Орієнтовна програма складання характеристики учня

Педагогіка: історія і сьогодення » Теорія і методика виховної роботи » Орієнтовна програма складання характеристики учня

Сторінка 2

працює в'яло, без інтересу і бажання; байдужий до негативної оцінки своєї роботи; намагається скоротити об'єм завдання.

б)відношення до людей

*) наявність громадських спрямувань; увага до товаришів, вміння поважати їхню думку і турбота про людей, чуйність, доброта, прагнення прийти на допомогу повага до старших;

- грубість, любить сварки, схильний знаходити у всіх недоліки, недовірливий, жорсткий, заздрісний, зухвалий, дошкульний;

*) товариськість; любить керувати, вносити зміни у діяльність колектив), виявляє самостійність у поведінці, здатний впливати на інших; пасивний у колективі, піддається впливу; оцінює поведінку інших людей із точки зору своїх моральних уявлень; не висловлює свою думку про поведінку однокласників; в оцінці орієнтується на думку інших;

-виявляє дружелюбність; уникає спілкування з товаришами;

*) - готовий допомагати товаришам, не зважаючи на свої інтереси; надає допомогу лише деяким; надає допомогу лише коли просять; ніколи не надає допомоги;

- співчуває або злорадіє невдачами інших; радіє або заздрить успіхами інших;

*) у конфлікті не боїться виступати проти сильного: підтримує лише сильних; підтримує лише тих, з ким дружить;

- в конфліктах відступає;

*) вислуховує і враховує чужу думку та побажання; до товаришів відноситься доброзичливо, уважно, тактовно;

- поступається тільки сильним, авторитетним; до одногрупників байдужий;

в) ставлення до себе

- безкорисливий, великодушний, турбується тільки про себе, користолюбний;

-самолюбивий, прагне бути першим, скромний, байдужий до думки інших, уразливий, гонористий; гордий; впевнений у собі; самокритичний; прагне уникати нового, невідомого; готовий братися за нове, невідоме.

2) вольові якості

Особливе місце в структурі характеру учня займає воля. Вона знаходиться в основі багатьох рис характеру.

Ступінь розвитку вольових рис: сильний, середній, слабкий

наполегливий

самостійний

організований

відповідальний

дисциплінований

стриманий

VIІІ. Самооцінка учня

Самооцінка - це ставлення людини до себе, оцінка своїх здібностей, можливостей, зовнішнього вигляду, якостей особистості.

Самооцінка учня:

реальна (адекватна): думка учня про себе співпадає із реальною оцінкою. Йому властиві: оптимізм, активність, товариськість, бадьорість, гумор;

самооцінка занижена (неадекватна). Учню властиві пасивність, замкнутість, зневіра до власних сил;

самооцінка завищена. Учню властиві; зарозумілість, безтактність, егоїстичність.

Страницы: 1 2 Акредитація, контроль якості вищої освіти та оцінювання діяльності державних та приватних інституцій освіти
Враховуючи вимоги до рівня професійної підготовки кадрів в умовах інтеграції України у світову систему підготовки, атестації та сертифікації фахівців як одне з найважливіших завдань розглядається ств ...

Основні завдання та принципи формування Зони європейської вищої освіти
Принципи формування змісту кваліфікацій і структур ступенів. Результатами навчання особи вважають набори компетенцій, що включають знання, глибину усвідомлення і навики особи. Компетенції визначаютьс ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net