Методичні розробки з екологічного виховання на уроках хімії

Сторінка 9

Перш ніж розпочати роботу, учні обмінюються думками щодо екологічних проблем, виконують веселі фізичні вправи. Ставимо такі запитання.

Якщо ви вважаєте, що треба економити воду, плесніть у долоні.

Якщо вимикаєте воду, поки чистите зуби, підстрибніть.

Якщо ви не спалюєте сміття, тупніть ногою.

4. Якщо вам не подобається запах бруду, махніть рукою перед своїм обличчям.

Якщо не смітите на вулицях, сядьте.

Якщо не курите і вважаєте це шкідливою звичкою, встаньте.

Якщо вимикаєте світло, виходячи з кімнати, затуліть очі рукою.

Якщо ви ощадливо використовуєте папір, не витрачаєте його марно, підніміть руки.

Якщо, на вашу думку, охороняти навколишнє середовище - добра справа, плесніть у долоні.

Далі кожна група одержує: комплект кольорових смужок, на яких надруковано проблеми, причини та способи розв'язування екологічних проблем; плакат з відповідним заголовком.

Завдання.

3 комплекту смужок вибрати лише ті, які стосуються екологічних проблем, котрі розглядає ваша група, та скласти таблицю, яка містить рубрики "Проблеми", "Причини" і "Рішення". Спираючись на здобуті знання та власний досвід, учні можуть доповнити таблицю.

Подати свою тему у вигляді малюнка або плаката.

Представити підготовлену інформацію.

Виступити в ролі опонента та рецензента під час доповідей інших груп.

Учні працюють із комплектом смужок (Додаток 2), додатковою літературою, підручником. Учитель спостерігає за роботою в групах, дає поради, відповідає на запитання, консультує, стежить за часом.

Проаналізувавши інформацію, учні узагальнюють і систематизують її, наклеюючи смужки у відповідних графах таблиці. Час роботи в групах - 25 хв.

Після цього кожна група почергово представляє малюнок і таблицю (доповідають один або два учні). Дві інші групи отримують інформацію, крім цього, почергово виступають у ролях опонента та рецензента.

Після представлення групами учнів підготовленої інформації, виступів опонентів та рецензентів пропонуємо визначити спільні екологічні проблеми для усіх трьох сфер нашої планети, а також глобальні екологічні проблеми.

Підбиваючи підсумки, аналізуємо екологічну й економічну карти України. Запитуємо, як залежить екологічний стан регіонів від рівня економічного розвитку.

Звертаємо увагу учнів на те, що через забруднення довкілля внаслідок людської діяльності вражається і здоров'я людей. Кожна людина перебуває під впливом екологічних проблем. Тому кожен має усвідомити відповідальність за свій спосіб життя, за те, як його особисте життя впливатиме на життя планети. Девізом можуть бути слова:

"Пам'ятай завжди і всюди -

Навкруг тебе живуть люди.

Навколишній дивний світ

Має жити мільйони літ".

На домашнє завдання викласти письмово свої думки щодо таких питань (на вибір):

Найважливіше, що треба зробити для збереження довкілля,.

Коли я думаю про екологічні проблеми, то найнебезпечнішим мені здається.

Продовжуючи обговорення даної теми на наступному уроці, можна заслухати розповідь про діоксини.

1. Властивості діоксинів

До великої групи хлорованих вуглеводнів, що їх називають діоксинами, входять 75 власне діоксинів (поліхлорованих дибензодіоксинів), 135 різних фуранів (поліхлорованих дибензофуранів) і 209 поліхлорованих біфенілів (ПХБ). Лише 7 діоксинів, 10 фуранів і 12 ПХБ є надзвичайно токсичними для усього живого - від бактерій до ссавців. Ці 29 сполук мають подібну біологічну активність, що обумовлена спільним механізмом дії. Представників трьох вищевказаних класів правильніше називати діоксиноподібними сполуками - ДПС. Проте, найчастіше використовується просто слово "діоксини".

Хоча всі ДПС небезпечні, серед них є сполуки з різним рівнем токсичності, зокрема 2,3,7,8-тетрахлордибензо-п-діоксин (ТХДД) - найбільш токсичний і найбільш досліджуваний. Тому його токсичність прийнято за "1" і кожна ДПС має свій коефіцієнт токсичності відносно ТХДД.

ДПС мають високу температуру плавлення, дуже низьку леткість, погано розчиняються у воді, краще - у органічних розчинниках. Ці сполуки вирізняються високою термічною стабільністю, їх розклад починається за температури 750.1000°С. Вони не реагують з кислотами і лугами навіть під час кип'ятіння. У характерні для ароматичних сполук реакції ДПС вступають лише в жорстких умовах у присутності каталізаторів.

Токсичність ТХДД така, що його граничнодопустима концентрація мізерна: 10-12 грама на кілограм речовини або літр рідини.

Молекула діоксину плоска й відрізняється високою симетрією. Розподілення електронної густини в ній таке, що максимум знаходиться у зоні атомів Оксигену і Хлору, а мінімум - у центрах бензольних кілець. Ці особливості будови й електронного стану й зумовлюють екстремальні властивості молекули діоксину, що спостерігаються.

Страницы: 4 5 6 7 8 9 10 11Вправи-основний метод виробничого навчання
У підручнику матеріал про вправи розкритий дуже докладно. Викладено сутність і дидактичну характеристику вправи як методу, а також методика керівництва вправами учнів, тобто сутність поточного інстру ...

Використання методично-ілюстративного матеріалу на уроках образотворчого мистецтва
Урок1. Тема: Малювання композиції “Житло гномів” Мета. Удосконалювати навички зображення предмета за допомогою прямих (вертикальних, горизонтальних, похилих) ліній. Вивчити передавати на малюнку форм ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net