Документальні джерела інформації та їх використання у наукових дослідженнях

Педагогіка: історія і сьогодення » Інформаційне забезпечення наукових досліджень » Документальні джерела інформації та їх використання у наукових дослідженнях

Сторінка 1

Будь-яке наукове дослідження ґрунтується на методах документалістики, тобто дослідженні документів, в яких відображена інформація про стан об’єкта дослідження, його зміну та використання. Таке дослідження дозволяє виявити динаміку зміни об’єкта за окремими періодами, з’ясувати причини та наслідки цієї зміни, проаналізувати фактори, які впливають на стан чи поведінку об’єкта дослідження.

Документом називається матеріальний об’єкт, у якому міститься фіксована інформація для її збереження та подальшого використання у науковій, практичній діяльності та ін.

Класифікацію документів наведено на рис. 1.

Рисунок 1. Види документів

Науковим документом називається носій, у якому тим або іншим способом зафіксовані наукові відомості (дані) чи науково-технічна інформація, у якій повинно обов'язково вказуватися ким, де і коли він був створений.

Друковані документи - це друкована продукція, що пройшла редакційно-видавничу обробку (книги, журнали, брошури).

За періодичністю випуску друковані видання поділяють на одноразові (книги) і періодичні (журнали, газети).

Класифікацію друкованих джерел інформації, які використовуються у наукових дослідженнях, подано у таблиці 1.

Таблиця 1. Класифікація друкованих джерел інформації

№ п/п

Вид видання

Характеристика за призначенням

Офіційні

Публікації законодавства, нормативно-правових актів державних і господарських органів управління

Наукові

Результати наукових, експериментальних та інших досліджень у різних сферах знань

Науково-популярні

Відомості з різних галузей науки і техніки, призначені для ознайомлення непрофесійного загалу читачів

Підручники

Знання наукового і прикладного характеру, зведені у систему, призначені для педагогічних цілей

Виробничі

Знання з технології, техніки, організації виробництва, менеджменту, маркетингу бухгалтерського обліку і аудиту та інші призначені для використання у практичній діяльності фахівцями певного профілю

Довідкові

Містять коротку наукову і прикладну інформацію для ознайомлення фахівців з певної галузі знань, а також для наукових досліджень і професійної діяльності

Нормативно-виробничі

Правила, норми і нормативи, технологічні вимоги, стандарти, призначені для використання у виробництві, менеджменті, маркетинг та іншій практичній діяльності

Рекламні

Відомості про вироби, послуги, які рекомендуються з метою залучення покупця

Патентно-ліцензійні

Право на використання інтелектуальної власності, трудову діяльність у певній сфері виробництва або бізнесу

Проспекти

Видання рекламного характеру, що стосуються конкретного виду товару машин, устаткування для залучення покупців

Каталоги

Нормативно-виробничі довідники різних видів знань науково-прикладного характеру

Інформаційні

Систематичні відомості про видані праці з питань науки і практичної діяльності у різних галузях національної економіки

Друковані джерела інформації, які використовуються у наукових дослідженнях, представлені поліграфічним виробництвом у формі книг, брошур, рекламних буклетів та ін.

Страницы: 1 2Підготовка студентів до розширення естетичних знань учнів
У ході дослідно-експериментальної роботи було враховано позицію науковців про те, що будь-яка система знань – є системою образів та асоціацій в органічному поєднанні раціонального та інтуїтивного. То ...

Рівні розвитку уяви молодших школярів
Для дослідження рівнів розвитку уяви молодших школярів було обрано методику «Малюнок» із книги «Психодіагностика» Р.С. Нємова. В даній методиці дітям пропонується стандартний аркуш паперу і фломастер ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net