Психологічні передумови активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках з дисципліни «Технології»

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання інформаційно-комунікаційних технологій для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів під час уроків технологій » Психологічні передумови активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках з дисципліни «Технології»

Сторінка 1

Кожний учитель дисципліни «Технології» хоче, щоб його учні з цікавістю і бажанням навчалися в школі. У цьому зацікавлені й батьки учнів. Проте часом і вчителям, і батькам доводиться з жалем констатувати: «не хоче навчатися», «міг би чудово навчатися, а бажання немає». У цих випадках ми зустрічаємося з тим, що в учня не сформувалися потреби в знаннях, немає інтересу до навчання.

У чому сутність потреби в знаннях? Як вона виникає? Як вона розвивається? Які педагогічні засоби можна використовувати для формування в учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології» інтересу до знань? Ці питання хвилюють багатьох педагогів і батьків.

Вчителі знають, що школяра не можна успішно навчати, якщо він відноситься до навчання і знань байдуже, без інтересу. Тому інтереси учнів треба формувати і розвивати для активізації пізнавальної діяльності.

Розглядаючи питання про інтерес учнів 10-11 класів до предмета «Технології», треба торкнутися таких дуже важливих питань цієї проблеми як: сутність інтересу, його значення в навчанні, особливості юнацького віку і які інтереси їм притаманні.

Метою дослідження є з’ясування таких питань: які інтереси є в учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології», їх ставлення до навчання, які чинники впливають на виникнення і розвиток інтересу, як інтерес впливає на успішність школярів.

Пізнавальна діяльність людини становить досить складний процес взаємодії зовнішніх і внутрішніх умов. Зовнішні впливи є визначальними в розвитку пізнавальної активності особистості, але в міру розвитку свідомості людини, утвердження спрямованості її особистості все більшу роль в її діяльності набувають внутрішні умови: досвід, світогляд, інтереси і потреби. Ці чинники у своїй суперечливій єдності і складають спрямованість у діяльності особистості, що робить вплив на весь розвиток психологічних процесів людини. Завдяки спрямованості особистості школяра вся його пізнавальна діяльність набуває вибіркового характеру, що створює стійку увагу до предмета пізнання. Під впливом стійкої уваги до об’єкта пізнання вдосконалюється і сформована динамічна система психічних процесів, що забезпечує розвиток пізнавальної активності й самостійності особистості школяра.

Справді, немає, і не може бути активною пізнавальна діяльність людини без стійкої уваги з її боку до законів і явищ навколишнього світу. Пізнавальна діяльність особистості завжди пов’язана з будь-яким об’єктом, завданням, завжди цілеспрямована, – в першу чергу на ті об’єкти і явища, які мають життєве значення та цікаві для особистості.

Різна ступінь зацікавленості особистості в об’єкті або явищі породжує різне ставлення до діяльності, а, отже, і рівень пізнавальної активності й самостійності. І це закономірно. В процесі цілеспрямованої пізнавальної діяльності людина не лише виявляє своє ставлення до об’єктів навколишнього світу, а й пробуджує не лише пізнавальне, а й регулятивне значення: вони не лише допомагають засвоювати нові знання, а й здійснюють плідний вплив на формування ставлення до самої пізнавальної діяльності. технологія навчання освіта інтернет

Пізнавальний інтерес – це інтерес до навчальної діяльності, до набуття знань, до науки.

Виникнення пізнавального інтересу залежить у першу чергу від рівня розвитку учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології»,, їхнього досвіду, знань, того ґрунту, який живить інтерес, а з іншого боку, від способу подання навчального матеріалу.

Інтерес учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології», є визначальним чинником у процесі оволодіння знаннями. Знані педагоги – класики усіх часів підкреслювали першорядне значення в навчанні інтересу, любові до знань. Цікаве навчання не виключає вміння працювати із зусиллям, а, навпаки, сприяє цьому.

Тому, одним з найважливіших завдань педагогів має бути – виявлення наявних інтересів, розвиток і виховання інтересу до знань в учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології».

Інтерес – це форма прояву пізнавальних потреб, що забезпечує спрямованість особистості на усвідомлення цілей діяльності і тим самим сприяє орієнтуванні, ознайомленню з новими фактами, більш повному і глибокому відображенню дійсності .

У зв’язку з цим інтерес визначається як емоційно-пізнавальне ставлення, безпосередньо мотивоване, що мають тенденцію переходити в пізнавальну спрямованість особистості. Від безпосередньо мотивованого емоційного переживання (любові, захопленості) інтерес відрізняється наявністю емоційно-пізнавальних відносин, не розкладених на елементи інтелектуальної емоції – радість пізнання. Від почуття обов’язку і відповідальності, свідомого ставлення інтерес відрізняється наявністю безпосереднього мотиву, поява радості пізнання (крім радості виконаного боргу) свідчить про появу інтересу.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Методи науково-педагогічних досліджень
Усяка наука заснована на фактах. Вона збирає факти, зіставляє їх і робить висновки, встановлює закони тієї області діяльності, що вивчає. Способи одержання цих фактів називаються методами наукового – ...

Необхідна умова освіти – ІКТ
Необхідною умовою інформатизації освіти є готовність школярів до використання нових інформаційних технологій навчання. За твердженням академіка АПН України В.М. Мадзігона: "Реформування всіх сто ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net