Психологічні передумови активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках з дисципліни «Технології»

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання інформаційно-комунікаційних технологій для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів під час уроків технологій » Психологічні передумови активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках з дисципліни «Технології»

Сторінка 2

Однак пізнавальний інтерес не завжди спонукає особистість до активної навчальної діяльності. Ці інтереси лише тоді перетворюються на необхідну спрагу пізнання, піднімаються на рівень духовної потреби, коли вони включаються в загальну систему мотивів, що визначають життєві позиції особистості, її спрямованість на пізнавальну діяльність.

Проблема інтересу в навчанні не нова. Значення його стверджували багато дидактів минулого. У найрізноманітніших трактуваннях проблеми в класичній педагогіці головну функцію його всі бачили в тому, щоб наблизити учня до навчання, заохотити, «зачепити» так, щоб навчання для учня стало бажаним, потребою, без задоволення якої немислимо його благополучне формування.

Пізнавальний інтерес потрібно визнавати одним із чинників навчального процесу, вплив якого незаперечно як на створення світлої і радісної атмосфери навчання, так і на інтенсивність перебігу пізнавальної діяльності учнів.

За наявності пізнавальних інтересів навчання стає близькою, життєво значущою діяльністю, у якій сам школяр кровно зацікавлений.

Методика вивчення і формування пізнавальних інтересів учнів – питання в рівній мірі актуальне для дослідження проблеми, так і для практики навчання і виховання. До методів дослідження пізнавального інтересу учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології» підійдемо, перш за все, з позиції загальної проблеми виховання і розвитку, в фарватері якої виявляються найважливіші тенденції формування і розвитку будь-якої властивості особистості.

Процес формування пізнавального інтересу, як і будь-якої сторони особистості, відбувається в діяльності, структура якої (її завдання, зміст, способи та мотиви) складають об’єктивну основу розвитку пізнавального інтересу.

Головний вид цієї діяльності – навчання, в процесі якого відбувається систематичне оволодіння знаннями в різних предметних сферах, придбання та вдосконалення способів (умінь і навичок) пізнавальної діяльності, трансформування цілей, що висуваються суспільством, школою, в мотиви діяльності самого навчання.

Навчання закладає основи пізнавального інтересу, але не вичерпує собою всіх можливостей його формування. У будь-якому виді діяльності, оскільки пізнавальна і практична сторони для особистості не відособлені, є необхідний ґрунт для формування пізнавального інтересу. Особливо сприятлива діяльність, пов’язана з предметом інтересу учня. В зв’язку з цим широка позанавчальна діяльність становить значний простір для формування пізнавального діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології».

Ефект пізнавальної діяльності для формування пізнавального інтересу школярів залежить від педагогічно правильної її організації, використання об’єктивних умов і внутрішніх можливостей особистості учня. До останніх відносяться потреби, система цілей і завдань особистості, її позиції, на основі якої виникають складні відносини до предметного світу і до людей, рівень загального розумового розвитку і виявляє у себе зачатки новоутворень. Формування пізнавальних інтересів та активності особистості – процеси взаємообумовлені. Пізнавальний інтерес породжує активність, але, в свою чергу, підвищення активності зміцнює та поглиблює пізнавальну діяльність учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології». В процесі дослідження інтересів використовують такі методи – анкетування, твори, експериментальні завдання, інтерв’ю, лабораторний експеримент, спостереження, педагогічний експеримент, психологічне тестування. Тепер розгляньмо докладно всі зазначені питання проблеми пізнавального інтересу і його впливу на навчання, на активізацію пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології».

Весь багатовіковий досвід минулого дає підставу стверджувати, що інтерес у навчанні становить важливий і сприятливий чинник його побудови.

Ян Амос Коменський , що зробив революцію в дидактиці, розглядаючи нову школу як джерело радості, світла і знання, вважав інтерес одним з головних шляхів створення цієї світлої і радісної обстановки навчання. Ж.-Ж. Руссо, спираючись на безпосередній інтерес вихованця до оточуючих його предметів і явищ, намагався будувати доступне і приємне дитині навчання. К.Д. Ушинський в інтересі бачив основою внутрішній механізм успішного навчання. Він показав, що зовнішній механізм приневолювання не досягає потрібного результату. Навіть І.Ф. Гербарт, визнаючи інтерес іманентною властивістю, закликав учителів не бути нудними, а засновувати навчання на інтересах, притаманних дитині. К.Д. Ушинський писав, що навчання, позбавлене всякого інтересу і взяте лише силою примусу, хоча б його черпати з кращого джерела – з любові до вихователя, вбиває в навчанні бажання вчитися, без якої він далеко не піде. Науковець вважав, що потрібно зробити навчальну роботу наскільки можливо цікавою, і, не перетворювати цю роботу в забаву.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Система освіти в україні під владою російської імперії другої половини XVIII – першій половині XIX століть
Остання чверть XVIII століття у розвитку початкової освіти в Україні позначалась впливом загальнодержавної шкільної реформи, яку проводив уряд Катерини ІІ. У 1786 році було затвердженно "Статут ...

Перевірка ефективності формування комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів
Експериментальної базою дослідження стала Зеленська ЗОШ І-ІІ ступенів Бучацького району Тернопільської області. Педагогічним експериментом було охоплено 56 учнів 4-х класів. Дослідження проводилося п ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net