Методичні розробки з екологічного виховання на уроках хімії

Сторінка 7

Агроном. Я хочу підтвердити те, що фенол використовується для виробництва пестицидів, без яких сільське господарство безпорадне. Отрутохімікати (пестициди) - хімічні речовини, які застосовують у сільському господарстві і промисловості для боротьби з різними видами шкідливих організмів. Отрутохімікати поділяють на такі групи: авіциди - для знищення птахів; акарициди - кліщів; альгіциди - водоростей; аборициди - бур'янів, деревної і чагарникової рослинності; бактерициди - бактерій, які викликають хвороби тварин і рослин; гербіциди-трав'янистих бур'янів; дефоліанти - листя культурних рослин; зооциди - шкідливих теплокровних тварин; інсектициди - комах; молюскициди - молюсків; лимациди - голих слимаків; нематоциди - червів-нематод; фунгіциди - грибів, які викликають хвороби рослин і тварин; за допомогою десикантів підсушують рослини перед збиранням урожаю.

Еколог. Пестициди - це хімічні засоби захисту рослин від шкідників і хвороб. Діють вони швидко й ефективно, проте застосування їх має також негативні наслідки для довкілля і здоров'я людей. Втручання їх у природні системи може порушувати хімічні зв'язки між компонентами живих систем. Так, при використанні в країні Кот-Дівуар пестициду дельтаметрину-пермитрину проти мухи цеце зникло 11 з 55 видів прісноводних риб, а муха цеце залишилася. Пестициди можуть змінювати екологічні системи. Вони здатні до міграції на великі відстані і можуть накопичуватися в екологічних системах та ланцюгах живлення. Більшість їх (до 90 %) розсіюються в ґрунті, воді, атмосфері і не дають очікуваного агротехнічного ефекту. Наприклад, при розпилюванні за допомогою авіації 60-80 % їх не потрапляє на оброблювану ділянку. Деякі пестициди вже давно заборонені для використання (наприклад, ДДТ та його похідні), проте через тривалий період зберігання в природі (ґрунті, донних відкладах, атмосфері) про них говорять і нині. Близько 50 % пестицидів можуть потрапити в атмосферу протягом тижня після обробки ними посівів. Внаслідок цього забруднення атмосфери набуває глобального характеру.

Прогнозувати наслідки використання пестицидів дуже складно. Ефект і механізми дії хімікатів неможливо передбачити в часі. Наприклад, кажани можуть гинути у великій кількості від отруєння пестицидами не у місцях застосування останніх, а після завершення сезонних перельотів, коли організм використав усі свої жирові запаси, і накопичені в ньому пестициди в дедалі більшій кількості надходять в органи.

Негативно впливаючи на живі організми ґрунту, пестициди знижують його родючість. Багаторічне застосування їх у комплексі з мінеральними добривами призвело до збільшення мікроорганізмів в ґрунті, які ставали високотоксичними для культур.

З 1970 року через високу токсичність і здатність до накопичення в тканинах живих істот заборонено використання в сільському господарстві більше 40 препаратів.

Через поглинання і накопичення пестицидів рослинами відбувається забруднення ними сільськогосподарської продукції. З цієї причини на ґрунтах, в орному шарі яких містяться хлорорганічні сполуки, не рекомендується вирощувати буряки й картоплю.

При гострому отруєнні ними виникають головний біль, нудота, прискорене серцебиття, звуження зіниць.

До сильно отруйних належать ртутьорганічні пестициди. Найнебезпечніші з них - гранозан, меркуан. У випадку гострого отруєння ними спостерігаються металевий присмак у роті, головний біль, нудота.

Раціональне ведення сільськогосподарського виробництва передбачає:

наукову розробку та використання зональних систем землеробства і тваринництва, які враховують віддалені екологічні наслідки застосування хімічних засобів захисту рослин та мінеральних добрив;

екологічне моделювання систем господарювання на довгострокову перспективу і застосування профілактичних природоохоронних заходів;

впровадження ґрунтозахисних водоохоронних технологій;

застосування інтегрованих (хімічних, біологічних та агротехнічних) методів захисту польових культур;

організацію ведення сільськогосподарського виробництва на збалансованих еколого-економічних засадах.

Медик. Щороку в світі реєструють від 400 тис. до 2 млн. випадків отруєння людей пестицидами. У організм людини пестициди можуть проникати через дихальні шляхи, органи травлення, крізь шкірний покрив. Вони подразнюють шкіру, слизові оболонки. За періодом розкладу пестициди, що містяться в ґрунті, поділяють на дуже стійкі - понад 2 роки; стійкі - 0,5-2 роки; помірностійкі - 1-6 місяців; малостійкі - до 1 місяця. Пестициди порушують діяльність центральної нервової системи, серцево-судинної системи, знижують імунну систему, викликають аномалії в новонароджених. Більшість пестицидів виявляють мутагенну активність. Навіть при незначних концентраціях вони можуть викликати у тварин і людей захворювання очей, травного каналу, ураження нервової системи. При гострому отруєнні ними виникають головний біль, нудота, прискорене серцебиття, звуження зіниць.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Особливості та класифікація методів інтерактивного навчання
Залежно від формування системи знань, умінь і навичок методи активного навчання поділяють на дві групи: не імітаційні та імітаційні. Імітаційні методи передбачають, як правило, надання учням професій ...

Гендерний підхід в системі підготовки педагогічних кадрів
Комплексне вирішення проблем розвитку суспільства неможливе без створення рівних можливостей для самореалізації особистості незалежно від її статі в будь-якій сфері життєдіяльності. Велику роль у под ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net