Умови ефективного використання ілюстративного матеріалу на уроках образотворчого мистецтва

Педагогіка: історія і сьогодення » Методично-ілюстративне забезпечення проведення уроків образотворчого мистецтва у 1 класі » Умови ефективного використання ілюстративного матеріалу на уроках образотворчого мистецтва

Сторінка 2

Заняття образотворчим мистецтвом повинні бути організовані таким чином:

не стереотипність, структурну різноманітність, структурну режисуру;

залучення учнів до співпереживання, створення відповідного щодо теми уроку емоційного настрою, цьому сприятиме включення до сценарію уроку ігрових моментів, використання інших видів мистецтв.

наявність трьох основних структурних елементів уроку: сприймання, формування творчого задуму, його посильна творча реалізація.

Відповідно до методичних принципів мети і завдань предмета програма з образотворчого мистецтва складається з 2 головних розділів:

Сприйняття.

Практична (творча) художня діяльність.

Розділ “Сприймання” включає в себе два взаємопов’язаних види діяльності.

Естетичне сприймання дійсності. Передбачає її художнє освоєння, тобто формування вмінь бачити, емоційно сприймати та усвідомлювати красу різноманітних явищ і об’єктів діяльності: природи і тваринного світу, лист і ілюстрації будинків, квартир, зовнішнього вигляду людини та вміння висловлювати свої думки.

Сприймання мистецтва. Передбачає формування навичок сприймання й оцінку художнього образу у творах образотворчого мистецтва.

Розділ “Практична (творча) художня діяльність” передбачає максимально широкий спектр художніх технік і матеріалів, включає роботу на площині та в об’ємі.

По кожному з розділів робота виконується за чотирма основними начальними категоріями:

форма (силует, частина і ціле, пропорції, конструкції…);

простір і час;

питання композиції і композиційна діяльність;

колір.

Роботу щодо освоєння навчальних проблем програма пропонує здійснювати у трьох аспектах художньо-творчого розвитку; реальному, декоративному, виражальному, які передбачають посильне створення художнього образу на основі передачі різноманітних якостей і властивостей форми, кольору, простору та композицій відповідно:

У реалістичному художньому аспекті. Методи і форми роботи: з натури, з пам’яттю, за уявленням, індивідуальна робота.

У декоративній манері. Методи і форми роботи: за уявлення; індивідуальна, групова, колективна робота.

у різних стильових напрямках від абстрактних до асоціативно-виражальних. Методи і форми: за уявленням.

Структура програми, послідовність освоєння завдання, зміст уроків визначені відповідно до вікових закономірностей у галузі образотворчої діяльності і поділені на три великих блоки, що дозволяє врахувати вікові особливості дітей: 1–4; 5–7; 8–11 класів.

У програмі вказані лише навчальні завдання (листа). Завдання, спрямовані на розвиток художньо-образного мислення й уяви на завжди подають, але повинні реалізовуватися учителем на кожному уроці.

Провідне навчальне завдання уроку зазначається першим, супутні завдання – у порядку значущості для даного уроку.

Програмою виділено 34 навчальні години предмету, але для 1-го класу. Провідними моральними категоріями є “колір” і “форма”.

Додаткові навчальні завдання мають на меті ознайомити учнів з художніми методами та початкове опанування засобами вираження про вирішенні завдань.

Провідними методичними прийомами у роботі з першокласниками є гра.

Подана в програмі орієнтована тематика завдань розрахована на дитяче сприйняття і не може виступити календарним планом. Якщо кількість завдань перевищує кількість навчальних годин, вчителю надається можливість вибрати найкращий варіант завдання або замінити його за своїм бажанням, але з урахуванням навчальних вимог програми.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Розвиток біотехнології як пріоритетного напряму розвитку української економіки
Досвід розвитку нових індустріальних країн Південно-Східної Азії показує, що переважна частина технологічних активів поступає до національної економіки країни, яка розвивається, саме на перших етапах ...

Значення прикладних знань і навчань в удосконалюванні педагогічної майстерності
Доведено, що вчитель тим більше успішно здійснює професійну діяльність, тим легше опановує дитячим колективом, завойовує в нього довіру, чим більше в нього знань, навичок, умінь, що безпосередньо не ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net