Психологічні передумови активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках з дисципліни «Технології»

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання інформаційно-комунікаційних технологій для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів під час уроків технологій » Психологічні передумови активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках з дисципліни «Технології»

Сторінка 5

Ще більш високий рівень інтересу становить інтерес учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології» до причинно-наслідкових зв’язків, до виявлення закономірностей, до встановлення загальних принципів явищ, що діють у різних умовах. Цей рівень буває, пов’язаний з елементами дослідницької творчої діяльності, з придбанням нових і вдосконаленням попередніх способів навчання. На цьому рівні навчальний процес відчутно просувається в учня, який виявляє не лише схоплювання загального змісту, а й глибоке опосередковане усвідомлення найважливіших, істотних сторін досліджуваного, який здатний бачити діалектику явищ, виявити глибокий інтерес до пізнання закономірностей.

Інтерес до навчання може бути відносно стійкий, і пов’язаний з певним колом предметів, завдань. Відносна стійкість пізнавального інтересу до певної галузі предметів і явищ дозволяє вчителю спиратися на наявні розташування учнів, використовувати їх активність і поступово зміцнювати і розвивати його як мотив навчання. Цей рівень стійкості пізнавального інтересу характерний для більшості учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології», у яких мотив пізнавального інтересу як внутрішній побудник їх навчання ще не настільки сильний, щоб не мати потребу в зовнішній стимуляції, що йде від засобів навчального процесу. В цих випадках дуже важливо розглядати тенденцію його стійкості: чи переважають в учня внутрішній побудник інтересу, або ж він потребує більше зовнішніх стимулів.

Нарешті, пізнавальний інтерес учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології» може бути досить стійким. Тоді внутрішня мотивація в навчанні буде переважати, і учень може навчатися з охотою навіть всупереч несприятливих зовнішніх стимулів. Цей рівень стійкості пізнавального інтересу є вже нероздільне ціле з потребою в пізнанні, коли учень не просто хоче вчитися, а не може не вчитися. Міцний пізнавальний інтерес сприяє розвитку далеко не кожного з учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології». Він дуже індивідуальний і формується під впливом безлічі шляхів (не тільки в навчанні, а й у занятті улюбленою справою у вільний час; не тільки навчальна книжка, а й безліч засобів масових комунікацій, і не тільки вчитель, а й батьки, товариші, знавці своєї справи). Будь-яка з цих (і не названих тут) обставин може мати сильний і особливий вплив на пізнавальний інтерес школярів.

У комплексі даних про пізнавальний інтерес дуже суттєвими є і його усвідомленість. Усвідомлення мотиву завжди пов’язане з більш сильними впливами його на діяльність. Неусвідомлений мотив теж діє, але приховано, тому ним важче управляти.

Усвідомлення пізнавальних інтересів учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології» дозволяє їм надавати перевагу навчальним завданням більш складного характеру, до чого вони прагнуть у процесі вільного вибору в природній та експериментальній ситуаціях. У свою чергу неусвідомлений інтерес породжує всеядність у виборі кола читання, телебачення, Інтернет, занять в години дозвілля, що мало сприяє зміцненню домінуючих інтересів і визначення схильностей школяра.

Отже, пізнавальний інтерес потрібно визнати одним із чинників навчального процесу, вплив якого незаперечно як на створення світлої і радісної атмосфери навчання, так і на інтенсивність перебігу пізнавальної діяльності учнів. Спробуємо розібратися в цьому.

У пізнавальному інтересі, як у своєрідній клітці розвитку, знаходить своє вираження низка значних для навчання та розвитку моментів.

1. У ньому виражена єдність об’єктивної та суб’єктивної сторін пізнавальної діяльності.

2. У ньому найбільш відчутно проявляється закономірність переходу зовнішнього у внутрішнє, що становить суть розвивального навчання.

3. Психологічна структура самого феномена «інтерес».

4. Під його впливом активізується процес пізнавальної діяльності, в цілому, і психічні процеси, що лежать в основі творчої, пошукової, дослідницької діяльності. Активніше проходить сприйняття, гостріше стають спостереження, активізується емоційна і логічна пам’ять, інтенсивніше працює уява.

Отже, внутрішній бік навчального процесу, представлений пізнавальним інтересом, стає невичерпним джерелом, яке сприяє і більш сприятливому, і більш тривалому, і більш продуктивному перебігу пізнавальної діяльності школяра .

Юнацький вік – це вік від 15 до 18 років, що відповідає віку учнів 10-11 класів.

Перехід до дорослості пронизує всі сторони розвитку школяра: і його анатомічно-фізіологічний, і інтелектуальний, і моральний розвиток – і всі види його діяльності.

У цьому віці серйозно змінюються умови життя та діяльності школяра, що призводить до перебудови психіки, зламу старих сформованих форм стосунків із людьми. У 10 класі школярі систематичного вивчають фундаментальні науки. А це вимагає від їх психічної діяльності більш високого рівня: глибоких узагальнень і доказів, розуміння більш складних абстрактних відносин між об’єктами, формування абстрактних понять. Учень починає відіграти значно, більшу роль у школі, родині, до нього починають висувати більш серйозні вимоги з боку суспільства і колективу, з боку дорослих.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Дошкільне виховання в зарубіжних країнах
Фахівці зарубіжних країн дають одностайну оцінку значенню фізичного виховання в дошкільний період. Про це свідчить що намітилася майже повсюдно тенденція підвищення інтересу до цього аспекту дошкільн ...

Основні завдання, принципи та етапи формування. Європейського простору вищої освіти
Гармонізація архітектури системи європейської вищої освіти є основним завданням Болонського процесу. Визначальні властивості європейської вищої освіти: якість, конкурентоспроможність вищих навчальних ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net