Методичні розробки з екологічного виховання на уроках хімії

Сторінка 7

Агроном. Я хочу підтвердити те, що фенол використовується для виробництва пестицидів, без яких сільське господарство безпорадне. Отрутохімікати (пестициди) - хімічні речовини, які застосовують у сільському господарстві і промисловості для боротьби з різними видами шкідливих організмів. Отрутохімікати поділяють на такі групи: авіциди - для знищення птахів; акарициди - кліщів; альгіциди - водоростей; аборициди - бур'янів, деревної і чагарникової рослинності; бактерициди - бактерій, які викликають хвороби тварин і рослин; гербіциди-трав'янистих бур'янів; дефоліанти - листя культурних рослин; зооциди - шкідливих теплокровних тварин; інсектициди - комах; молюскициди - молюсків; лимациди - голих слимаків; нематоциди - червів-нематод; фунгіциди - грибів, які викликають хвороби рослин і тварин; за допомогою десикантів підсушують рослини перед збиранням урожаю.

Еколог. Пестициди - це хімічні засоби захисту рослин від шкідників і хвороб. Діють вони швидко й ефективно, проте застосування їх має також негативні наслідки для довкілля і здоров'я людей. Втручання їх у природні системи може порушувати хімічні зв'язки між компонентами живих систем. Так, при використанні в країні Кот-Дівуар пестициду дельтаметрину-пермитрину проти мухи цеце зникло 11 з 55 видів прісноводних риб, а муха цеце залишилася. Пестициди можуть змінювати екологічні системи. Вони здатні до міграції на великі відстані і можуть накопичуватися в екологічних системах та ланцюгах живлення. Більшість їх (до 90 %) розсіюються в ґрунті, воді, атмосфері і не дають очікуваного агротехнічного ефекту. Наприклад, при розпилюванні за допомогою авіації 60-80 % їх не потрапляє на оброблювану ділянку. Деякі пестициди вже давно заборонені для використання (наприклад, ДДТ та його похідні), проте через тривалий період зберігання в природі (ґрунті, донних відкладах, атмосфері) про них говорять і нині. Близько 50 % пестицидів можуть потрапити в атмосферу протягом тижня після обробки ними посівів. Внаслідок цього забруднення атмосфери набуває глобального характеру.

Прогнозувати наслідки використання пестицидів дуже складно. Ефект і механізми дії хімікатів неможливо передбачити в часі. Наприклад, кажани можуть гинути у великій кількості від отруєння пестицидами не у місцях застосування останніх, а після завершення сезонних перельотів, коли організм використав усі свої жирові запаси, і накопичені в ньому пестициди в дедалі більшій кількості надходять в органи.

Негативно впливаючи на живі організми ґрунту, пестициди знижують його родючість. Багаторічне застосування їх у комплексі з мінеральними добривами призвело до збільшення мікроорганізмів в ґрунті, які ставали високотоксичними для культур.

З 1970 року через високу токсичність і здатність до накопичення в тканинах живих істот заборонено використання в сільському господарстві більше 40 препаратів.

Через поглинання і накопичення пестицидів рослинами відбувається забруднення ними сільськогосподарської продукції. З цієї причини на ґрунтах, в орному шарі яких містяться хлорорганічні сполуки, не рекомендується вирощувати буряки й картоплю.

При гострому отруєнні ними виникають головний біль, нудота, прискорене серцебиття, звуження зіниць.

До сильно отруйних належать ртутьорганічні пестициди. Найнебезпечніші з них - гранозан, меркуан. У випадку гострого отруєння ними спостерігаються металевий присмак у роті, головний біль, нудота.

Раціональне ведення сільськогосподарського виробництва передбачає:

наукову розробку та використання зональних систем землеробства і тваринництва, які враховують віддалені екологічні наслідки застосування хімічних засобів захисту рослин та мінеральних добрив;

екологічне моделювання систем господарювання на довгострокову перспективу і застосування профілактичних природоохоронних заходів;

впровадження ґрунтозахисних водоохоронних технологій;

застосування інтегрованих (хімічних, біологічних та агротехнічних) методів захисту польових культур;

організацію ведення сільськогосподарського виробництва на збалансованих еколого-економічних засадах.

Медик. Щороку в світі реєструють від 400 тис. до 2 млн. випадків отруєння людей пестицидами. У організм людини пестициди можуть проникати через дихальні шляхи, органи травлення, крізь шкірний покрив. Вони подразнюють шкіру, слизові оболонки. За періодом розкладу пестициди, що містяться в ґрунті, поділяють на дуже стійкі - понад 2 роки; стійкі - 0,5-2 роки; помірностійкі - 1-6 місяців; малостійкі - до 1 місяця. Пестициди порушують діяльність центральної нервової системи, серцево-судинної системи, знижують імунну систему, викликають аномалії в новонароджених. Більшість пестицидів виявляють мутагенну активність. Навіть при незначних концентраціях вони можуть викликати у тварин і людей захворювання очей, травного каналу, ураження нервової системи. При гострому отруєнні ними виникають головний біль, нудота, прискорене серцебиття, звуження зіниць.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Профільна загальноосвітня підготовка в системі початкової та середньої професійної освіти
Необхідність одночасного засвоєння учнями установ початкової та середньої професійної освіти навчального матеріалу, обумовленого двома стандартами (загальної середньої та професійної освіти), призвед ...

Структура методики навчання біології
Структура методики навчання біології (рис. 1.1) науково обґрунтована. Виокремлюють загальну методику навчання біології та спеціальні (окремі) методики вивчення біології (розділів «Природознавство», « ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net