Психологічні передумови активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках з дисципліни «Технології»

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання інформаційно-комунікаційних технологій для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів під час уроків технологій » Психологічні передумови активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках з дисципліни «Технології»

Сторінка 5

Ще більш високий рівень інтересу становить інтерес учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології» до причинно-наслідкових зв’язків, до виявлення закономірностей, до встановлення загальних принципів явищ, що діють у різних умовах. Цей рівень буває, пов’язаний з елементами дослідницької творчої діяльності, з придбанням нових і вдосконаленням попередніх способів навчання. На цьому рівні навчальний процес відчутно просувається в учня, який виявляє не лише схоплювання загального змісту, а й глибоке опосередковане усвідомлення найважливіших, істотних сторін досліджуваного, який здатний бачити діалектику явищ, виявити глибокий інтерес до пізнання закономірностей.

Інтерес до навчання може бути відносно стійкий, і пов’язаний з певним колом предметів, завдань. Відносна стійкість пізнавального інтересу до певної галузі предметів і явищ дозволяє вчителю спиратися на наявні розташування учнів, використовувати їх активність і поступово зміцнювати і розвивати його як мотив навчання. Цей рівень стійкості пізнавального інтересу характерний для більшості учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології», у яких мотив пізнавального інтересу як внутрішній побудник їх навчання ще не настільки сильний, щоб не мати потребу в зовнішній стимуляції, що йде від засобів навчального процесу. В цих випадках дуже важливо розглядати тенденцію його стійкості: чи переважають в учня внутрішній побудник інтересу, або ж він потребує більше зовнішніх стимулів.

Нарешті, пізнавальний інтерес учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології» може бути досить стійким. Тоді внутрішня мотивація в навчанні буде переважати, і учень може навчатися з охотою навіть всупереч несприятливих зовнішніх стимулів. Цей рівень стійкості пізнавального інтересу є вже нероздільне ціле з потребою в пізнанні, коли учень не просто хоче вчитися, а не може не вчитися. Міцний пізнавальний інтерес сприяє розвитку далеко не кожного з учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології». Він дуже індивідуальний і формується під впливом безлічі шляхів (не тільки в навчанні, а й у занятті улюбленою справою у вільний час; не тільки навчальна книжка, а й безліч засобів масових комунікацій, і не тільки вчитель, а й батьки, товариші, знавці своєї справи). Будь-яка з цих (і не названих тут) обставин може мати сильний і особливий вплив на пізнавальний інтерес школярів.

У комплексі даних про пізнавальний інтерес дуже суттєвими є і його усвідомленість. Усвідомлення мотиву завжди пов’язане з більш сильними впливами його на діяльність. Неусвідомлений мотив теж діє, але приховано, тому ним важче управляти.

Усвідомлення пізнавальних інтересів учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології» дозволяє їм надавати перевагу навчальним завданням більш складного характеру, до чого вони прагнуть у процесі вільного вибору в природній та експериментальній ситуаціях. У свою чергу неусвідомлений інтерес породжує всеядність у виборі кола читання, телебачення, Інтернет, занять в години дозвілля, що мало сприяє зміцненню домінуючих інтересів і визначення схильностей школяра.

Отже, пізнавальний інтерес потрібно визнати одним із чинників навчального процесу, вплив якого незаперечно як на створення світлої і радісної атмосфери навчання, так і на інтенсивність перебігу пізнавальної діяльності учнів. Спробуємо розібратися в цьому.

У пізнавальному інтересі, як у своєрідній клітці розвитку, знаходить своє вираження низка значних для навчання та розвитку моментів.

1. У ньому виражена єдність об’єктивної та суб’єктивної сторін пізнавальної діяльності.

2. У ньому найбільш відчутно проявляється закономірність переходу зовнішнього у внутрішнє, що становить суть розвивального навчання.

3. Психологічна структура самого феномена «інтерес».

4. Під його впливом активізується процес пізнавальної діяльності, в цілому, і психічні процеси, що лежать в основі творчої, пошукової, дослідницької діяльності. Активніше проходить сприйняття, гостріше стають спостереження, активізується емоційна і логічна пам’ять, інтенсивніше працює уява.

Отже, внутрішній бік навчального процесу, представлений пізнавальним інтересом, стає невичерпним джерелом, яке сприяє і більш сприятливому, і більш тривалому, і більш продуктивному перебігу пізнавальної діяльності школяра .

Юнацький вік – це вік від 15 до 18 років, що відповідає віку учнів 10-11 класів.

Перехід до дорослості пронизує всі сторони розвитку школяра: і його анатомічно-фізіологічний, і інтелектуальний, і моральний розвиток – і всі види його діяльності.

У цьому віці серйозно змінюються умови життя та діяльності школяра, що призводить до перебудови психіки, зламу старих сформованих форм стосунків із людьми. У 10 класі школярі систематичного вивчають фундаментальні науки. А це вимагає від їх психічної діяльності більш високого рівня: глибоких узагальнень і доказів, розуміння більш складних абстрактних відносин між об’єктами, формування абстрактних понять. Учень починає відіграти значно, більшу роль у школі, родині, до нього починають висувати більш серйозні вимоги з боку суспільства і колективу, з боку дорослих.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Удосконалення мовленнєвого розвитку молодших школярів
Державний освітній стандарт змісту, обсягу й рівня мовної освіти в початкових класах передбачає створення можливостей для появи варіативних технологій засвоєння молодшими школярами мовленнєвих умінь ...

Головні вияви девіантної поведінки
До головних негативних форм прояву девіації належать: злочинність, алкоголізм, проституція, наркоманія. Злочинність. Свого часу П. Сорокін зробив дуже цікавий аналіз спроб юристів дати визначення, що ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net