Комплектація СМГ

Сторінка 3

Організація і планування занять фіз. вихованням студентів в СМГ

Внаслідок неоднозначного рівня фізичної підготовки й функціонального стану здоров'я студентів спеціальних медичних груп весь період навчання студентів умовно розмежовується на три етапи: І курс - І етап, II курс - II етап, III та IV курси - третій, заключний етап реабілітації.

В залежності від етапу визначені основні завдання, розроблені практичні програми, встановлені контрольні нормативи й вимоги.

1-й етап реабілітації.

Завдання етапу:

а) визначити вихідні показники фізичного розвитку, фізичної підготовки й функціонального стану студентів;

б) з врахуванням програмного матеріалу розробити руховий режим;

в) поступово пристосовувати організм тих, хто займається, до дії оптимальних фізичних навантажень і кліматичних факторів;

г) встановити інформативні методи контролю й самоконтролю за змінами, що відбуваються в організмі студентів.

На цьому етапі руховий режим студентів складається із наступних взаємопов'язаних компонентів: ранкова спеціалізована гім настика, дворазові академічні заняття за розкладом, самостійні заняття один-три рази на тиждень.

Перші п'ять-шість занять за своєю побудовою її методикою мало відрізняються від прийнятих у лікувальній фізичній культурі. Застосовуються вправи без вираженої м'язової, напруги, дихальні, статичного й динамічного характеру у довільному розслабленні м'язів, з врахуванням необхідності розвивати функцію повного, грудного-діафрагмального дихання. Циклічні вправи застосовуються у підготовчій, основній та заключній частинах занять у вигляді ходьби в повільному темпі, середньому, бігові у повільному темпі від 5 до 15 хв. Для емоційного тонусу в Другу половину основної частини включається рухлива гра з малим навантаженням.

У заключній частині використовуються ходьба і повільний біг, вправи на розслаблення й витягування, дихальні вправи.

ІІ-й етап реабілітації.

Тут вирішуються наступні завдання:

а) поступове збільшення діапазону фізичних навантажень та поліпшення адаптації до них організму;

б) удосконалення загальнофізичної, технічної й функціональної підготовки організму тих, хто займається;

в) розширення і вдосконалення методів контролю й самоконтролю за рівнем тренованості й станом здоров'я.

Відмінності між першим та другим етапами відносяться до збільшення частоти серцевих скорочень СЧСС). Якщо на першому етапі вони знаходилися на рівні 120--130 уд/хв. то на другому - 130-150 уд/хв. Моторна щільність піднялася від 30-40% до 60%. У заняттях використовуються v більшому обсязі силові та швидкісно-силові навантаження, вправи з обтяженнями. У вправи на витривалість включаються невеликі прискорення на 10-20 м до 5-8 разів. У заняттях з гімнастики використовуються гімнастична стійка, лава, набивні м'ячі, обручі, гімнастичні палиці. Основна увага приділяється обсягу циклічних навантажень, що контролюються за ЧСС. У кінці заняття для динамічного стереотипного навантаження застосовуються вправи для м'язів тулуба, на розслаблення, у висі.

ІІІ-ій етап реабілітації.

Основні завдання етапу:

а) розширити діапазон дії засобів Фізичної культури, що сприяють поступовому виходу на максимальне для даних осіб фізичне навантаження;

б) сприяти вдосконаленню і розвитку навичок та умінь використання засобів фізичної культури в житті та професійній діяльності.

Після прийому контрольних нормативів встановлюється фізична підготовка студентів на третьому етапі реабілітації. Якщо показники не знижені, можна поступово збільшувати обсяг та інтенсивність рухового навантаження. Дослідження і практична їх апробація дозволяють фізичне навантаження доводити на третьому етапі до 70-80% інтенсивності. Це досягається, перш за все за рахунок збільшення циклічних навантажень - бігу і ходьби по пересічній місцевості, пересування на лижах, плавання, кількості повторень вправ, вихідних положень, амплітуди і ритму рухів, раціонального використання пауз між навантаженнями, емоційного фактору та ін. Заняття за своїм характером наближаються до тренувального процесу із загальнофізичної підготовки.

Протягом усіх етапів реабілітації приділяється увага загартовуванню організму.

Для успішного вирішення питань професійно-прикладної фізичної підготовки рекомендуються наступні напрями:

а) загальне оздоровлення організму студентів через раціональне використання дозованих фізичних навантажень, виховання психологічної стійкості до дії стресорних факторів у професійній діяльності;

Страницы: 1 2 3 4Аналіз психолого – педагогічної літератури з проблеми дослідження
У дослідженнях сучасних зарубіжних та вітчизняних учених проблема поведінки особистості розглядається переважно у таких аспектах: теоретико-методологічні засади виховання культури поведінки (С. Анісі ...

Проектування плану викладу теми
План – це набір коротких найменувань логічно завершених частин навчальної теми, послідовністю яких враховуються як особливості самого змісту, так і рівень знань учнів (базовий і той, що формується). ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net