, втілюється у формах організації навчання. До конкретних форм організації на ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net