Психологічні передумови активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках з дисципліни «Технології»

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання інформаційно-комунікаційних технологій для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів під час уроків технологій » Психологічні передумови активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках з дисципліни «Технології»

Сторінка 7

Істотних змін у цьому віці зазнають пам’ять і увага. Розвиток йде шляхом посилення їх довільності. Наростає вміння організовувати і контролювати свою увагу, процеси пам’яті, управляти ними. Пам’ять і увага поступово набувають характеру організованих, регульованих і керованих процесів.

У юнацькому віці помічається значний прогрес у запам’ятовуванні словесного і абстрактного навчального матеріалу. Уміння організовувати розумову роботу із запам’ятовування певного навчального матеріалу, уміння використовувати спеціальні способи запам’ятовування розвинене в учнів10-11 класів на уроках предмета «Технології» в набагато більшій мірі, ніж у школярів середньої школи.

Розвиток уваги відрізняється відомою суперечливістю: з одного боку, в юнацькому віці формується стійка, довільна увага. З іншого – значна кількість вражень, переживань, бурхлива активність та імпульсивність учня часто приводить до нестійкості уваги, і його швидкого відволікання.

Кращий спосіб організувати увагу школяра пов’язаний не з застосуванням вчителем будь-яких особливих прийомів, а з умінням так організувати навчальну діяльність, щоб в учня не було ні часу, ні бажання, ні можливості відволікатися на тривалий час. Цікава справа, цікавий урок здатні захопити школяра, і він з захопленням працює досить тривалий час, не відволікаючись. Активна пізнавальна діяльність – ось що робить урок цікавим для учня, от що саме собою сприяє організації його уваги.

У юнацькому віці відбуваються суттєві зрушення у розвитку розумової діяльності учнів, головним чином у процесі навчання. Зміст і логіка предметів, що вивчаються, характер засвоєння знань у школярів вимагають опори на здатність самостійно мислити, порівнювати, робити висновки і узагальнення.

Усі навчальні предмети, що вивчаються школярами, перш за все, стимулюють розвиток у них абстрактного мислення. Природно, що основною особливістю розумової діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології» є здатність до абстрактного мислення, що наростає з кожним роком, зміна співвідношення між конкретно-образним та абстрактним мисленням на користь абстрактного мислення. Звичайно, не повинне мати місця спрощене трактування вікових змін у мисленні, згідно з яким в юнацькому віці він переходить до абстрактного мислення. З переходом до юнацького віку істотно змінюються, збагачуються як абстрактно узагальнюючі, так і образні компоненти пізнавальної діяльності.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 Формування комунікативно-мовленнєвих умінь у контексті сучасної методики у 4 класі
Проблема взаємозв’язку мовної освіти і мовленнєвого розвитку учнів визначила нові змістові лінії навчання української мови: комунікативну, лінгвістичну та лінгво-українознавчу, виникла необхідність у ...

Проектування кваліфікаційної характеристики фахівця
Щоб більш детально визначити систему виробничого навчання необхідно встановити місця працевлаштування фахівця та визначити його професіональні дії. Професійне призначення та умови використання фахівц ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net