Загальна характеристика хімічно небезпечних речовин, що вивчаються у курсі органічної хімії середньої школи

Педагогіка: історія і сьогодення » Розробка методики екологічного виховання учнів шляхом підвищення рівня екологічної освіти на уроках хімії » Загальна характеристика хімічно небезпечних речовин, що вивчаються у курсі органічної хімії середньої школи

Сторінка 4

Тару з вінілхлоридом потрібно позначати символами - легкозаймистий, токсичний.

Поради, застереження при використанні.

Може спричиняти рак, токсичний при вдиханні, ковтанні та потраплянні на шкіру; подразнює шкіру.

Уникати експозиції - при використанні отримати спеціальні вказівки, може спричиняти рак; при нещасному випадку чи поганому самопочутті негайно звернутися до лікаря (якщо можливо, показати етикетку).

Вважається канцерогеном для людини.

Ароматичні вуглеводні

Антрацен Формула: С14Н10

Антрацен - це безбарвні кристали із блакитно-фіолетовою флуоресценцією, що зберігається в розчині й розплаві; розчинний в етанолі, ефірі; погано розчиняється в ацетоні, хлороформі, СС14; розчиняється у гарячих бензені й толуені, не розчиняється у воді.

Антрацен використовується як пальне й димоутворюючий агент в сполуках білих димів (піротехніка). При згорянні на повітрі антрацен згоряє утворюючи полум'я, що коптить, а через відсутність в складі оксигену має значну теплотвірну здатність.

Антрацен токсичний, є канцерогеном, при роботі з ним необхідно використовувати рукавички й респіратор.

Бензин. Формула:: С6Н6.

Безбарвна рідина. Бензен мало розчинний у воді, змішується з оцтовою кислотою, ацетоном, хлороформом, етиловим ефіром і етанолом. Стабільний. Горючий (температура спалаху - 11,1°С).

Бензен застосовують головним чином для виробництва етиленбензену, стиролу, кумолу, фенолу, циклогексану, нітробензенаніліну, малеїнового ангідриду, хлорбензенів та ін. Стирол - мономер багатьох полімерів. Фенол - проміжне у виробництві фенолформальдегідних смол.

Бензен є природною складовою частиною сирої нафти. Професійний контакт із бензеном має місце на багатьох виробництвах, тому що останній є компонентом багатьох видів палива і є присутнім як домішка в продуктах реакції, для яких є вихідним. Бензен виявлений у повітрі робочої зони ряду виробництва. Так, концентрації бензену у повітрі при деяких операціях на шинному виробництві досягають 52,8 мг/м3. Рівень бензену в повітрі сільської місцевості складає 0,35-54 мкг/м3 (з біологічних джерел). Вміст бензену в повітрі міст у середньому складає 0,05 мг/м3.

Бензен виявлений в озерній, річковій, джерельній, питній воді, а також у стічних водах промислових підприємств, що його виробляють чи використовують.

Оцінка канцерогенності. У самців мишей, що піддавалися інгаляціям, спостерігали анемію, лімфопенію, гіперплазію кісткового мозку і збільшення частоти лімфоїдних пухлин; на іншій лінії мишей і на пацюках лейкози не виявлені.

Виділення бензену в повітря відбувається, головним чином, за рахунок виробництва, збереження, транспортування, продажі і згоряння бензину, виробництва інших хімічних речовин з бензену і непрямого утворення бензену (наприклад, у коксових печах); останнє є головним джерелом потрапляння бензену у воду.

Постійний вплив бензену на людину призводить до розвитку лейкопенії, тромбоцитопенії, анемії. На ранніх стадіях ці порушення, очевидно, оборотні. Більш високі дози при тривалому контакті можуть спричиняти панцитопенію, що розвивається внаслідок аплазії кісткового мозку, що представляє собою необоротну стадію захворювання.

Висновок. Доказів канцерогенності бензену для експериментальних тварин недостатньо.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Сутнісно-причинний аналіз явища «діти вулиці»
Аналіз різних наукових джерел дає нам підстави стверджувати, що діти вулиці – це неповнолітні втікачі з власних домівок, для яких вулиця стала постійним місцем перебування. Серед дітей вулиці виділяю ...

Психолого-педагогічні засоби розвитку уяви молодших школярів
Уяву можна тренувати як і будь-яку сторону психіки людини. Леонардо да Вінчі радив, наприклад, розвивати фантазію розглядаючи різні плями, тріщини на стінах, хмари, і знаходити в них подібність на лю ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net