Характеристика сучасного уроку хімі

Сторінка 2

технологія природного навчання;

модульно-рейтингова технологія;

парацентрична технологія;

технологія повного засвоєння знань;

адаптивна система навчання;

інтерактивна технологія навчання.

Всі вони мають багато спільного, зокрема: спрямованість на максимальне забезпечення розвитку учня, а у зв'язку з цим - обґрунтованість кожного елемента педагогічного процесу, забезпечує можливість проконтролювати результати навчальної діяльності різними способами. Необхідно вдосконалювати не лише виклад теоретичного матеріалу, але й хімічного експерименту.

Слід уводити в навчальний процес більше дослідів розвивального характеру і, насамперед, проблемних і дослідницьких, що дозволяє залучити учнів до активної діяльності, спонукає мислити творчо, створює можливість застосування теоретичних знань у різноманітних ситуаціях.

Урок має бути емоційним, викликати інтерес і виховувати потребу у знаннях. Для цього слід змінювати види діяльності учнів, оптимально поєднуючи різні методи та прийоми навчання.

Проводячи уроки, використовувати як класичні, так і нестандартні типи уроків. Класифікацію класичних типів уроку подано в нижче наведеній таблиці.

Таблиця. Класифікація класичних типів уроку

Тип уроку

Головний метод, що визначає вид уроку

Варіант метода, що визначає вид уроку

Уроки вивчення нового матеріалу

Лекція

Розповідний виклад. Проблемний виклад

Лекція з демонстраціями

Поєднання слова з наочністю

Розповідь

Розповідний виклад. Проблемний виклад

Розповідь з демонстраціями

Поєднання слова з наочністю

Бесіда

Евристична. Розповідна

Бесіда з

Поєднання слова з наочністю

демонстраціями

Робота учнів з книгою

Читання та заучування. Знаходження відповідей на запитання. Складання планів, конспектів, схем, таблиць

Робота з роздавальним матеріалом

Головні форми поєднання слова з наочністю

Учнівський експеримент

Дослідницький метод. Ілюстративний метод

Уроки вдосконалення знань і вмінь

Лекція. Лекція з демонстраціями

Узагальнююча лекція. Повторні досліди. Досліди-задачі. Демонстраційні досліди, таблиці, екранні посібники, відеофільми, слайди

Доповіді учнів

Оглядові з демонстраціями: дослідів, наочних посібників, ілюстрацій

Бесіда

Бесіда-повторення, Вправи й задачі

Бесіда з демонстраціями

Бесіда з демонстраціями повторних дослідів. Бесіда з демонстраціями дослідів-задач

Робота учнів з книгою

Повторення за підручником, складання схем, таблиць

Лабораторно-практичні роботи

Вивчення дослідів для закріплення знань і навичок

Робота з роздавальним матеріалом

Задачі роботи з роздавальним матеріалом

Уроки перевірки, обліку та оцінювання знань і вмінь учнів

Експериментальні контрольні роботи

Повторні досліди. Нові досліди. Повторні та нові досліди. Відповіді й запитання

Письмові контрольні роботи

Розв’язування задач. Тестування. Графічні роботи. Різні варіанти: тести, задачі, відповіді тощо

Страницы: 1 2 3Методичні рекомендації по вдосконаленню роботи соціального педагога по профорієнтації старшокласників
Система професійної орієнтації, що діє в даний час, погано пристосована до функціонування в сучасних умовах. Для вирішення цієї проблеми виключно важливо на основі наукових досліджень розробити ряд п ...

Сутність комунікативно-мовленнєвих умінь учнів
Загальна середня освіта має забезпечити умови для інтелектуального, соціального, морального і фізичного розвитку учнів, виховання громадянина-патріота, а в стратегічному плані „закласти базис для фор ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net