Методичні розробки з екологічного виховання на уроках хімії

Сторінка 8

До сильно отруйних належать ртутьорганічні пестициди. Найнебезпечніші з них - гранозан, меркуан. У випадку гострого отруєння ними спостерігаються металевий присмак у роті, головний біль, нудота. Я хочу сказати про небезпеку, яка може виникнути, якщо фенол проникне в людський організм. ГДК фенолу в повітрі приміщень становить 5 мг в 1 м3, а у воді - 0,5 мг на 1 літр. Забруднення атмосфери і стічних вод фенолом і його похідними негативно впливає на здоров'я людей, викликає алергію, астму, ріст злоякісних пухлин (онкологічні захворювання). Гинуть фауна і флора.

Отже, фенол і його похідні - небезпечні для життя всього живого.

Адвокат. Дозвольте заперечити медику. Якщо фенол такий шкідливий, то чому ж його 5-відсотковий розчин використовується для знезаражування приміщень, хірургічних інструментів? Його добавляють до деяких сортів мила, ним протравлюють деревину, щоб запобігти її гниттю.

Суддя. Заслухавши справу підсудного Фенолу, суд постановляє: винести підсудному оправдуючий вирок, вказавши йому на необхідність всебічно розвивати корисні якості, поглибити застосування сполук на користь людини. Окремою думкою суду є те, що жодна із хімічних речовин не може приносити шкоду чи користь без людини. Тому на нашу думку необхідно судити не Фенол, а людину, яка використовує речовини, не вивчивши їх дію на довкілля, приносячи цим значну шкоду для Землі. Хімія для людини, для її блага і добробуту людини! Суд оголошується закритим.

Завершенням екологічної освіти на уроках хімії виступає тема "Хімія і екологія". Завданням даного уроку для учнів 11 - го класу є:

ознайомити з причинами виникнення екологічних проблем;

з'ясувати позитивний і негативний вплив хімічної промисловості, синтетичних матеріалів та речовин на екологічний стан середовища;

з'ясувати роль хімії у розв'язуванні екологічних проблем;

розвивати логічне мислення учнів, уміння аналізувати, порівнювати, зіставляти, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, прогнозувати, узагальнювати, робити висновки;

розвивати вміння і навички роботи з літературними джерелами;

формувати почуття відповідальності за свої дії, які можуть спричинити негативні зміни в довкіллі;

виробляти культуру мовлення, спілкування, толерантність, дружелюбність, взаємодопомогу.

Матеріали та обладнання: картки з малюнками: хмаринки, краплинки води, квітки; великі аркуші паперу, кольорові маркери, клей; три комплекти кольорових смужок: червоні - з переліком екологічних проблем, сині - з причинами виникнення, зелені - зі способами їх розв'язування (див. додаток 2); екологічна й економічна карти України.

Мотивуючи учнів, повідомляємо про те, що на їхню адресу надійшов лист без підпису. Зачитуємо його:

"Моя людино, ледве тримаюсь,

Хіба живу я? Ні, тільки маюсь!

Хочеш спитати, хто лишенько вдіяв?

Ну то послухай, хто це затіяв.

Жила я багато, у цвіті пишалась,

У синьому морі досхочу купалась

Бджоли волосся моє колихали,

Із квітів духмяних медочок збирали.

Небо блакитне було все спокійне,

І тіло моє колись було вільне.

Горя не знала, творила добро,

Прийшла в світ людина - тільки на зло.

Не ображайся, я не про всіх.

Світ поділився на добрих і злих.

Звідки з'явилися ці "хазяї",

Щоб грабувати надра мої?

Кинули шахти, кар'єри, канали,

Навіть "спасибі" мені не сказали!

Як же я виживу - рани стікають.

Хто їх загоїть? Хто про це знає?

Тож схаменіться, діти Землі!

Будьмо для неї усі лікарі!

Поки не стане планета здорова -

Мало надіятись тільки на Бога!

Тож починаймо процес лікування,

Кожний з нас лікар - почесне це звання.

Скажемо: "Ні!" всім убивцям природи -

Знов кришталево дзвенітимуть води.

Знову з джерел задзюрчать ручаї,

Десь соловейко заллється вночі,

Знову розкриються очі в людини -

Жити повинні рослини й тварини!".

Запитуємо в учнів: Хто міг надіслати цей лист? Про які проблеми йдеться? Хто спричинив ці проблеми?

Після відповідей підсумовуємо, що у процесі науково-технічного розвитку людство своєю діяльністю спричинило екологічні проблеми на нашій планеті. Далі з'ясовуємо, що таке екологія.

Актуалізуємо опорні знання учнів про глобальні проблеми Землі. Діти називають відомі їм екологічні проблеми, які записуємо на дошці: парниковий ефект, озонові діри, загибель гідробіонітів, глобальне потепління, виснаження надр, промислові та побутові відходи, забруднення води тощо.

Узагальнюємо: перелічене можна поділити на екологічні проблеми атмосфери, гідросфери і літосфери. Наше завдання - обговорити, наскільки причетна хімія до створення та розв'язування цих проблем.

При сприйнятті нового матеріалу роздаємо учням картки, на яких намальовані хмаринка, краплинка води, квітка. Об'єднуємо учнів у три групи, які мають завдання підготувати і доповісти про: І група "Хмаринка" - екологічні проблеми атмосфери; відповідно II група "Краплинка води" - гідросфери, а III група "Квітка" - літосфери.

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9 10 11Повість "Перехресні стежки". Проблема вибору життєвої позиції
Шлях до себе – це шлях до національного, громадського. Через перехрестя зовнішні та внутрішні . У цьому істинний вибір індивідуального буття. Подолавши ці перехрестя, людина доходить до своєї ідентич ...

Сутність позакласної роботи
Позакласна робота – це організована на добровільних засадах діяльність учнів, спрямована на розширення й поглиблення їхніх знань, умінь і навичок, розвиток самостійності, творчих здібностей, інтересу ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net