Методологічні основи та принципи вивчення учнів та учнівського колективу

Педагогіка: історія і сьогодення » Теорія і методика виховної роботи » Методологічні основи та принципи вивчення учнів та учнівського колективу

Сторінка 1

Вивчення учня і учнівського колективу необхідне для того, щоб:

творчо підійти до вибору найбільш ефективних форм і методів виховання;

враховувати і оцінювати результати виховної роботи;

виявляти і ліквідувати недоліки в організації і методиці виховної роботи;

забезпечувати індивідуальний підхід до кожного вихованця;

ефективно вирішувати поряд з загальними завданнями виховання індивідуальні завдання кожного учня.

Методологічною основою вивчення учнів та учнівського колективу виступають положення психолого-педагогічної науки щодо провідної ролі діяльності у формуванні особистості, єдності діяльності та свідомості, активності особистості як суб’єкта діяльності, концепція особистісно-орієнтованого індивідуально-творчого підходів до виховання учнів.

Основними принципами (керівними положеннями, вимогами) до вивчення учня і колективу є:

всебічне вивчення особистості: вивчення інтелектуальної, емоційно-вольової і практично-дієвої (поведінкової) сфер особистості;

систематичність вивчення;

комплексний характер вивчення: вивчення сформованості якостей по всім напрямкам, комплексне використання методів вивчення, вивчення виховання в сім’ї, в школі, в позашкільних закладах.

об’єктивність інтерпретації результатів вивчення;

створення в процесі вивчення емоційно-психологічного комфорту:

діалогізм в процесі вивчення;

відкритість.

Програма вивчення особистості та колективу

Щоб вивчення особистості та колективу було цілеспрямованим, всебічним і конкретним, треба чітко уявляти, що треба вивчити – тобто необхідно мати програму вивчення, яка допоможе намітити основні завдання і напрямки вивчення учня і колективу.

Відсутність програми-вивчення буде носити стихійний неорганізований характер і не дасть бажаних результатів.

Попереднє вивчення учнів:

вивчення особових справ учнів;

ознайомлення груповим журналом обліку відвідування учнями навчального закладу;

бесіда з майстром виробничого навчання (викладачами загально-технічних дисциплін, викладачами спец дисциплін, викладачами загальноосвітніх дисциплін), які працюють в даній групі;

знайомство з батьками, вивчення сімейно-побутових умов.

Безпосередні методи вивчення:

Індивідуальна бесіда з учнем. Повинна бути постановка мети, розробка питань, врахування принципу відкритості. Обов’язковою вимогою є не тільки отримати відповідь на питання «що?», але й «чому ти так вважаєш?» тощо. Після чергової бесіди необхідно спів ставляти попередні результати з новими.

Метод аналізу результатів діяльності учнів (твори, малюнки, вірші).

Метод міні-твору.

Метод виховуючи ситуацій. Виховуючи ситуація – це природна або спеціально створена ситуація, яка вимагає від учня певних дій (в тому числі і словесних), через які розкриваються якості учня. При створенні спеціальних ситуацій необхідно продумувати їх спрямованість на формування, закріплення позитивних якостей або призупинення чи ліквідацію негативних якостей. Особливо ефективними є конфліктні ситуації за умови їх раптовості: стресовий стан зменшує самоконтроль, а тому не маскується справжнє внутрішнє «Я».

Метод включеного спостереження (спеціального).

Узагальнення незалежних характеристик.

Анкетування. Вивчаються інтерес, потреби, відношення до людей тощо, інші моральні якості. Анкета може бути відкритою (вільні відповіді на питання) – ви отримуєте велику кількість відповідей, але потім важко її обробляти. В закритих анкетах задаються варіанти відповіді на запитання «так» чи «ні». Напівзакриті: є варіанти відповіді: і «свій варіант». Питання можуть бути прямі і непрямі. Прямі – «Як ти вважаєш?», непрямі – «З ким би ти пішов у похід?».

Тестування. Тест – система психолого-педагогічних завдань, спрямованих на дослідження окремих рис і властивостей.

Метод незакінчених речень. «Умій бути скромним, тому що… »

Страницы: 1 2 3 4Спільна робота ДНЗ і сім’ї у плані формування зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку
Серед різноманітних напрямів спільної роботи дошкільного закладу і сім'ї мовленнєва підготовка дітей до школи займає особливе місце. В.А.Сухомлинський писав: «Чим глибше людина пізнає тонкощі рідної ...

Сутність і структура самостійної роботи студентів в умовах особистісно орієнтованого навчання
Зміни, які відбуваються нині в організації навчальної діяльності студентів, свідчать про посилення ролі самостійної роботи у підготовці майбутніх фахівців. Питання організації самостійної роботи студ ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net