Загальна характеристика хімічно небезпечних речовин, що вивчаються у курсі органічної хімії середньої школи

Педагогіка: історія і сьогодення » Розробка методики екологічного виховання учнів шляхом підвищення рівня екологічної освіти на уроках хімії » Загальна характеристика хімічно небезпечних речовин, що вивчаються у курсі органічної хімії середньої школи

Сторінка 1

У середній школі вивчають такі класи органічних сполук та окремі їх представники:

Алкани

Метан. Формула: СН4

Метан не відноситься до найнебезпечніших для здоров'я людини речовин, але забруднення ним атмосферного повітря може мати два важливих наслідки: у глобальному плані - потепління клімату, у локальному - небезпека вибуху при високих концентраціях.

Практично всі випадки різкого збільшення концентрації метану (СН4) пов’язані з місцями, де перебувають газопроводи. Звичайно, у великих містах джерелом СН4 можуть бути не тільки місця витоку з магістральних газопроводів, але також із системи подачі газу до промислових підприємств і комунальних служб. Тому особливу увагу звертає на себе збільшення концентрації метану в чистій місцевості.

Тару з метаном потрібно позначати символом - . високозаймистий.

Поради, застереження при використанні. Зберігати ємність у добре провітрюваному приміщенні, подалі від джерел займання (не палити!), прийняти заходи захисту від електростатичних зарядів.

Бутан. Формула: С4Н10

Існують 2 ізомери: нормальний бутан СН3 (СН2) 2СН3 й ізобутан (2-метилпропан, триметилметан) (СН3) 3СН. Безбарвні гази, розчинні в органічних розчинниках, не розчинний у воді; ізобутан утворює кристалогідрати. Бутани - легкі високооктанові компоненти моторного палива для карбюраторних двигунів внутрішнього згорання; нормальний бутан - сировина для одержання бутенів й бута-1,3-дієну, оцтової кислоти, малеїнового ангідриду; ізобутан - сировина для виробництва високооктанових компонентів автомобільних бензинів.

Бутани - горючі гази. Шкідливо впливають на нервову систему; ГДК 300 мг/м3.

Тару з бутаном потрібно позначати символом - високозаймистий.

Поради, застереження при використанні. Зберігати ємність у добре провітрюваному приміщенні, подалі від джерел займання (не палити!).

Циклопропан. Формула: С5Н10

Безбарвний горючий газ із характерним запахом, що нагадує запах петролейного ефіру, має їдкий смак. Мало розчинний у воді. Легко розчинний у спирті, петролейному ефірі, хлороформі й жирних маслах. Циклопропан має загальнознеболюючу властивість. Надзвичайно вогненебезпечний; його суміші з киснем, нітроген (І) оксидом й повітрям можуть вибухати при контакті з полум'ям, електричною іскрою та іншими джерелами, які можуть спричиняти займання.

При використанні циклопропану необхідно приймати всі заходи, що виключають можливість вибуху, і тому особливу увагу необхідно звертати на неможливість одночасного застосування електро- і рентгеноапаратури. У зв'язку із цими особливостями, а також з появою нових способів і засобів загального знеболювання циклопропан на сьогодні вкрай рідко використовується як засіб для наркозу. Діє циклопропан швидко. У концентрації 4 % спричиняє аналгезію, 6 % - втрата свідомості, 8 - 10 % - спричиняє наркоз (III стадії), у концентрації 20 - 30 % - глибокий наркоз. В організмі циклопропан не руйнується й виділяється в незмінному вигляді майже повністю через 10 хв після припинення інгаляції.

Циклопропан не впливає на функціонування печінки й нирок; трохи знижує діурез. Циклопропан спричиняє деяке уповільнення пульсу, можливі аритмії. Під впливом циклопропану сильно підвищується чутливість міокарда до адреналіну; введення адреналіну при наркозі з використанням циклопропану може спричиняти фібриляцію шлуночків. Артеріальний тиск під час наркозу трохи підвищується, що може призвести до деякого посилення кровотеч. Циклопропан використовується для вступного й основного наркозу (циклопропан з киснем); частіше застосовується в комбінації з іншими засобами для наркозу (нітроген (І) оксид, ефір) і з м'язовими релаксантами. Показаний хворим із захворюваннями легенів, тому що не спричиняє подразнення слизових оболонок дихальних шляхів. Його можна призначати при хворобах печінки й при діабеті. Циклопропановий наркоз може застосовуватися для короткочасних оперативних втручань.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Комплекс вправ на вивчення іменника та методика їхнього використання
В основу добору комплексу вправ на вивчення іменника на уроках української мови в російськомовній школі було покладено порівняльний аналіз зазначеного мовного матеріалу в обох мовах. Порівняльний ана ...

Педагогічні умови використання дидактичних ігор у процесі образотворчої діяльності учнів
У процесі виявлення особливостей застосування дидактичних ігор на уроках образотворчого мистецтва велике значення має аналіз динаміки становлення дитячого малюнка та виявлення значення ігор у розвитк ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net