Методичні розробки з екологічного виховання на уроках хімії

Сторінка 6

За останні роки такі великі аварії почастішали, уже 30 % поверхні морів і океанів покриті нафтовою плівкою. Незважаючи на всі оптимістичні заяви ефективних методів ліквідації масивних розливів нафти (а вони іноді досягають 20-60, тис. т за одну аварію) дотепер не розроблено. У районах розливу нафти, як правило, розігруються справжні екологічні катастрофи. Нафтова плівка, яка покриває поверхню, порушує процеси тепло - і газообміну океану й атмосфери, на великих площах гине фіто - і зоопланктон, який є основою океанської харчової піраміди. Це закономірно підриває кормову базу рибних зграй і морських ссавців, спричиняє зниження їхньої чисельності, підвищену захворюваність. Неминучий наслідок - зниження уловів і кількості морепродуктів на наших столах, що відбувається, як ми бачимо, не тільки через постійні перелови, які підривають відтворення морських мешканців, але й через насичення океанської і морської води як нафтопродуктами, так і стоками промислових підприємств, населених пунктів і сільськогосподарського виробництва.

Аварії на нафто - й газопроводах за обсягом розливу й завданої природі шкоди, які вже іноді перевищують наслідки аварій з танкерами, теж відбуваються з обтяжуючою закономірністю. їхньою причиною є, як обов'язковий для будь-якої складної системи "аварійний фон", так і, в більшій мірі, природне старіння споруджень, а також; порушення технології і контролю за якістю в процесі відливання труб і будівництва трубопроводів.

За останні роки до цих аварій додалися пошкодження продуктопроводів терористами. Почастішали їхні пошкодження зловмисниками з метою розкрадання бензину або нафти, після чого виливаються тонни палива, знищуючи навколо все живе на сотні метрів і кілометрів.

Розглядаючи тему "Склад мила та його миюча дія. Поняття про синтетичні миючі засоби", розкриваємо вплив СМЗ на навколишнє середовище.

Розповідь учителя.

СМЗ входять до складу пральних порошків. Виробництво СМЗ - один з напрямів сучасної промисловості органічної хімії, який розвивається досить швидко.

Миючі засоби у процесі їхнього використання не піддаються руйнуванню. Потрапляючи зі стічними водами у водойми, вони можуть забруднювати навколишнє середовище. Тому, створюючи нові препарати, прагнуть забезпечити не тільки високі миючі властивості, але й подальше знищення цих речовин у природі деякими видами мікроорганізмів у процесі їхньої життєдіяльності.

Біологічне руйнування в природних умовах - обов'язкова вимога до СМЗ, що випускаються в багатьох країнах. Крім того, типовий пральний порошок містить приблизно 70 % синтетичного миючого засобу і приблизно ЗО % неорганічних фосфатів, які видаляють розчинні солі Кальцію. На жаль, ці фосфати потрапляють у стічні води, які скидають у струмки, ріки, озера або океани. Фосфати є поживним середовищем для певних водоростей. Це призводить до сильного розростання зелених водяних рослин, особливо в замкнутих водоймищах, наприклад в озерах. Зелені рослини поглинають кисень, який міститься у воді, внаслідок чого відбувається поступова загибель інших водяних рослин і організмів та їх розкладання.

Окремою темою проходить "Отруйність спиртів, їхня дія на організм людини. Застосування етанолу і метанолу". Учитель звертає увагу учнів на смертельні випадки від застосування метанолу, розповідає про виникнення наркотичної залежності від вживання етанолу, про метаболізм етанолу і його вплив на організм людини.

Щоб закріпити у свідомості учнів інформацію про важливу роль ароматичних вуглеводнів для людини, поглибити знання учнів про застосування сполук бензолу та їх значення, привернути увагу до проблеми використання пестицидів можна застосувати нетрадиційний урок-суд над фенолом, проведення якого сприяє формуванню екологічного мислення школярів.

Секретар. Згідно зі статтями органічного судового кодексу, звинувачується підсудний Фенол у тому, що він: використовується при виробництві гербіцидів і пестицидів, які у надмірній кількості згубно впливають на живу рослинність; є членом мафії ароматичних вуглеводнів, діяльність якої була направлена на нанесення великої шкоди людству і екології в цілому. Особливу шкоду приносять його похідні - виконавці темних справ - канцерогени; звинувачуваний вступав у зв’язки з різними речовинами, про що розкажуть свідки в процесі суду; фенол шкідливий для всього живого.

Прокурор. Шановний суддя, прошу слова. Перед вами знаходиться сполука, яка приносить чимало шкоди людству, зокрема, при попаданні на шкіру спричинює опіки, утворює пухирці, викликає алергію, пригнічує діяльність центральної нервової системи, імунної системи. Навіть вдихання парів фенолу дуже небезпечне для здоров'я. Отже, фенол - сильна отрута.

Медик: Забруднення фенолом системи водопостачання і пов'язані з цим токсикози в людей у березні 1990 р. у м. Уфі - одна з найбільших екологічних катастроф за останнє десятиліття. На Уфимському ВО "Хімпром" на стадії перекачування відбувся витік фенолу, і заходи з дезактивації осередку забруднення відразу не були прийняті, навесні фенол розчинився і потрапив у систему водопостачання міста, перевищивши ГДК у 25-30 разів. Безпосередньою причиною цієї аварії (як і багатьох інших) став людський фактор: некомпетентність, відсутність технологічної дисципліни й контролю за діяльністю підприємства, загальна екологічна безграмотність і просто недбалість. Крім того, виявилася необхідність знизити ГДК фенолу в хлорованій воді, тому що у присутності нітросполук хлорування призводить до утворення нітрохлорфенолів і хлорфенолів (вторинні реакції), з яких 2,4,6-трихлорфенол є канцерогеном, а пентахлорфенол найбільш токсичною речовиною (ГДК = 0,0004 мг/л). Треба врахувати й можливість синергетичної дії (взаємне підсилення токсичності) цих сполук з пестицидами.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Навчально-виховні можливості природознавчого навчання
У системі екологічного виховання важливе місце займає природознавство. У процесі його вивчення діти здобувають елементарні знання про єдність і розмаїтість навколишньої природи, її охороні, знайомлят ...

Шляхи до високої екологічної культури
Екологічною культурою повинна оволодіти кожна людина. Щодо вчителя, так екологічна культура має стати складовою частиною його професіоналізму. Екологічну культуру вчителя можна розглядати як набір зн ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net