Психологічні передумови активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках з дисципліни «Технології»

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання інформаційно-комунікаційних технологій для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів під час уроків технологій » Психологічні передумови активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках з дисципліни «Технології»

Сторінка 6

Істотні зміни відбуваються в емоційній сфері учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології». Емоції учня відрізняються значною силою і труднощами в їх управлінні. Юнаки відрізняються значною пристрастю в їх прояві і запальністю. З цим пов’язано невміння стримувати себе, слабкістю самоконтролю, різкість у поведінці.

Учням властиво бурхливий прояв своїх почуттів. Якщо вони відчувають найменшу несправедливість до себе, вони здатні вибухнути, хоча потім можуть шкодувати про це.

Емоційні переживання учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології» набувають значну стійкість.

Нерідко почуття учня бувають суперечливі. Дуже важливо, щоб ці протиріччя вирішувалися на користь позитивних, суспільно значущих почуттів.

Навчання для учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології» є головним видом діяльності. І від того, як навчається учень, багато в чому залежить його психічний розвиток, становлення його як громадянина. Істотні зміни відбуваються в емоційній сфері школяра. Емоції учня відрізняються великою силою і труднощами в їх управлінні. Школярі відрізняються значною пристрастю в їх прояві і запальністю. З цим пов’язано невміння стримувати себе, слабкістю самоконтролю, різкість у поведінці.

Розширення зв’язків з навколишнім світом, широке всепоглинаюче спілкування з однолітками, особисті інтереси та інтереси також часто знижують безпосередній інтерес учнів до навчання. Свідомо – позитивне ставлення учнів до навчання виникає тоді, коли навчання задовольняє їхні пізнавальні потреби, завдяки чому знання набувають для них певний сенс як необхідна і важлива умова підготовки до майбутнього самостійного життя. Однак тут часом спостерігається розбіжність: прагнення до придбання знань може поєднуватися з байдужим або навіть негативним ставленням до шкільного навчання. Це може бути своєрідною реакцією на ті чи інші невдачі в навчанні, на конфлікт з вчителем. Учень зазвичай гостро переживає ці невдачі: робить вигляд, що до успіхів у навчанні він зовсім байдужий. Найбільш істотну роль у формуванні позитивного ставлення школярів до навчання, як показали дослідження, відіграють змістовність навчального матеріалу, його зв’язок з життям і практикою, проблемний та емоційний характер викладу, організація пошукової, пізнавальної діяльності, що дає учням 10-11 класів на уроках предмета «Технології» можливість переживати радість самостійних відкриттів, озброєння школярів раціональними прийомами навчальної роботи, навичками самовиховання, що є неодмінною передумовою для досягнення успіху.

Розвиток мислення. У процесі навчання дуже помітно вдосконалюється мислення учня. Зміст і логіка, предметів, що вивчаються в школі, зміна характеру і форм навчальної діяльності формують і розвивають у нього здатність активно, самостійно мислити, міркувати, порівнювати, робити глибокі узагальнення і висновки. Довіра вчителя до розумовим можливостей учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології» як можна більше відповідає віковим особливостям особистості.

Основна особливість розумової діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології» – наростає з кожним роком здатність до абстрактного мислення, зміна співвідношення між конкретно-образним та абстрактним мисленням на користь останнього. Конкретно-подібні (наочні) компоненти мислення не зникають, а зберігаються і розвиваються, продовжуючи відіграти суттєву роль у загальній структурі мислення (наприклад, розвивається здатність до конкретизації, ілюстрації, розкриття змісту поняття в конкретних образах і уявленнях). Тому за одноманітності, однобічності або обмеженості наочного досвіду гальмується осмислення абстрактних суттєвих ознак об’єкта.

Значення конкретно-образних компонентів мислення позначається і в тому, що в низці випадків вплив безпосередніх чуттєвих вражень виявляється сильнішим впливу слів (тексту підручника, пояснення вчителя). У результаті відбувається неправомірне звуження або розширення того чи іншого поняття, коли до його складу привноситься яскраві, але несуттєві ознаки. Випадково відображені ілюстрації в підручнику, наочному посібнику, кадри навчального кінофільму, фрагменти презентації чи педагогічного програмного засобу.

Розвиток спостережливості, пам’яті, уваги. У процесі навчання учень набуває здатності до складного аналітико-синтетичного сприйняття (спостереження) предметів і явищ. Сприйняття стає плановим, послідовним і всебічним. Учні 10-11 класів на уроках предмета «Технології» сприймають вже не лише те, що лежить на поверхні явищ, хоча тут багато чого залежить від їхнього ставлення до сприйняття навчального матеріалу – учень вражає поверховістю, легковажністю свого сприйняття. Школяр може дивитися і слухати, але сприйняття його буде випадковим.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Мотивація навчання
Вагомий внесок у розвиток українського реалістичного народного театру зробив М.Старицький насамперед своїми оригінальними драматичними творами. Актуальна, вагома проблематика, психологічна достовірні ...

Етапи модернізації профільного навчання в сучасній школі
Учитель профільної школи зобов'язаний не просто бути фахівцем високого рівня, який відповідає профілю та спеціалізації своєї діяльності, а й мусить забезпечувати: варіативність та особистісну орієнта ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net