В. О Сухомлинський про особливості функціонування колективу

Педагогіка: історія і сьогодення » Виховання дитячого колективу за В.О. Сухомлинським » В. О Сухомлинський про особливості функціонування колективу

Сторінка 2

Особливу увагу придiляють засвоєнню органами самоврядування своїх прав i обов’язкiв, методiв роботи. Розширюється актив. Iнодi на цiй стадiї може утворитися i неофiцiйна група, яка протиставляє себе активу. Проте наявнiсть органiв самоврядування допомагає вчителевi справлятися з нею.

На третiй стадiї вимоги висуває колектив. Цього досягають, згуртувавши вихованців у єдинiй дiяльностi. Педагог працює з активом, допомагає йому завоювати авторитет серед учнiв, контролює його дiяльнiсть, прагнучи залучити до нього найбiльше учнів з метою посилення його виховних можливостей. Вимоги педагогiв i активу учнiв стають лiнiєю поведiнки всього учнiвського колективу.

На четвертiй стадії кожен учень сприймає колективнi, загальноприйнятi вимоги, як вимоги до себе. Створюють умови для нових, складнiших вимог, якi висуваються в процесi розвитку колективу, розширюються права та обов’язки активу, ускладнюються види діяльності колективу.

На всiх стадiях розвитку учнівського колективу педагоги цiлеспрямовано працюють над його згуртуванням. Важливою у цiй роботi є система - низка послiдовно поставлених перед колективом цілей, досягнення яких зумовлює перехiд вiд простого задоволення до глибокого почутгя обов’язку, способу життя учнiв, який сприяв би їх моральному розвитковi. Існують кілька законів, які впорядковують діяльність та особливості колективі учнів, тобто дiють спеціальні правила:

якщо дiти живугь в умовах постійної критики, вони навчаються засуджувати;

якщо дiти живуть в умовах ворожнечi, вони навчаються насильства;

якшо дитину постiйно висміювати, вона навчається зневажати себе;

якщо дiтей постiйно соромлять, вони навчаються відчувати постійну провину;

якщо дiти живуть в умовах толерантностi, вони навчаються терпимості;

якщо дiтей пiдтримують, вони навчаються впевненості в собі;

якщо дiтей хвалять, вони навчаються самоповаги;

якщо дiти живуть в умовах справедливості вони навчаються бути справедливими;

якщо дiти живуть у безпецi, вони навчаються довіряти;

якщо дiти живуть з визнанням, вони навчаються дружелюбності, вони навчаються знаходити любов до землi.

Страницы: 1 2 Дитина з мовленнєвими порушеннями у системі освіти
На сучасному етапі соціально-політичного і економічного розвитку України відкрилися перспективи змін у системі спеціальної освіти по-новому вирішується питання соціалізації та інтеграції дітей з особ ...

Законодавча база соціальної роботи з дітьми, що страждають вадами слуху
Сучасна політика держави щодо людей ,що страждають вадами слуху- це результат її розвитку протягом останніх 200 років. Значною мірою вона відображає загальні умови життя, а також соціальну та економі ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net