Режим життя і діяльності учнів як умова ефективного формування навичок і звичок поведінки

Педагогіка: історія і сьогодення » Теорія і методика виховної роботи » Режим життя і діяльності учнів як умова ефективного формування навичок і звичок поведінки

Таким чином, важливою умовою формування навичок та звичок є режим.

Режим – це засіб зовнішньої організації учнів і учнівського колективу за умови заповнення її внутрішнім змістом. Основними ознаками правильного режиму є:

доцільність режиму: всі норми режиму повинні мати певний сенс для учня;

точність правил і режиму – у правилах життя і розпорядку не повинно бути винятків, послаблень;

врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів;

загальність – це обов’язковість всіх правил і норм режиму.

Моральні звички людини як стійкі форми поведінки позначаються на її культурі поведінки.

Культура поведінки – це виконання людиною норм, правил співжиття завдяки чому не тільки підтримується загальний порядок, а й відбувається доцільне сприятливе спілкування між людьми, зберігаються і дотримуються нормальні умови праці, відпочинку, творчої діяльності, проявляється турбота, увага людини до людини.

Культура поведінки забезпечується такими основними моральними звичками:

1) звички до ввічливості - це звички, які виражають емоційний тон спілкування з людьми:

- привітно вітатися під час зустрічі;

- привітно прощатися;

- ввічливо звертатися до людини під час спілкування;

- рахуватися в процесі спілкування з інтересами інших.

2) звички виявлення уваги і передбачливості у ставленні до людей, готовності прийти на допомогу;

3) звички, пов’язані з гарними манерами:

- триматися природно-невимушено і гідно;

- бути гостинним хазяїном і нерозв’язним гостем;

- вислуховувати співбесідника, не перебивати його, нав’язуючи свою точку зору;

- шанобливо відповідати на запитання.

4) звички турбуватися про інших;

5) звички до стриманості – уміння гальмувати свої емоційні прояви;

6) звички до точності. Точність – характеристика особистої поведінки, що проявляється в організованості людини.Класифікація методів навчання
Класифікація методів навчання за джерелові знань: словесні - джерелом знань служить усне і письмове слово, наочні - джерелом знань є образ, практичні - практична дія. До словесних методів традиційно ...

Перелік напрямів та кваліфікацій підготовки фахівців з вищою освітою
У Норвегії є близько 170 "регульованих" професій, практика, яких контролюється законом . Якщо ви хочете працювати в одній з цих професій, ви повинні отримати визнання Вашої професійної квал ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net