Інформаційно-комунікаційні технології як засіб підвищення активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології»

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання інформаційно-комунікаційних технологій для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів під час уроків технологій » Інформаційно-комунікаційні технології як засіб підвищення активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології»

Сторінка 1

В основу навчання предмета «Технології» покладено діяльністний підхід до вивчення трудових процесів. У процесі організації уроків предмета «Технології» передбачається створення в учнів наочно-образних представлень з теми, що вивчається, а в процесі виконання практичних робіт уявлення про необхідні для цього трудові дії. Застосування засобів ІКТ дозволяють, учителеві підвищити наочність у навчанні предмета «Технології».

ІКТ є сучасними наочними засобами. До них відносяться аудіовізуальні і мультимедійні засоби навчання. Є декілька методичних умов, виконання, яких забезпечує успішне використання наочних засобів навчання:

1) добрий огляд;

2) чітке виділення головного, основного в процесі показу ілюстрацій;

3) детальне продумування пояснень, необхідних для з’ясування змісту демонстраційних явищ, а також для узагальнення засвоєної навчальної інформації;

4) залучення самих учнів до знаходження бажаної інформації в наочному посібнику, постановка перед ними проблемних завдань наочного характеру.

Виконання цих умов у процесі використанні засобів ІКТ значно підвищує ефективність уроків предмета «Технології».

Учитель предмета «Технології», гармонійно поєднуючи звукові і аудіовізуальні потоки в процесі викладання теоретичного матеріалу і практичних умінь може добитися більшого ефекту в процесі освоєння знань, умінь і навичок учнями, активізації їхньої пізнавальної діяльності.

Застосування засобів ІКТ, де використовуються рухливі образи, графічні об’єкти, текст, відеоролики, діаграми, графіки, роблять організацію пізнавальної діяльності учнів ефективнішою, перетворює учнів на активних учасників навчального процесу.

Урок предмета «Технології» з використанням ІКТ має своєрідну специфіку. Приблизно третину уроку займає теорія, мотиваційна діяльність, а у кінці аналіз і рефлексія результатів, решта часу індивідуальна самостійна практична робота учнів. Пояснення теоретичного матеріалу відбувається за допомогою лекції-діалогу, на якій учні 10-11 класів на уроках предмета «Технології» занурюються в проблемну ситуацію з метою активізації пізнавальної діяльності.

Презентація лекції створюється засобами PowerPoint і містить слайди різного типу: що мають текстову і графічну інформацію, фільми з роз’ясненнями, з показом об’єктів недоступних безпосередньому спостереженню. Учні 10-11 класів на уроках предмета «Технології», спираючись на дані навчальні матеріали, обмірковують і спільно вирішують поставлену перед ними проблему, учитель у цей час ненав’язливо направляє їх діяльність. Упереджає практичну роботу ввідний інструктаж, який містить відеофрагменти з динамічним показом прийомів і послідовності роботи. Після чого учні переходять до активного повторення. «Активне повторення полягає в тому, що учень самостійно, не сприймаючи вражень із зовнішнього світу, відтворює в самому собі сліди сприйнятих ним раніше представлень».

Кожний з учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології» працює на своєму рівні й у властивому йому темпі.

Тим учням, які не можуть виконати активне повторення, пропонується пасивне повторення, вони ще раз переглядають відео фрагмент, або презентацію. Якщо на початку використання цих засобів і методів навчання лише 60 % учнів могли виконати активне повторення, то тепер це можуть робити 98 % учнів.

Мультимедійна підтримка уроків предмета «Технології» надає учням можливість активного «візуального» оволодіння навчальним матеріалом, дозволяє дізнаватися властивості об’єкту, що вивчається, зв’язати його зоровий образ з фізичними або технічними параметрами, що задають його.

Застосування засобів ІКТ на уроках предмета «Технології»:

 підвищує ефективність навчального процесу;

 полегшує розуміння і сприйняття навчального матеріалу учнями;

 збільшує психологічну обґрунтованість прийняття необхідних висновків, рішень, узагальнень;

 скорочує час на подання навчального матеріалу і на ввідний інструктаж;

 розвиває активність і самостійність учнів;

 дає можливість учням, що пропустили урок, самостійно в зручному для них темпі ознайомитися з навчальним матеріалом;

 сприяє розвитку уваги, пам’яті учнів, інформаційно-комунікаційної компетенції, логічного мислення, активізує пізнавальну діяльність;

 зменшує кількість помилок допущених учнями в процесі практичної роботи, що веде до підвищення якості виробу.

Страницы: 1 2 3 4 5 6



Технологія реалізації змісту системи корекційно-відновлювальної роботи засобами хореографії
Навчання слабочуючих школярів побудовано на загальних дидактичних засадах, разом з тим, воно має деякі особливості. Основна з них - корекційно-розвиваюча спрямованість, яка ґрунтується на компенсації ...

Пам'ятки з організації самоосвітньої компетентності учнів
Вчимося спонукати себе до самоосвітньої діяльності Проаналізуйте, чи завжди ви це робите: Аналізуєте свої слабкі та сильні сторони. Визначаєте свої потреби, інтереси, мету, мотиви. Знаєте, як долати ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net