Загальна характеристика хімічно небезпечних речовин, що вивчаються у курсі органічної хімії середньої школи

Педагогіка: історія і сьогодення » Розробка методики екологічного виховання учнів шляхом підвищення рівня екологічної освіти на уроках хімії » Загальна характеристика хімічно небезпечних речовин, що вивчаються у курсі органічної хімії середньої школи

Сторінка 1

У середній школі вивчають такі класи органічних сполук та окремі їх представники:

Алкани

Метан. Формула: СН4

Метан не відноситься до найнебезпечніших для здоров'я людини речовин, але забруднення ним атмосферного повітря може мати два важливих наслідки: у глобальному плані - потепління клімату, у локальному - небезпека вибуху при високих концентраціях.

Практично всі випадки різкого збільшення концентрації метану (СН4) пов’язані з місцями, де перебувають газопроводи. Звичайно, у великих містах джерелом СН4 можуть бути не тільки місця витоку з магістральних газопроводів, але також із системи подачі газу до промислових підприємств і комунальних служб. Тому особливу увагу звертає на себе збільшення концентрації метану в чистій місцевості.

Тару з метаном потрібно позначати символом - . високозаймистий.

Поради, застереження при використанні. Зберігати ємність у добре провітрюваному приміщенні, подалі від джерел займання (не палити!), прийняти заходи захисту від електростатичних зарядів.

Бутан. Формула: С4Н10

Існують 2 ізомери: нормальний бутан СН3 (СН2) 2СН3 й ізобутан (2-метилпропан, триметилметан) (СН3) 3СН. Безбарвні гази, розчинні в органічних розчинниках, не розчинний у воді; ізобутан утворює кристалогідрати. Бутани - легкі високооктанові компоненти моторного палива для карбюраторних двигунів внутрішнього згорання; нормальний бутан - сировина для одержання бутенів й бута-1,3-дієну, оцтової кислоти, малеїнового ангідриду; ізобутан - сировина для виробництва високооктанових компонентів автомобільних бензинів.

Бутани - горючі гази. Шкідливо впливають на нервову систему; ГДК 300 мг/м3.

Тару з бутаном потрібно позначати символом - високозаймистий.

Поради, застереження при використанні. Зберігати ємність у добре провітрюваному приміщенні, подалі від джерел займання (не палити!).

Циклопропан. Формула: С5Н10

Безбарвний горючий газ із характерним запахом, що нагадує запах петролейного ефіру, має їдкий смак. Мало розчинний у воді. Легко розчинний у спирті, петролейному ефірі, хлороформі й жирних маслах. Циклопропан має загальнознеболюючу властивість. Надзвичайно вогненебезпечний; його суміші з киснем, нітроген (І) оксидом й повітрям можуть вибухати при контакті з полум'ям, електричною іскрою та іншими джерелами, які можуть спричиняти займання.

При використанні циклопропану необхідно приймати всі заходи, що виключають можливість вибуху, і тому особливу увагу необхідно звертати на неможливість одночасного застосування електро- і рентгеноапаратури. У зв'язку із цими особливостями, а також з появою нових способів і засобів загального знеболювання циклопропан на сьогодні вкрай рідко використовується як засіб для наркозу. Діє циклопропан швидко. У концентрації 4 % спричиняє аналгезію, 6 % - втрата свідомості, 8 - 10 % - спричиняє наркоз (III стадії), у концентрації 20 - 30 % - глибокий наркоз. В організмі циклопропан не руйнується й виділяється в незмінному вигляді майже повністю через 10 хв після припинення інгаляції.

Циклопропан не впливає на функціонування печінки й нирок; трохи знижує діурез. Циклопропан спричиняє деяке уповільнення пульсу, можливі аритмії. Під впливом циклопропану сильно підвищується чутливість міокарда до адреналіну; введення адреналіну при наркозі з використанням циклопропану може спричиняти фібриляцію шлуночків. Артеріальний тиск під час наркозу трохи підвищується, що може призвести до деякого посилення кровотеч. Циклопропан використовується для вступного й основного наркозу (циклопропан з киснем); частіше застосовується в комбінації з іншими засобами для наркозу (нітроген (І) оксид, ефір) і з м'язовими релаксантами. Показаний хворим із захворюваннями легенів, тому що не спричиняє подразнення слизових оболонок дихальних шляхів. Його можна призначати при хворобах печінки й при діабеті. Циклопропановий наркоз може застосовуватися для короткочасних оперативних втручань.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Форми та засоби екологічного виховання
Зрозуміло, що екологічне виховання сьогодні не повинно обмежуватися виключно розширенням поінформованості школярів. Реальним постає той факт, що шкільні заняття повинні базуватися на реалізації психо ...

Творча робота над задачею. Повторне розв'язування задач
Якщо задача повторно розв'язується відразу після запису останньої дії і відповіді, то це буде момент первинного закріплення. Мається на увазі повторне розв'язування через деякий час, через декілька д ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net