Психологічні передумови активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках з дисципліни «Технології»

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання інформаційно-комунікаційних технологій для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів під час уроків технологій » Психологічні передумови активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках з дисципліни «Технології»

Сторінка 4

 потужний побудник активної особистості, під впливом якого всі психічні процеси проходять особливо інтенсивно і напружено, а діяльність стає захоплюючою і продуктивною;

 особливе виборче ставлення до навколишнього світу, до його об’єктів, явищ, процесів.

У школі об’єктом пізнавального інтересу учнів є зміст навчальних предметів, оволодіння якими складає основне призначення навчання.

У сферу пізнавального інтересу включається не лише здобування школярами знань, а й процес оволодіння знаннями, процес навчання в цілому, що дозволяє набувати необхідні способи пізнавання та сприяє постійному поступального руху школяра.

Пізнавальна діяльність зможе набути характеру схильності, якщо людина посилено і постійно займається певним видом діяльності, вважає за краще цей вид діяльності іншим, якщо, нарешті, вона пов’язує з діяльністю життєві плани.

Пізнавальний інтерес не завжди і не обов’язково розвивається в схильності. Цінність його для розвитку особистості полягає в тому, що пізнавальна діяльність у даній предметній галузі під впливом інтересу до неї активізує психічні процеси особистості, приносить їй глибокі інтелектуальні задоволення, що сприяють емоційному підйому, що пізнавальний інтерес виступає як важливий мотив активності особистості, її пізнавальної діяльності.

Елементи пізнавальної спрямованості мають місце в будь-якому інтересі, тому, що, цікавлячись предметом або явищем, людина, природно, хоче ближче його дізнатися, ознайомитися з ним.

Пізнавальний інтерес становить сплав, найважливіший для розвитку особистості, психічних процесів. У інтелектуальної діяльності, що проходить під впливом пізнавальних інтересів, виявляється:

 активний пошук;

 здогадка;

 дослідницький пошук;

 готовність до вирішення завдання.

Емоційні прояви, вкладені в пізнавальний інтерес:

 емоції та здивування;

 почуття очікування нового;

 почуття інтелектуальної радості;

 почуття успіху.

Інтелектуальний, вольовий і емоційний боки, пізнавального інтересу становлять не його частини, а єдине, взаємопов’язане ціле.

Важливою особливістю пізнавального інтересу є також і те, що центром його буває така пізнавальна діяльність, яка вимагає від людини активної, пошукової або творчої роботи, а не елементарного орієнтування на новизну і несподіванки.

Пізнавальний інтерес – явище різноманітне, тому на процес навчання і виховання він може впливати різними своїми сторонами.

Пізнавальний інтерес виступає як найцінніший мотив навчальної діяльності.

Допитливість, готовність до пізнавальної діяльності, «спрага знань» – все це різні вирази пізнавальної спрямованості особистості, в основі якої лежить пізнавальний інтерес, який визначає активне ставлення до світу і до процесу його пізнання .

Формування цієї риси особистості надзвичайно благодійно позначається на всьому розвитку учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології». Їхня розумова і моральна енергія знаходить вихід і відповідає їхньому інтересу діяльності, яка завдяки сильним внутрішнім спонуканням підвищує інтенсивність усіх психічних процесів: мислення, уява, пам’ять, воля, емоції. В свою чергу, сама діяльність, зігріта радістю пізнання, насичена думкою і пошуком, стає більш успішною, продуктивною і творчою. Все це, зміцнює почуття власної гідності школяра, незмірно підвищує питому вагу його участі в колективі однолітків і цінність його особистості в очах дорослих.

Отже, кожний із цих видів інтересу може стати і етапом його розвитку. В одній галузі знань інтерес може існувати як епізодичний, в іншій, виникнувши як стійкий, згаснути, стати епізодом або перейти в особистісний інтерес. Стійкий інтерес завжди є проміжним, але важливим для періоду навчання школяра.

У школярів одного й того ж класу пізнавальний інтерес може мати рівний рівень свого розвитку і різний характер прояву, зумовлених різним досвідом, особливими шляхами індивідуального розвитку.

Елементарним рівнем пізнавального інтересу можна вважати відкритий, безпосередній інтерес до нових фактів, до цікавих явищ, які фігурують в інформації, що учні одержують на уроці.

Більш високим рівнем пізнавальної діяльності є інтерес до пізнання істотних властивостей предметів або явищ, що становлять більш глибоку і часто невидиму внутрішню суть. Цей рівень вимагає пошуку, здогадів, активного оперування наявними знаннями, набутими способами.

На цьому рівні пізнавальний інтерес часто пов’язаний з вирішенням завдань прикладного характеру, в яких учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології» цікавить не стільки принцип дії, як механізм, за допомогою якого вони відбуваються. На цьому рівні інтерес вже не знаходиться на поверхні окремих фактів, але ще не настільки проникає у свідомість, щоб виявити закономірності. Цей рівень, мабуть, можна назвати стадією описовості, в якій фіксація зовнішніх ознак та істотних властивостей досліджуваного знаходиться на рівних стадіях. Ця стадія, як показали дослідження, характерна для учнів, які ще не мають достатньо теоретичного багажу, щоб проникнути в суть і глибину речей, але вже відірвалися до дедуктивного, самостійного підходу в навчанні.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Аналіз основних понять “екологічна освіта”, “екологічне виховання”, “екологічна вихованість”
Екологічна освіта і виховання підростаючих поколінь у сучасних умовах мають бути спрямовані, у першу чергу, на зміну ставлення самої людини до свого здоров’я, а потім і до навколишнього середовища як ...

Розвиток діалогічного та монологічного мовлення
У період реформування початкової школи й оновлення її змісту освіти відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту" відбувається переорієнтація процесу навчання української мови ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net