Педагогічна сутність проблеми формування і розвитку загально-трудових умінь і навичок в учнів 6 класів при вивченні розділу «Електротехнічні роботи»

Педагогіка: історія і сьогодення » Удосконалення трудового навчання в школі » Педагогічна сутність проблеми формування і розвитку загально-трудових умінь і навичок в учнів 6 класів при вивченні розділу «Електротехнічні роботи»

Сторінка 12

9. Якщо під час роботи виявляються ознаки пошкодження електропроводки, запах плавлення ізоляційної оболонки проводів, диму, необхідно вимкнути джерело електричного струму та негайно повідомити вчителя.

Після закінчення роботи:

1. Інструменти та матеріали розмістити у відведених для них місцях.

2. Прибрати робоче місце. Відходи змітати тільки спеціальною щіткою.

3. При пости себе та робочий одяг у порядок. Вимити руки а милом. Здати робоче місце черговому.

Електромонтер - кваліфікований робітник, що займається електромонтажем електричного обладнання, устаткування.

Індикатор - прилад для визначення наявності електричного струму в колі.

Щуп - металевий стрижень, за допомогою якого здійснюється контакт із струмопровідними елементами електричного кола.

2. Первинне закріплення ( осмислення та встановлення об’єктивних зв’язків і залежностей в новому матеріалі):

1. Яке електричне коло називають замкнутим?

2. Яке призначення електричного пробника?

3. Як виявити несправність побутового світильника? У чому суть цього методу?

4. Чому забороняється перевіряти справність побутових електроприладів, увімкнених в електромережу?

5. Яких правил безпечної праці необхідно додержувати під час виконання електромонтажних робіт?

Вступний інструктаж до практичної роботи учнів:

- пояснення і показ трудових прийомів та операцій, якими мають володіти учні, з обґрунтуванням кожної дії;

- ознайомлення з інструкційними картами;

- акцентування уваги на правила ТБ;

- закріплення та перевірка засвоєння учнями навчального матеріалу (відтворити показані прийоми, провести певні розрахунки, повторити технічні вимоги до якості роботи);

4. Поточний інструктаж:

4.1 Цільові обходи робочих місць учнів:

- перевірка організації робочого місця;

- перевірка правильності виконання трудових прийомів;

- перевірка правильності виконання трудових операції;

- перевірка вміння користуватися технічною документацією, інструментами;

- перевірка дотримування правил ТБ.

4.2 Індивідуальний інструктаж учнів.

Додатковий інструктаж при умові однакових помилок значною частиною учнів.

5. Практична робота. Ознайомлення з будовою освітлювальних приладів, перевірка справності їх елементів

Обладнання та інструменти: освітлювальні прилади (настільні світильники, бра, торшери або інші однолампові побутові світильники), електричні щупи, електричні лампи, викрутка.

Послідовність виконання роботи:

1. Ознайомся з зовнішньою будовою освітлювального приладу.

2. Визнач призначення світильника, його вид.

3. Викрути електричну лампу з електропатрона. Прочитай її паспортні дані.

4. За допомогою електричного пробника перевір справність електролампи, з'єднувального електричного шнура, штепсельної вилки, електропатрона, вимикача.

5. Обережно розбери штепсельну вилку, електпатрон. Перевір надійність кріплення струмопровідних жил електрошнура до затискних гвинтів. За потреби ущільни викруткою місця з'єднання, заізолюй оголені струмопровідні частини електропроводу.

6. Склади штепсельну вилку та електропатрон у зворотному порядку.

7. Вкрути електричну лампу у світильник.

8. Одержавши дозвіл учителя, ввімкни світильник в електромережу і перевір його роботу.

9. Накресли в робочому зошиті принципову електричну схему такого способу контролю справності світильника із зображенням усіх його елементів та елементів пробника. Сформулюй і запиши суть такого контролю.

ІV. Заключний інструктаж:

Страницы: 7 8 9 10 11 12 13 14Основні лінгво-методичні проблеми навчання виразному читанню
Уся робота із застосуванням різних видів читання підпорядкована виробленню в учнів таких його якісних ознак, як свідоме, правильне і швидке читання. Щодо читання вголос, то воно має бути ще й виразни ...

Теоретичні основи організації самостійної роботи учнів у початковій школі
Вивчення педагогічних джерел показало, що самостійність учнів у навчанні розглядається як найважливіша передумова повноцінного оволодіння знаннями, уміннями і навичками. Часто і правильно застосовува ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net