Методичні розробки з екологічного виховання на уроках хімії

Сторінка 10

Діоксин - хімічно інертна речовина. Кислотами й лугами він не розкладається навіть під час кип'ятіння. У характерні для ароматичних сполук реакції хлорування він вступає тільки в дуже жорстких умовах і за наявності каталізаторів. Заміщення атомів Хлору молекули діоксину на інші атоми чи групи атомів може відбутися лише в умовах вільнорадикальних реакцій. Деякі з цих перетворень, наприклад взаємодія з натрій-нафталіном і відновлювальне дехлорування за ультрафіолетового випромінювання, використовуються для знищення невеликої кількості діоксину. Під час окиснення у безводних умовах діоксин легко віддає один електрон і перетворюється на стабільний катіон-радикал, котрий, проте, легко відновлюється водою в діоксин з виділенням дуже активного катіон-радикала НО+. Характерною для діоксину є його здатність до утворення міцних комплексів з багатьма природними й синтетичними поліциклічними з'єднаннями.

2. Шляхи виникнення діоксинів

Діоксини - сполуки рукотворні, хоча ніхто ніколи цілеспрямовано не створював цих отрут. Усі ДПС можна сміливо назвати "екологічним брудом".

Вони виділяються внаслідок:

1) виробництва пестицидів, гербіцидів і дефоліантів як побічний продукт (домішки): найбільш значні рівні забруднення діоксинами (переважно ТХДД) гербіцидів на основі 2,4-ди та 2,4,5-трихлорфеноксиоцтових кислот (2,4-Д та 2,4,5-Т); фунгіцидів, інсектицидів, антисептиків і дезінфектантів, бактерицидного препарату гексахлорофену, синтезованих із хлордифенілових ефірів, гербіцидів, гексахлорбензену, ПХБ;

виробництва целюлози в процесах відбілювання, що передбачають хлорування: діоксини знайдені у пульпі, фільтратах, стічних водах, абгазах, твердих відходах, готовій продукції;

електролізних процесів одержання нікелю і магнію з їх хлоридів, лиття сталі й міді, переплавлення лому заліза, а також під час виробництва алюмінію;

нафтопереробки;

спалювання хлоровмісних сполук;

загоряння та поломок електричного обладнання, де як трансформаторна рідина використовується ПХБ;

спалювання автомобільного масла і бензину, у вихлопних газах автомобілів, що працюють на бензині, який містить свинцеві присадки;

порушення правил захоронення промислових відходів;

значних промислових аварій;

10) використання хімічних речовин у військових конфліктах.

3. Шляхи проникнення та акумуляції в природних об'єктах

Найбільш небезпечні діоксини для людей. Адже для враження організму людини потрібна дуже мала доза, а виводяться діоксини з організму дуже повільно.

Щодо шляхів проникнення та акумуляції діоксинів, то тут можна виділити три джерела: харчовий, повітряний та вживання хлорованої води.

Діоксини можуть потрапити до продуктів, а разом з ними і до організму людини, декількома шляхами: через ґрунт (овочі), адже ґрунт є основним депо діоксину в природі (діоксини надзвичайно стабільні в ґрунті і зберігаються в основному у верхніх шарах - на глибині 2-5 см; практично не мігрують і не надходять у ґрунтові води), споживанням тваринами (м'ясо яких потім буде використовуватися в приготуванні їжі) забруднених діоксином продуктів. Діоксини можуть потрапити до продуктів через папір, яким ці продукти обгортають. Як сказано вище, діоксини виділяються в паперовій промисловості, тобто містяться і в папері. Тому в разі контакту паперу з продуктами створюється передумова для надходження діоксинів до цих продуктів. Ще одним прикладом потрапляння діоксинів до організму людини є використання паперу з діоксином у виготовленні носових хусточок, адже носослизові канали дуже добре можуть відфільтровувати діоксинові речовини. Щодо повітряного шляху, то тут усе зрозуміло: достатньо людині, тварині або рослині потрапити на територію із забрудненим діоксинами повітрям, як миттєво до їх організму потрапляє ця речовина, хоча і в дуже малих дозах.

З організму людини виведення діоксину проходить дуже повільно протягом не одного року, хоча останнім часом з'явилися певні методики, які прискорюють його виведення, але поки в Україні вони недоступні та дуже дорогі .

4. Кругообіг

Викиди в навколишнє середовище.

Проникнення до природних об'єктів.

Виведення з природних об'єктів.

5. Виявлення діоксинів

Виявити діоксини в організмі живих істот дуже складно, у домашніх умовах - неможливо. На це потрібне спеціальне обладнання та реактиви. Судити про отруєння живим організмом діоксинами можна, спостерігаючи за симптомами отруєння. Під час гострого отруєння діоксином у тварин спостерігаються ознаки загальнотоксичної дії: втрата апетиту, загальна млявість, утомлюваність, депресія і катастрофічне схуднення. Смерть настає за кілька днів і навіть тижнів (залежно від дози). Під час дії діоксину в дозах, менших від летальної, спостерігаються специфічні розлади й ушкодження організму. До них насамперед належить хлоракне - запалення сальних залоз шкіри, що рецидивує. Це хронічне захворювання, яке супроводжується дерматитами й утворенням виразок, що довгий час не гояться. Нерідко спостерігається порфірія - хронічне захворювання, яке характеризується утворенням на шкірі пухирців, підвищеною фоточутливістю і крихкістю шкіри, порушенням обміну порфірину та підвищенням його вмісту в печінці, сечі й калі. У разі тяжкого отруєння спостерігаються ознаки хвороби Перна і сильний біль у ділянці серця і в кінцівках, а також важкі ураження печінки, селезінки, імунної і центральної нервової систем.

Страницы: 5 6 7 8 9 10 11Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України
Задля запровадження наведеної моделі стандартизованого Додатку до диплома у вищій школі України має бути впроваджена кредитно-модульна система організації навчального процесу та система об’єктивного ...

Розв’язання проблеми адаптації дітей до навчання у масовій початковій школі
Практика свідчить, що значна частина педагогів та батьків, тобто людей, які здійснюють виховання дітей дошкільного віку, мають надто поверхові уявлення про адаптацію дитини до школи. Оптимізація зага ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net