Методичні розробки з екологічного виховання на уроках хімії

Сторінка 1

У перспективі у навчальних закладах передбачається екологізація всіх навчальних предметів. Сьогодні основне навантаження з екологічної освіти поки що лягає на біологію, географію, природознавство, хімію, та й то як додаток до спеціальних дисциплін. Крім того, екологічні знання подаються відособлено від інших, недостатньо використовуються міжпредметні зв’язки. Такою самою є ситуація і в школі, і у вузах. Це насторожує. Екологічну освіту слід включити у процес викладання всіх дисциплін. Курс "Охорона природи" не має бути додатком до дисциплін. Потрібна інтеграція всіх навчальних предметів. У кожному з них закладено свій екологічний потенціал. Виявити його і змусити працювати - завдання викладачів усіх дисциплін. Важливою є екологічна освіченість самого педагога. Адже екологічно грамотним повинен бути насамперед сам учитель, виступати носієм високої екологічної культури, тобто бути "екологічно компетентним" .

Для екологічного вихованння учнів на уроках хімії розроблено як стандартні комбіновані уроки, так і нестандартні: уроки-конференції, рольову гру, ток-шоу, круглий стіл, інтегровані уроки.

Узагальнюючи знання з теми "Метали", звертаємо увагу на явище корозії.

Розповідь вчителя. Одна з глобальних проблем, що стоять перед людством, - це економія природних ресурсів, пошуки їх замінників. Тому сьогодні особливо гостро відчуваються величезні збитки, що завдає корозія у всіх промислово розвинених країнах. Збитки складають близько 5-10 % від національного доходу країни. Втрати від корозії металів в усьому світі більші, ніж від стихійних лих, разом узятих, включаючи урагани і тайфуни. Витрати на покриття збитків внаслідок дії корозії еквівалентні витратам на провідні галузі господарства. Можна сказати, що продукція кожної шостої домни у світі витрачається на відшкодування цього збитку. Але вже сьогодні наука має у своєму розпорядженні великий арсенал засобів, здатних значною мірою знизити витрати металів, що пожираються корозією.

Вивчаючи тему "Нітрати й фосфати. Загальні відомості про азотні й фосфорні добрива", вчитель при звертає увагу учнів на те, що на сьогоднішній день перед АПК стоїть проблема збільшення обсягів сільськогосподарської продукції, особливо продукції рослинництва. Для досягнення високого врожаю застосовується досить грубий метод: внесення понаднормових норм фосфатних та нітратних добрив. У результаті овочі та зелень містять 180-600 мг/кг нітратів і дещо меншу кількість нітритів. Нітрати, що містяться у кількості до 180 мг/кг, зв'язані з клітковиною і майже не засвоюються. Надлишкові нітрати та нітрити можуть викликати гострі та хронічні отруєння. Крім того, змиваються мінеральні добрива в ріки і погіршується екологічна ситуація. Тому ця проблема дуже актуальна.

Практичними є способи зниження вмісту нітратів та нітритів в зібраних овочах. Під час достигання нітритів в суміші газів СО2 і С2Н4 ефект зниження їх вмісту до 80 % за дві доби. Під час варіння коренеплодів уміст нітратів зменшується приблизно на 50 %. Але якщо додати до води перед варінням 2-3 г/л аскорбінової кислоти, то зниження може бути до 90 % за півгодини.

При вивченні теми "Виробництво сульфатної кислоти" проводимо урок-рольову гру. Розбиваємо клас на групи: проектувальники заводу, технологи, конструктори, експерти з охорони праці та техніки безпеки, екологи, економісти, науковці. У виступах еколога прозвучить наступна інформація:

Еколог. Усе більше значення для добування сульфатної кислоти набувають сірчисті та сірководневі відходи різних виробництв, використовується сірчистий газ топкових газів, який утворюється при спалюванні вугілля. Це зумовлюється комплексною переробкою сировини.

Використання вільної сірки та сірководню значно спрощує схему виробництва сульфатної кислоти, відзначається простотою і компактністю, можливістю автоматизації процесу, невеликими капіталовкладеннями, повнотою використання сірки.

Річні викиди в атмосферу оксиду сульфуру (IV) в світі становлять 150-160 млн. тонн. Це більше 70 млн. тонн елементарної сірки, а річна потреба її для добування сульфатної кислоти досягає 32-35 млн. тонн. Деяка частина оксиду сульфуру (IV) потрапляє в повітря і окиснюється до сульфатної кислоти, що має сильну токсичність і високу корозійну корозійну активність. У вигляді "кислотних дощів" випадає на Землю. Це призводить до зміни рН ґрунтів, загибелі рослин і тварин, алергії і хвороб верхніх дихальних шляхів. У Південній Скандинавії з опадами на землю потрапляє біля 1 грама на м2 сульфатної кислоти. Кислий сніг у 4-5 разів шкідливіший під кислого дощу. ГДК оксиду сульфуру (IV) становить 0,71 мг/л. При тривалому вдиханні оксиду сульфуру (IV) у людей спостерігається зниження працездатності, розвивається бронхіт, який може перерости в астматичий бронхіт. Оксид сульфуру (IV) викликає корозію металів, руйнує бетон, мармур, вапняк та інші будівельні матеріали. Вироби з целюлози та папір стають крихкими під впливом цього газу, втрачають міцність і стають непридатними для використання.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Гуманістичні засади внутрішнього життя Академії
У Києво-Могилянській академії вчилися діти всіх станів, починаючи від аристократії, таких як князі Огинські, до дітей простих козаків і селян. Ще будучи колегією цей навчальний заклад мав свої філії ...

Особливості використання ігрової форми на уроках математики
Учитель відбувся тоді, коли він хоче йти на роботу і, незважаючи на альтернативу, не змінює професію, коли він бачить у дітях, яких навчає і виховує, результат. Кожен учитель має нести відповідальніс ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net